Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
2 2016 IN GESPREK MET President-Commissaris Frans Weisglas TURNAROUND uitgebreid voorbereid COLUMN Veiligheids- bewustzijn bereik je samen NIEUW OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSBELEID werpt zijn vruchten af WoW de nieuwe manier van werken HET FAMILIEHUIS kan niet zonder jou DE DAG VAN Frans Leinders MEESTERLIJK BEZOEK Huntsman Holland CONTRACTOR AWARDS wie behaalt gouden plak PENSIOENFONDS vernieuwt website VRAAGBAAK gaat met pensioen Colofon SPREEKBUIS is het personeels- en relatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplage van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Spreekbuis informeert oud-medewer- kers en relaties over de bedrijfsvoering en aanverwante onderwerpen. Hoofdredactie Wendy de Vos Eindredactie en cordinatie Monique van Rossum en Wendy de Vos Redactie Ton van der Gaag Ren den Heeten Hans Houps Ans Impens Patricia van der Meijden Birgit Ros Annemieke Rosenquist Mariska Snijders Fotografie Huntsman Holland tenzij anders vermeld De redactie streeft ernaar de juiste informatie te verschaffen maar er kan geen garantie voor correctheid of vol- ledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld. Kopij Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer Draag deze dan vr 11 mei 2016 aan via de redactie. Redactieadres Huntsman Holland B.V. Redactie Spreekbuis Merseyweg 10 3197 KG Botlek- Rotterdam Postbus 1020 3180 AA Rozenburg Tel 0181 292152 communicatiehuntsman.com Twitter huntsmannl Vormgeving en productie LNO drukkerij Zierikzee Spreekbuis wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier Deze uitgave van de Spreekbuis vindt u ook op www.huntsmanspreekbuis.nl 2 Huntsman Holland - onderdeel van Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voor de polyurethaanindustrie. Gedetailleerde informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert en activiteiten in Rotterdam is te vinden op www.huntsman.com Frans u bent een geboren Hagenaar maar u noemt uzelf een bijna-Rotterdammer. Hoe is de liefde voor deze stad ontstaan Ik heb zeven jaar gestudeerd in Rotterdam en ben in 1977 in Rotterdam komen wonen. Ik woon hier dus al bijna veertig jaar en voel me Rotterdammer. Deze stad heeft iets unieks iets dat je nergens anders vindt. Het is een geweldige stad met veel dynamiek bijzondere architectuur sfeer en cultuur. En dan bedoel ik niet alleen musea en theaters de vele culturen in deze stad maken het tot een internationale stad. Wat maakt Huntsman Holland Rotterdams De mentaliteit. Iedereen van de werkvloer tot de directie weet van aanpakken. Niet praten maar doen. Ik heb in de jaren dat ik nu vanaf de zijlijn meekijk met het bedrijf meerdere situaties meegemaakt die niet gemakkelijk waren. Maar er werd niet gezeurd iedereen ging aan de slag om het op te lossen. En ik vind ook de uitstraling van het kantoor echt Rotterdams. Het is functioneel het gaat niet om de schone schijn. Daarnaast vind ik dat voor een dochteronderneming van een Amerikaans bedrijf Huntsman Holland echt heel Nederlands is. Je voelt de betrokkenheid met het bedrijf en met elkaar. Dat uit zich ook in de lange dienstverbanden. Ik zou willen dat mensen in de Tweede Kamer zo lang bleven zitten. Echt Rotterdams Is het een groot contrast het bedrijfsleven en de politiek Absoluut. Ze zijn onvergelijkbaar en het n kan niet zonder het ander. Maar in het bedrijfsleven zie je dat er doortastend gehandeld kan worden. In de politiek heb je met veel meningen en veel belangen te maken daar moet veel langer gepraat gewikt en gewogen worden. In het bedrijfsleven telt efficintie veel meer en kan het management vaak makkelijker knopen doorhakken. Drs. Frans Weisglas is sinds mei 2009 lid van de Raad van Commissarissen van Huntsman Holland BV. Op 27 mei 2015 heeft hij de voorzittershamer overgenomen van Erik Barents die vele jaren de Raad van Commissarissen heeft geleid. Het interview met Frans voor Spreekbuis vond plaats op n van de mooiste plek- jes in Rotterdam Caf