Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
82ZezijndesteunentoeverlaatvandeRMT-ledenenvandiverseafdelingenbinnenhetbedrijf.DezevendamesvanhetRotterdamSecretaresseTeamRSTwerkennormaalachterdeschermenmaarinditinterviewzettenwehenopdevoorgrond.HetRotterdamSecretaresseTeambe-staatuitMarilleBenneAnnekevanderHelmMarillevanderHorstIrisMeijerYvonnevanRoonMoniquevanRossumenKarinvanStaveren.ZevenBijalleswatjedoetzieteetgebruiktenbeleetheetonder-houdeenbelangrijkeunctieDeNVDONederlandseVereni-gingvoorDoelmatigOnderhoudheetdatsamenmetvelebedrijvenlatenzienop19september2014tijdensDeLandelijkeDagvanhetOnderhoud.SamenmetaannemersMammoetCoelyMourikRESImtechenBilfngerheetHuntsmanhieraanhaarsteentjebijgedragen.Gezamenlijkontvingenwijophaventerrein5210150studentenenscholierenenbodenheneenkijkjeindewereldvanhetonderhoud.Onderhoudisechtoveral