b'SPREEKBUIS april 2019 SPREEKBUIS april 2019Mijn naam is Marinka Tanis en benformulieren met de hand in. Net als onze tijdstaten overi-gens. Een beetje achterhaald in deze digitale wereld. Hier werkzaam als Sr. Payroll Advisor.zouden we graag een digitale slag maken, maar door de Ik ben zon dertig jaar geleden verscheidenheid en complexiteit aan overwerktarieven en daaraan gerelateerde looncomponenten is dat nog niet begonnen op de afdeling gelukt. Personeelszaken als PersonnelIk stort me op de input voor o.a. de salarisverwerking, de controle of verwerking van de betalingen van die maand. Assistant. Het was destijds mijnEen gedeelte van alle input gaat naar onze salarisverwerker bedoeling om na vijf jaar weer eensSafeguard, maar er blijft nog flink wat werk over. Zo moeten verder te kijken, maar het is ietsgegevens van nieuwe medewerkers of uitdiensttreders, langer geworden.overwerk, kilometerdeclaraties, aanpassing reiskosten en Ik heb altijd met Charlotte Kleinjanaltijd zin in, maar als ik eenmaal geweest ben, voel ik me (Personnel Assistant) samen-toch weer energieker voor de middag.gewerkt. Zij is mijn steun en 12:30 UURInmiddels is er weer genoeg mail binnengekomen om af te Marinka Tanis toeverlaat in alle opzichten.handelen. Ik moet wat berekeningen maken en verder Wij zijn tegelijk begonnen bij allerlei werkinstructies/schemas en berekeningen updaten (toen nog) ICI, eerst in een aan de hand van de nieuwe premies en gegevens van 2019. Daarnaast wat vakliteratuur doornemen, zodat ik op de duobaan en nu delen we een hoogte blijf van alles wat er op salarisgebied speelt.kamer en werken bij de afdeling 15:00 UURCompensation & Benefits. Ik heb nog een call met het Global Mobility Team in Everberg over zaken omtrent expats. Na de call voer ik de De dag van. merendeel van eenmalige betalingen in Excel wordenacties uit die we afgesproken hebben. Wat informatie opvragen bij PWC, berekeningen aanpassen.aangeleverd. Dit zijn soms wel vijfhonderd lijnen met meer-dere velden. Daarna moet alle output gecontroleerd worden16:30/17.00 UURen vervolgens verwerkt in de betalingen, boekhouding enDe dag zit er weer op. Veel te snel naar mijn idee. Ik sluit de rapporten. boel af achter slot en grendel en ga dan eerst nog even naar 06:30 UUR de Jumbo om wat boodschappen te doen. Vandaag ook De wekker gaat en ik maak de kinderen wakker. Mijnloonstrook of arbeidsvoorwaarden, verzoeken voor werkge- 12:00 UUR even naar de visboer, want mijn oudste zoon Davey (25) jongste zoon Rens (18) moet vroeg op, omdat hij vanuitversverklaringen maar ook adviesvragen van HR en hetOp maandag en donderdag ga ik altijd met een paar colle- komt vandaag bij mij eten. Thuis wachten daarna nog Brielle op tijd in Rotterdam moet zijn waar hij een oplei- management of kwesties rondom expats. gas 20 minuten spinnen. Eerlijk gezegd heb ik daar nietvoldoende klusjes op me. ding volgt tot bio-medisch analist. Mijn zoon Freek (19) krijgt dan alvast zijn medicijnen voor autisme en ADHD,09:15 UURzodat hij later op de ochtend naar zijn baantje inIedere donderdag hebben we overleg met HR over de Maassluis kan gaan. Ik maak het ontbijt voor mijn jon- mutaties, organisatiewijzigingen en te verwachten in- en gens (ja ik weet het, dat zouden ze zelf moeten doen,uitdiensttredingen. We bespreken vaak ook andere zaken maar ja eens een moeder)en laat Vlinder, mijnwaar we mee bezig zijn. We zijn wel erg afhankelijk van de hondje, nog snel even uit waarna ik om 07.45 uur in demanagers. Zij moeten ons tijdig informeren en zelf een auto stap om naar Huntsman te rijden.mutatie starten door middel van een standaardformulier,die in Workday verwerkt en goedgekeurd moeten worden.08:00 UURIk start mijn computer op en neem dan eerst een boter- 10:15 UURham en kopje thee; thuis kom ik daar niet aan toe. IkVandaag maak ik drie werkgeversverklaringen. Het lijkt wel neem mijn mail door en probeer zaken ook gelijk af teof heel Huntsman het laatste jaar aan het verhuizen is. Er is handelen, ik kan dingen moeilijk laten liggen. Meestaleen pilot gestart waarbij je de gegevens ten behoeve van krijg ik allerlei informatie voor de salarisverwerkingeen hypotheek kan downloaden uit de polisadministratie. toegestuurd of vragen van medewerkers over hunHet zou mij veel handmatig werk schelen, ik vul nu de 6 7'