Loos vlakbij de Veerhaven. Voor Frans een thuiswedstrijd hij woont in de buurt. Op die locatie kan het dan ook in eerste instantie alleen over Rotterdam gaan. Spreekbuis april 2016 3 Onlangs deed Max van der Meer een oproep in een interview in het Financieele Dagblad waarin hij aangaf dat het Rotterdam chemiecluster dringend miljarden nodig heeft. Wat is uw kijk daarop Allereerst als voorzitter van de Raad van Commissarissen sta ik wat verder van de dagelijkse gang van zaken af dus ik zit niet diep genoeg in de materie voor een gede- gen onderbouwde mening. Maar ik moet wel zeggen dat ik trots was om Max zo in de krant te zien en zon goed interview te lezen. Ik vond het heel overtuigend. En in het algemeen vind ik dat het Rotterdams havengebied op peil gehouden moet worden. Het risico is dat men denkt De Rotterdamse haven redt het zelf wel. Maar dan word je ingehaald door bijvoor- beeld Azi en Brazili. We moeten niet zelfgenoegzaam zijn. Hoe ziet u uw rol als President-Commissaris Het contact is nu intensiever dan voor- heen vooral met Max van der Meer en Ben de Jong. Voor de vergaderingen van de Raad van Commissarissen spreken we altijd de agenda goed door en ik ben nog meer betrokken bij het bedrijf. Zoals het ook hoort in deze rol. Ik vind het prettig om meer van het bedrijf te zien. Ik heb al eens tijdens een turnaround een rondleiding gehad en heb al meerdere afdelingen gezien. Ik wil niet alleen de binnenkant van een vergaderzaal zien. Op site en op de afdelingen daar gebeurt het. Met heel veel plezier was ik onlangs ook aanwezig bij het jaarlijkse jubilarissendiner. Ook daar viel de goede sfeer mij op. Wat moeten de medewerkers van Huntsman van u weten Wat kunt u doen in uw rol voor hen voor het bedrijf Als ik mij ergens aan verbind dan ga ik daar de volle honderd procent voor en zal ik mij volledig inzetten. Ik zal andere expertise ter tafel brengen dan Erik Barents. Erik had zijn jarenlange kennis van het bedrijf ik kom van buiten. Erik is een technicus ik ben een politicus en diplomaat en zal dus die kennis gebrui- ken. Mijn blik zal meer extern gericht zijn op de Rotterdamse en nationale verhou- dingen. 4 Short impact programma In samenwerking met consultancybureau T.A. Cook is Huntsman in 2015 een turnaround verbeterprogramma gestart. Het doel van dit short impact programma was om de processtappen te optimaliseren om zo tot een nog betere turnaround te komen. Sjors Buitenhuis Turnaround Manager Voor een tiental cruciale fasen in het proces is het verbeterpotentieel in kaart gebracht en zijn vervolgstappen bepaald. Concreet betekende dit dat we voor de MDI 1-turna- round het proces onder de loep hebben genomenen aangepast daar waar nodig. Voor de turnaround van 2017 hebben we de kaders opgezet. Half maart is de turnaround van onze Grand Old Lady de MDI 1-fabriek gestart en deze nadert op het moment van verschijnen het einde. Om zon grote onderhouds- en inspectieklus goed en bovenal veilig te laten verlopen is een gedegen voorbereiding van groot belang. sTAysafe Een turnaround is altijd een hectische periode waarin veel werk verzet wordt in een korte tijd met veel mensen op een toch wel kleine locatie. Veiligheid is dan echt het belangrijk- ste van alles. Niets is het waard om onveilig te werken en onnodige risicos te nemen. Bas van der Kooij Turnaround Cordinator Om het veiligheidsbewustzijn nog verder te benadrukken hebben wij in de aanloop naar de turnaround sTAysafe dagen georgani- seerd voor alle deelnemende contractor- partijen en de aan de turnaround verbonden Huntsman collegas. Deze dagen zijn bedoeld als teambuildingsessie en worden gebruikt voor kennisoverdracht en bewust- wording van elkaars risicos. Onderwerpen op het programma zijn onder andere Gevaarlijke stoffen en uitkleedprocedure leren van incidenten veilig werken Laatste Minuut Risico Analyse en Log Out Tag Out LOTO. Een veilige turnaround bereik je samen. Prijskaartje Met een turnaround is heel veel geld gemoeid. Veilig onderhoud en verbeterd materiaal heeft een