b'SPREEKBUIS april 2019 SPREEKBUIS april 2019ITLT enjoyed ITZeroOp 5 april bracht het Global IT Leadership Team (ITLT) een bezoek aan Huntsman Rotterdam. Het was het eerste Harmbezoek aan onze site van Twila Day. Zij is sinds het najaar van 2018 aangesteld als Global IT, VP & Chief Information Officer.Er stond onder andere een lunch met het Rotterdam IT-team op het programma, waarin werd kennisgemaakt Walksen Twila gaf in het kort een overzicht van de plannen en de projecten. Daarna was er tijd voor een vraag en ant-woord-momentje. Na de lunch werd een rondleiding gegeven over het Huntsman-terrein onder leiding van Tino Hengeveld (Manufacturing/OSS Project Manager). Voor de meerderheid van het ITLT was het een eerste bezoek aan een productielocatie en het team was erg onder de indruk tijdens een kijkje in de controlekamer van MDI 2, waarbij Mark Bent (Productie Manager Upstream) uitleg gaf over van links naar rechts: Christopher Cox, Tino Hengeveld,het productieproces en hoe dit vanuit de controlekamer Francesco Regali, Mark Bent, Nicole Neyt, Twila Day, Kirsche Heins,bestuurd wordt.Brecht Biebuyck, Tina Wigginsis bijvoorbeeld de Downstream-fabriek of het QC-lab. DeGRIP op een stabiele productie C O L U M NDit jaar zijn wij gestart met Zero Harm Walks (ZHW), maar wat verstaan we daar nu onder enfabrieken komen elke week aan bod. De overige gebiedenDit jaar willen we het Global Reliability Improvement Programop risicos te analyseren. minimaal eenmaal per maand. Iedereen is welkom om aanNaast de Laatste Minuut Risico waarom doen we dit? Het principe van dezete sluiten bij een ZHW, ook al maak je geen deel uit van de(GRIP), waarmee we de betrouwbaarheid van onze fabriekenAnalyse introduceren we nu deveiligheidswandeling is niet nieuw, je kent ze direct genodigden. Zorg dan dat je tijdig woensdag op deverbeteren, versnellen en daarmee verder profiteren van de 60 Seconds Check, waarbij jeook als Group Safety Walks.verzamelplek aanwezig bent.verbeteringen die we in onze fabrieken hebben doorgevoerd. voorafgaand aan je werkzaamheden, De wandeling start om 13.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Zetcontroleert of je de klus wel kan en het uur vast in je agenda. Zorg dat je voorzien bent van demoet uitvoeren. Zo gaan we samen op Wandeling met twee doelen benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen voor hetAl het harde werken, de vele verande- verhogen. Alles wat wij nu in dezeweg naar Zero Harm.De Zero Harm Walk is ontworpen om met meerdere werkgebied. Mocht je die niet hebben, dan kun je die op deringen, de energie n inzet die het teamturnaround kunnen aanpakken, zal na medewerkers een werkgebied te bezoeken en gezamenlijkbetreffende locatie lenen.in Rotterdam geeft aan de vele (GRIP)- de opstart een katalysator zijn voor eenKal A. Khogali door het gebied te wandelen om de staat van fabriek enprojecten begint zijn vruchten af testabiele en betrouwbare productie. werkzaamheden te beoordelen en te verbeteren. Denkwerpen. In maart zorgde een stabieleWij grijpen deze kans dus aan, maar hierbij aanhet verwijderen van afval, bouten, moeren,productie voor een hoge Overallbovenal is het van belang dat we de losliggende kabels en slangen, is isolatie juist aangebracht,De Zero Harm Walk is gebaseerd op het principeEquipment Effectiveness (OEE) enturnaround veilig volbrengen. Met zijn leidingen en appendages goed ondersteund en zijnvan de FOD Walks. FOD staat voor Foreign Objectmooie productiecijfers. Dat is deveiligheid neem je geen risico. slangen gekeurd en zonder struikelgevaar geplaatst? Damage. FODs zijn de voorwerpen die in debetrouwbaarheid waar we met elkaar luchtvaart kunnen zorgen voor grote ongevallen.aan werken en daar investeren wij hetOns doel is Zero Harm. Helaas hebben Bovenal is de wandeling bedoeld om het bewustzijn van Misschien herinner je nog wel het ongeluk met dekomende jaar veel tijd, geld en energiewij onlangs een recordable incident de deelnemers te verhogen door het zien en bespreken vanConcorde op vliegveld Charles de Gaulle. Bij hetin.gehad op ons terrein, waarbij een voet uitdagingen die we hebben om de gezondheid en de opstijgen kwam een metalen voorwerp vanaf debekneld werd door een Valla kraan. De veiligheid van onze mensen en de omgeving te borgen enstartbaan terecht in de brandstoftank waardoor hetDe turnaround van onze MDI 2-fabriekbetrokken persoon kwam er redelijk een bijdrage te leveren aan de betrouwbaarheid van onzevliegtuig in brand vloog en uiteindelijk neerstortte.die over enkele weken van start gaat,goed van af, het had veel erger af fabrieken. In de luchtvaart wordt de FOD walk uitgevoerdis hierin van groot belang. Tijdens ditkunnen lopen. Ik kan het niet genoeg door de gehele bemanning van bijvoorbeeld eengroot onderhoud zullen wij veel verbe- zeggen: als je in een onveilige situatie Doe je mee?vliegdekschip die gezamenlijk de startbaan aflopenteringen en aanpassingen aan dekomt, stop je werk en bespreek het In 2019 zullen elke woensdagmiddag van 13:0014:00om FOD op te sporen en te verwijderen. fabriek doen die de betrouwbaarheidmet een collega. Het is nog beter om ZHWs in een werkgebied worden gelopen. Een werkgebiedvan de fabriek nog verder zullenvooraf de situatie en werkzaamheden 4 5'