Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 128 De dag van .. 07:30 uur 11:00 uur 09:00 uur 10:00 uur Arentien Riezebos is ruim twee jaar in dienst als Process Development Engineer bij Upstream. We volgen Arentien tijdens haar werkdag. Om half acht stap ik in de auto om over een heerlijk rustige A13 naar de site te rijden. Daar kom ik om 8 uur aan, log in, neem rustig een kop thee en zeg m’n collega’s even gedag. Dan lees ik de wachtverslagen en maak wat proces plotjes om mezelf voor te bereiden op de ochtendmeeting. Stipt om negen uur roept Ron Groenland het eerste onderwerp van de meeting af: EHS! Met een half uur hebben we alle belangrijke aspecten plenair behandeld en gaan we de nazit in voor eventuele discussies. Wat zeg ik, niet eventueel, we hebben altijd wel discussies… Daar leren we allemaal van en zo zetten we meteen de juiste acties uit. We zijn bezig om het DADPM-gedeelte van MDI-1 op gasvormig HCl te laten draaien, in plaats van op waterig zoutzuur. Dat scheelt een hele hoop water, dus energie en er is meteen ook meer plek voor DADPM. Allemaal mooie zaken! Helaas komen dit soort mooie zaken niet zonder slag of stoot. De koeler van de B-reactor zit geblokt en we proberen te begrijpen hoe dat komt. Hiervoor overleggen we met een paar mensen in de controlekamer er worden meteen allerlei theorieën bedacht. Uiteindelijk wordt duidelijk dat we iets in de software hebben aangepast waardoor dit wellicht is veroorzaakt. Dit was onverwacht omdat er in dat deel niets zou moeten veranderen. Juist dat soort onver- wachte zaken komen zo mooi naar boven als je even met een paar mensen overlegt. En van even een paar theorieën bedenken, leer je direct weer een heleboel. Dus of het echt vervelend is dat het niet zonder slag of stoot gebeurt… troubleshooting heeft absoluut zijn voordelen. Lunch met collega’s. 12:00 uur A. Riezebos Pers. nr.: 765 Deze pas is strikt persoonlijk De vinder wordt vriendelijk verzocht deze ongefrankeerd te zenden naar: Afdeling Bewaking Antwoordnummer 210 3190 VG Rozenburg This badge is strictly personal Als de tweede ochtenddienst van een ploeg op een werkdag valt, verzorgt iemand van de dagdienst een onderwerp voor de Take 5. Deze week ben ik aan de beurt en ik bespreek het opwarmen van de iso-torens. De methode om dit te doen is de laatste jaren gewijzigd en dit heeft zeker één keer tot een lekkage geleid. Als we dat kunnen voorkomen, werken we weer een stuk veiliger. Ik probeer uit te leggen waarom de metho- de die we vroeger gebruikten veiliger was. Met behulp van een schets laat ik zien hoe trekspanningen kunnen ontstaan bij een verkeerde methode van opwarmen. Ik krijg veel kritische vragen terug; fijn dat er wordt meegedacht. Maar uiteindelijk ziet iedereen in dat beter de oude methode gevolgd kan worden.