prijskaartje. Remco Spanjersberg Turnaround Cordinator Huntsman zoekt wel samen met de afdeling Inkoop naar manieren om dit budget binnen de gestelde grenzen te houden zonder aan kwaliteit en veiligheid in te boeten. Een goed voorbeeld hiervan is het contractorpark waar de vele contractormedewerkers gehuisvest worden tijdens een turnaround. In samenwer- king met de afdeling Inkoop is er met IBOVA een praktische tijdelijke huisvesting verzorgd in de vorm van een tent waarin de kleedruim- tes en kantine gevestigd zijn. Daarnaast heeft IBOVA de tijdelijke gebouwen voor de vergun- ningenbalie en de uitgifte van PBMs geplaatst. Dit alles leverde een flinke besparing op het totale turnaround budget. Oude dame in de revisie Uitgebreid voorbereid Spreekbuis april 2016 5 Met klinkende rapportcijfers op het gebied van EHS hebben we 2015 afgesloten. Helaas heb ik in 2016 al twee incidenten moeten rapporteren aan het hoofdkantoor in Houston. De toedracht van de incidenten is verschillend maar er is wel n gemene deler communicatie en samenwerking. Die vormen de basis van veilig werken. Twee zien meer dan n. De situatie en de werkzaamheden doorspreken voor je aan het werk gaat en hulp inroepen indien nodig is van cruciaal belang. We hebben goede middelen om veiligheid bespreekbaar te maken en stil te staan bij veiligheid voordat je aan het werk gaat. Take 5 waarin elke dag veiligheid mogelijke risicovolle situaties en oplossingen voor bepaalde risicos in vijf minuten besproken worden en de Laatste Minuut Risico Analyse LMRA. En bovenal zijn leidinggevenden en shift supervisors aanspreekbaar bij problemen of twijfels. Door deze middelen in te zetten kom je samen tot een correcte veilige oplossing. Daarna ga je pas aan de slag. Op dit moment is op onze MDI 1-fabriek een grote turnaround gaande. Dat betekent dat veel mensen tegelijk werkzaam zijn in de fabriek ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden en Max van der Meer Algemeen directeur inspecties. Mensen die risicos moeten inschatten rekening moeten houden met elkaar en elkaars werkzaamheden. Om dan de veiligheid te waarborgen moet je extra alert zijn. Het turnaround team houdt daarom voorafgaand aan de turnaround al veiligheids- dagen waarin veiligheidsbewustzijn de rode draad vormt. Wees bewust van je eigen risicos en die van een ander. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Tijdens de turnaround wordt veiligheid bespreekbaar gemaakt aan de hand van bijeenkomsten bij de whiteboards. Hierop staan de EHS-prestaties werkzaamheden van die dag leerpunten en aandachtspunten. Dit wordt in de overdracht met het gehele team besproken. Communicatie en bewustzijn we kunnen niet zonder als we aan het einde van de dag weer veilig naar huis willen. Ik vraag jullie om alert te zijn het veiligheidsbewustzijn op scherp te zetten en veiligheid bespreekbaar te houden. Nothing we do is worth getting hurt for. Veiligheidsbewustzijn bereik je samen ob is n van de eerste operators die vanaf indiensttreding is opgeleid om alle basiswerk- zaamheden in de Upstream-fabrieken uit te voeren. Het basis opleidingstraject is nu zo opgebouwd dat deelcertificaten behaald worden. Als deze behaald zijn stroomt de operator door naar een volgend niveau waar de kennis verdiept wordt. Willem Lans Dat is niet veel anders dan de oude opleiding want de stof blijft hetzelfde. Maar voorheen bleek dat het opleidingssysteem soms tot stagnatie leidde omdat een operator eerst een gehele sectie in de fabriek moest kennen en die volledig moest beheersen voordat een stap verder gemaakt kon worden. We kennen nu een andere opbouw. Je begint met leren voor Basis Operator en gaat dan door voor respectievelijk Buiten Operator Allround Operator CCR Operator en Waarnemer. Bob Ik ben als beginnend operator ingestroomd als rookie. Je leert dan langzamerhand de weg kennen in de fabriek krijgt veel informatie over het bedrijf EHS en in mijn geval de Upstream- fabrieken. Na het met succes afronden van het rookietraject ga je verder voor Basis Operator. Hierin