b'SPREEKBUIS april 2019 SPREEKBUIS april 2019C O L O F O NSPREEKBUIS is het personeels- enMet vereendeGeen routineklusrelatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplagekrachten Ook voor onze projectafdeling was dit geen routineklus.van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Er kwam nogal wat bij kijken. Marten van t Hof, Project Spreekbuis informeert (oud-)medewerkersEngineer, was verantwoordelijk voor het cordineren van en relaties over de bedrijfsvoering endeze klus. Dat deed hij niet alleen, want je hebt alleaanverwante onderwerpen. disciplines nodig om het goed te kunnen voorbereiden en Huntsman Holland - onderdeel vanuitvoeren.Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voorMarten: Dit is n van de grootste opslagtanks op site en de polyurethaanindustrie. Gedetailleerdebevindt zich in het hart van de plant. Deze tank heeft een informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert enschakelfunctie tussen de DADPM- en MDI-sectie. Zodoende activiteiten in Rotterdam, is te vinden opwas er veel afstemming nodig om deze klus te kunnen www.huntsman.com. uitvoeren. Qua logistiek was het een uitdagende klus, omdat Hoofdredactie de oude en nieuwe tank elkaar kruisten. Omdat het gewicht Wendy de Vos van de oude tank niet aan de verwachtingen voldeed, Eindredactie en cordinatie hebben we het besluit genomen om de oude tank eerst te Monique van Rossum parkeren op de plantweg in de fabriek. Dit betekende voor RedactieRen den Heeten de nieuwe tank dat er geen plaats was om deze tussentijds Hans Houps te parkeren. Zodoende is door Mammoet de tank in de lucht Annemieke RosenquistMariska Snijders overgehangen, wat deze hijsklus toch tot een bijzonder Fotografie stukje vakwerk maakt. Huntsman Holland (tenzij anders vermeld). De redactie streeft ernaar de juisteinformatie te verschaffen, maar erkan geen garantie voor correctheid of volledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld.KopijQua logistiek was het Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer? Draag deze dan vr 29 mei 2019 aan via de redactie. een uitdagende klusRedactieadres Eind februari hebben we een bijzonder project in onze MDI 2-fabriek Huntsman Holland B.V.Redactie Spreekbuis afgerond. De oude DADPM-opslagtank is uit de fabriek gehesen en Merseyweg 10, 3197 KGBotlek-Rotterdam de nieuwe tank is in de fabriek op zijn fundatie gezet. Omdat deSamenwerkingPostbus 1020, 3180 AA RozenburgTel: 0181 292152 oude tank nog in de fabriek stond, was het niet eenvoudig om deDe samenwerking met de aannemers en diverse afdelingen communicatie@huntsman.comTwitter: @huntsmannl nieuwe in de fabriek te hijsen.binnen Huntsman is van essentieel belang. Zonder Jean-Pierre Baaten (RTG), Dennis Kluijtmans, Arjan Bastemeijer, Vormgeving PID (Partners In Design) Dennis van Elk (OMT), Piet Varkevisser (EHS) en Marcel Drukwerk Bloemscheer (Visser Smit Hannab) was dit niet gelukt. Er Veenman+ Met de succesvolle uitwisseloperatie is door het team en de verschillende komen veel aspecten samen in de voorbereiding. Denk Deze uitgave van de Spreekbuis vindt uaannemers een huzarenstukje geleverd, zoals de spectaculaire beelden laten zien.hierbij vooral aan veiligheid en bijbehorende voorzorgs-ook op www.huntsmanspreekbuis.nl maatregelen, integriteit van equipment, logistieke plannen, Vakmanschap productie-interactie en infrastructuur. Marten: Bij een Marco Barendregt, site manager van Mammoet bij Huntsman, heeft namens Mammoetdergelijke klus staat het hijsen uiteraard centraal, maar de hijsklus op beeld vast laten leggen. Ook voor hen is zon klus geen dagelijkse kost.zonder de aannemers van andere disciplines kan dezeMarco: De nieuwe tank moest eerst over het terrein gereden worden naar de plek waarklus niet uitgevoerd worden. Vergeet niet dat nadat de hij de fabriek in gehesen kon worden. Zon grote tank navigeren over de wegen van deoude tank uit de fabriek is verwijderd, de tankfundatiesite is al een bijzondere klus. Eenmaal op de juiste plek aangekomen konden we deweer vernieuwd en hersteld dient te worden. De civiele tank niet met n kraan in n keer over de fabriek heen tillen. Hier waren twee kranenaannemer heeft hierbij een knappe prestatie geleverd door nodig, waarbij we de tank in de lucht over gehangen hebben van de ene kraan aan dein een dergelijke korte tijd de nieuwe tank weer op een andere kraan. Dat vergt veel planning en organisatie met oog voor alle veiligheids- goede fundatie terug te kunnen zetten. Hierbij dank aan het 13 girls nemen een kijkje achter de schermen aspecten en risicos die eraan verbonden zijn. Want veiligheid staat voorop. Als je deteam dat deze bijzondere actie veilig heeft uitgevoerd en klus dan klaart, geeft dat wel heel veel voldoening!natuurlijk ook de uitvoerende contractors: Mammoet, Visser Smit Hanab en Bijl. 2 3'