b'SPREEKBUIS april 2019 SPREEKBUIS april 2019Dat wisten we natuurlijk allang, en ook hoe je dat dan doet, zon goede dialoog voeren. Maar toch is het goed hier eens opnieuw bij stil te staan. Door even op te frissen hoe het ook weer zat met feedback geven, wat onze filters doen als we luisteren en ons te realiseren hoe snel we soms de ladder op gaan. De oude beoordelingscyclus waarbij aan het begin van het jaar doelen afspreekt en daar dan pas aan het eind van het jaar weer op terug komt past niet bij deze nieuwe manier van werken. Connect gesprekken zijn bedoeld om frequent plaats te vinden en het als medewerker en leidinggevendeHet was een volle,te hebben over doelen met en kortere horizon, over actieslange dag, maar de en verantwoordelijkheden, en over hoe het nu eigenlijkonderwerpen zijn wel gaat. Als we meer verbonden zijn met elkaar is het veel makkelijker meedoen in deze veranderende wereld. goed te gebruiken in mijn dagelijkse werk.Maar Connect is niet alleen voor tussen leidinggevenden en medewerkers. De tools uit de workshop zet je natuurlijk ook in om in de overleggen met je collegas. Zodat we met elkaar meer leren, van elkaar leren en samen steeds beter worden.Er ontstaat meer 286 medewerkersonderling begrip omdat je met verschillende 286 medewerkersafdelingen 2 In2 talen bij elkaar zit. Intalen 18 workshops18 workshops19 facilitatorsConnect workshops 19 facilitators Het was erg divers en interactief!De wereld verandert continue en als bedrijf en medewerker veranderen we mee. Waar organisaties voorheen veel meer hierarchisch georganiseerd waren zien we dit verschuiven naar een meer op samenwerking gerichte manier van werken. In projectgroepen werk je met elkaar vanuit je expertise en kracht met het doelkennis te delen, en met elkaar tot een beter resultaat te komen dan iemand alleenhad kunnen bereiken. Bij deze manier van (samen)werken is een goede engelijkwaardige dialoog van groot belang.12 13'