leer je volgens procedures de veel voorkomende basishandelingen voor zowel MDI-1 als MDI-2. Het voordeel hiervan is dat je snel inzetbaar bent voor de ploeg en je al gauw een stuk verantwoording krijgt op beide fabrieken. Inmiddels werk ik met het buiten prisma de opleidings- module voor Buiten Operator. Ik beschouw mijn opleiding als positief en zie het als een flinke uitdaging voor de komende jaren. Inmiddels zijn al meerdere examens geweest en is een aantal collegas in de voetsporen van Bob getreden. Allen van harte gefeliciteerd Nieuw OO-beleid werpt eerste vruchten af In de zomer van 2014 lanceerde de afdeling Opleiding Training het nieuwe Opleidings- en Ontwikkelingsbeleid voor operators. Het oude beleid stamde uit 2006 en was aan vernieuwing toe. Op 19 februari heeft Bob de Jong uit handen van Willem Lans Training Cordinator Upstream het eerste certificaat in ontvangst genomen voor Basis Operator Upstream opgeleid via het nieuwe OO-beleid. B Met recht trots 6 Anneke van der Helm The Communicators is een gecom- bineerde groep met Wilton en die samenwerking heeft ons zeker dichter bij Wilton gebracht. In Wilton wordt aniline voor onze processen geproduceerd dus er is een leverancier klantrelatie. Wat we gezien hebben is dat we op vele manie- ren samen kunnen werken en dat we van elkaar kunnen leren. Dit is mede een basis geweest voor de ONEurope Newsletter die we samen met The Communicators uit Everberg en The Change Coalition collegas die de ONEurope waarden uitdragen en ondersteunen in heel Europa uitbrengen. Andere mogelijke projectenideen staan op de ludieke cartoonposter die we ontwikkeld hebben voor ONEurope. WoW ngeveer zes maanden geleden startten de Europese vestigingen van Huntsman Polyurethanes in het kader van ONEurope met WoW-groepen. WoW staat voor New Ways of Working. De WoW-groepen zijn zelfsturend gefocust op het initiren en doorvoeren van een project. Een project dat bijdraagt aan ONEurope met de nadruk op het veranderen van de manier waarop wij dingen doen. Over grenzen heen. Jasper Rutten The Hearts hebben zich sterk gemaakt voor twee PU Europe overkoepelende goede doelen. Met behulp van collegas door heel Europa hebben we gekozen voor Make-a-Wish en het Rode Kruis. Hier gaan we naast de reeds bestaande banden die we hebben met andere goede doelen ons voor inzetten. Voor Rotterdam gaan we dit nog verder invullen. Er zijn plannen genoeg. Ruud van der Helm The Innovators is een groep bestaan- de uit collegas uit Rotterdam Everberg en Tsjechi. Uit de vele onderwerpen en ideen die we aan het begin hadden zijn we uiteindelijk gekomen tot de uitwerking van project O n Rotterdam zijn de volgende WoW-groepen actief The Collaborators The Communicators The Innovators The Hearts en Sustainables. Wat hebben zij de afgelopen maanden gedaan en hoe hebben zij dit ervaren I Johan Vredenbregt Hester Williams Anneke van der Helm en Wendy de Vos Edwin Nuyten Ramon Scheffer Ronald van der Kooij en Ruud van der Helm Jasper Rutten en Katja van Kleef Laurence Thring Ad Zijl Bert Renirie Cisca Breeuwer Marcel van der Zon en Marius Aalders The Communicators Verbeteren van effectieve open en transparante communicatiekanalen binnen en over afdelingen en functies heen. The Innovators Het maken van kleine maar zeer waardeverhogende veranderingen die de manier waarop we werken produceren onze producten en diensten verbeteren. Space Designers Werken aan een omgeving die de manier waarop we samenwerken verbetert maar die ons ook in staat stelt beter samen te werken. The Inclusionists Zij focussen zich op de verschillen tussen ons allen maar ook de verschillende manieren waarop wij denken en ons gedragen. The Hearts De buurtbewoners rondom onze locaties en de liefdadigheid vormen het hart van deze WoW groep. Hun focus ligt op het vinden van de beste manier voor PU Europe om iets terug te doen voor de gemeenschap. The Sustainables Duurzame oplossingen vinden om sociaal met onze omgeving om te gaan en te zorgen voor zo weinig mogelijke negatieve impact