b'SPREEKBUIS april 2019 SPREEKBUIS april 2019PensioenbestuurOptimalisatie door digitalisatieweer opDe Supply Chain is recentelijk gestart volle sterkte met het gebruik van de digitale CMR (vrachtbrief) in de regio Rotterdam.Voor deze digitale CMR wordt gebruikt gemaakt van het onafhankelijke e-CMR De Directie van Huntsman Holland BVplatform Transfollow. heeft begin 2017 Miranda Aleman Het TransFollow-platform stelt verladers, vervoerders en voorgedragen als bestuurslid van hetontvangers in staat om vlot en helder te communiceren.pensioenfonds.De digitale vrachtbrief versoepelt de samenwerking in de Miranda is verantwoordelijk voor allegehele keten, zodat het logistieke proces effectief en efficint verloopt. Door de vrachtbrief en zending te digitali-personele en arbeidsvoorwaardelijkeseren, hebben alle partijen sneller en beter inzicht in de onderwerpen in de vestigingen vangegevens en wordt de zending sneller afgeleverd. Huntsman in Rotterdam en Wilton. Een tweede digitale ontwikkeling in de Supply ChainDeze digitale stappen zijn onderdeel van de Supply Chain processen, is de onlangs gemplementeerde loading toolstrategie waarmee we onze logistieke bewegingen meer voor de laadoperatie bij Vopak Chemiehaven voor onzezichtbaar maken waardoor we sneller kunnen schakelen en polymeric MDI. Deze tool is ontwikkeld door de firmaonze klanten beter kunnen bedienen. Dit is ook een belang-Bertschi AG in nauwe samenwerking met Den Hartogh,rijk onderdeel van de PU2020-strategie. Volgende mijlpaal Bij haar vorige werkgevers heeft Miranda reeds ervaringMet de benoeming van Miranda is het bestuur weer geheelHoyer en Huntsman. Deze ontwikkeling levert inzicht in dein de digitalisering zal zijn het kunnen tracken en tracen van opgedaan met pensioenen, echter nog nooit in een op sterkte en bestaat uit de volgende personen: laadprocessen bij Vopak, optimaliseert de beladingen alle Europese shipments. bestuursfunctie. Om haar kennis op een hoger niveau teen maakt een efficientere planning mogelijk voor alle brengen, heeft ze als aspirant-bestuurslid een pensioen- Miranda Alemannamens de werkgever betrokken partijen. opleiding gevolgd aan de WillisTowersWatson Academy Lies Maliepaardnamens de werknemers, en deze succesvol afgerond. Deze opleiding bestaat uitvoorgedragen door de ORmeerdere modules en voldoet aan de eisen die deNiek Molnamens de werkgever, voorzitterPensioenfederatie en De Nederlandsche Bank (DNB) van het pensioenfonds.stellen aan pensioenfondsbestuurders.Peter Oostveennamens de werkgever, tevensmanager van het pensioenfonds Sinds begin 2017 neemt Miranda al deel aan de bestuurs- Karin Paaknamens de werknemers, voorge- vergaderingen en heeft zodoende veel bijgeleerd op hetdragen door de ORgebied van pensioenfonds bestuur. Eind vorig jaar isGerrit Plaisiernamens de gepensioneerden,Miranda voorgedragen en heeft DNB haar geschiktheidvoorgedragen door devoldoende beoordeeld. Tijdens de bestuursvergadering gepensioneerdenvan 7 december 2018 is zij vervolgens door het bestuur benoemd als bestuurslid. De benoeming van bestuursledenHet pensioenbureau bestaat uit de volgende personen:gebeurt voor een zittingsperiode van drie jaar.Rick Brandinterne administrateur Peter Oostveenmanager pensioenfonds Peter OostveenManager Pensioenfonds 16 17'