op onze leefomgeving. The Collaborators Deze groep helpt PU Europe de diverse functies te doorbreken zodat kennis en best practice gedeeld wordt door alle lagen van het bedrijf ongeacht afdelingen of regio. The Camaraderie Deze groep ontstaan in Everberg organiseert en faciliteert gelegenheden evenementen waarop we met elkaar om kunnen gaan buiten het werk om. Door het European Leadership Team zijn acht verschillende WoW- categorien bepaald. Rotterdamse vertegenwoor- diging in de WoW-groepen Spreekbuis april 2016 7 NIKI New Initiative for Knowledge Improvement. Er is ongelooflijk veel kennis in de organisatie. NIKI houdt in dat we die kennis gaan delen door elkaar op te zoeken en informatie met elkaar te delen. Diverse testen hebben de potentie van NIKI reeds aangetoond. Project NIKI zal binnenkort worden uitgerold binnen ONEurope en dus ook in Rotterdam. Laurence Thring De Sustainables WoW groep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse sites in Europa en hebben kennis van veel verschillende onderwerpen die onder het begrip sustainability vallen. Uiteindelijk zijn wij tot het conclusie gekomen dat veel van elkaar te leren valt en dat projecten die al opge- pakt zijn in een Europees verband meer waarde kunnen opleveren voor de PU Business. Een project- voorstel is dat wij graag een Cross Site Cross Functional Sustainability netwerk voor ONEurope willen opzetten. Wij kijken uit naar de uitdaging om de vorm n vertegenwoordiging van dit netwerk op te zetten. Marius Aalders Als Collaborators hebben we ons gefocust op het weghalen van silos en met name door de ban te breken voor nieuwe werknemers. We hebben een introduction quest challenge formulier gemaakt om zodoende nieuwe mensen direct een netwerk op te laten bouwen en te voor- komen dat ze in hun eigen silo opgroeien. Ik heb het als leuk ervaren om met een team van mensen van verschillende disciplines na te denken over iets geheel anders dan onze dagelijkse werkzaamheden. De complicatie ligt alleen wel in het combineren van deze activiteit met ieders toch al drukke agenda. Familiehuis Daniel den Hoed verhuist op termijn naar de centrumlocatie van het Erasmus MC. Om het nieuwe huis te realiseren hebben zij de hulp nodig van iedereen die kankerpatinten en hun familie wil helpen in een periode van ziekte en behandeling dichtbij elkaar te zijn. In een tijd vol emotie blijft verbin- ding tussen mensen het belangrijkste. Kankerpatinten kunnen niet zonder familie. Familiehuis Daniel den Hoed kan niet zonder jou. Bouw mee en doneer via www.nietzonderjou.nl NL 25 RABO 0183 6943 25 t.n.v. Familiehuis Daniel den Hoed Huntsman Holland draagt Familiehuis Daniel den Hoed al velen jaren een warm hart toe. De vele vrijwilligers maken van het Familiehuis een thuis en vormen een lichtpuntje in een emotionele en ingrijpende periode. Iris kan wel zonder haar maar niet zonder hem. Kankerpatinten zijn dichtbij hun familie dankzij het Familiehuis Danielden Hoed www.nietzonderjou.nl Johan logeert in het Familiehuis Daniel den Hoed als Iris 25 in het Erasmus MC Kanker Instituut wordt behandeld. In deze heftige periode is de dagelijkse nabijheid en steun van haar vader voor Iris enorm belangrijk. Help kankerpatinten en hun familie. Geef aan stichting Familiehuis Daniel den Hoed NL27INGB0000007585 Niet zonder jou Iris kan wel zonder haar maar niet zonder hem. Kankerpatinten zijn dichtbij hun familie dankzij het Familiehuis Danielden Hoed www.nietzonderjou.nl Johan logeert in het Familiehuis Daniel den Hoed als Iris 25 in het Erasmus MC Kanker Instituut wordt behandeld. In deze heftige periode is de dagelijkse nabijheid en steun van haar vader voor Iris enorm belangrijk. Help kankerpatinten en hun familie. Geef aan stichting Familiehuis Daniel den Hoed NL27INGB0000007585 8 De dag van .. Regional Service De Spreekbuisredactie gaat van start met een nieuwe rubriek. We zetten een collega in de kijker. In dit nummer volgen we Frans Leinders Regional Service Desk Technician. We lopen een werkdag met hem mee. Frans startte in 2003 als contrac- tor bij Huntsman en is sinds 2006 in vaste dienst. Je kunt hem vinden op de afdeling IT op de derde verdieping van het hoofdgebouw. Mijn dag begint met een bakje koffie. Daarna check ik mijn e-mail en kijk ik welke zaken op de planning staan en of er storingen zijn die moeten worden opgelost. Allereerst ga ik samen met Ren Hendrikx op pad om de vergunningenbalie voor de turnaround in te richten op IT-gebied het installeren van printers en computers. Even alle kabels controleren en zorgen dat het juiste signaal erop komt te staan. 08.30 uur Een stapel pcs configureren voor het datamigratieproject en ondertussen kijken of er nieuwe storingen binnenge- komen zijn en nieuwe mails beantwoorden. Nu weer terug naar de tijdelijke vergunningenbalie om deze af te maken. Zo alle pcs en printers zijn genstal- leerd en getest de vergunningen voor de turnaround kunnen worden uitgegeven. 10.00 uur p 19 februari bracht een groep studenten die deelneemt aan de Jong Hout Masterclass Notarieel een bezoek aan Huntsman. Het bezoek werd georganiseerd door advocatenkantoor Houthoff Buruma. De masterclass is een programma voor gemotiveerde masterstudenten die kennis willen maken met de beroepspraktijk van het notariaat. Na ontvangst en een presentatie door Ben de Jong Global Operations Performance Director volgde een rondleiding over het fabriekster- rein begeleid door Wendy de Vos Cordinator Interne Communicatie en Dick van Schaik Security and Emergency Response Teamleader. Na terugkeer werd gewerkt aan een casus gericht op praktijkvoorbeelden die zich zouden kunnen voordoen bij Huntsman. De uitwerkingen van deze casus werden in vier groepen gepresenteerd aan onze collega van Corporate Legal Department Everberg Dierdre Rudman. Een meesterlijk bezoek O F. Leinders Pers. nr. 370 Deze pas is strikt persoonlijk De vinder wordt vriendelijk verzocht deze ongefrankeerd te zenden naar Afdeling Bewaking Antwoordnummer 210 3190 VG Rozenburg This badge is strictly personal Spreekbuis april 2016 9 ..Frans Leinders Desk Technician Op de weg terug naar huis luister ik meestal naar Q-music op de radio. Tegen 1815 uur ben ik thuis ook vandaag heb ik weer een bruisende dag gehad. Snel eten en op naar mn repetitie Braziliaanse percussie. Eerst omkleden voor een storing op het fabriekster- rein. Aangezien we op het fabrieksterrein moeten zijn en ook wij veilig werken houdt dat in dat ik moet voldoen aan het dragen van alle PBMs. Hmmm welk draadje zal het zijn Er komt een nieuwe storing binnen via ons ticket- systeem gelijk een storing verhelpen bij collega Ron Vis. Een leenlaptop klaarmaken die zo wordt opge- haald. Weer een tevreden klant 13.00 uur Nog even e-mails beantwoorden. Zo nu een pc plaatsen bij collega Marcel Kleijburg helaas schijnt er toch iets mis te zijn. Computer opnieuw installeren dan maar probleem opgelost. Ongezien gaat de tijd snel voorbij even tijd om een appeltje te eten. Nog wat nabespreken met collegas en dan is het tijd om alles af te sluiten. 15.00 uur 17.00 uur Lunch samen met alle IT-collegas. 12.00 uur 10 De website van ons pensioenfonds is vernieuwd. De nieuwe website is opgezet volgens het Pensioen 1-2-3 systeem. Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioen- regeling. De volgende onderwerpen worden beschreven Wat krijgt u in onze pensioenregeling hoe bouwt u pensioen op welke keuzes heeft u zelf hoe zeker is uw pensioen welke kosten maken wij en wanneer moet u in actie komen. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie. Bijvoorbeeld de reglementen jaarverslagen en overige belangrijke documenten. U vindt op de website ook informatie over de organisatie financile positie beleg- gingsbeleid risico-management klachten geschillen betaaldata en actueel nieuws. U kunt de website vinden onder www.pensioenfondshuntsman.nl De nieuwe website bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl De informatie op deze website is van toepassing op medewerkers die in dienst zijn gekomen vr 1 januari 2016. De website is niet van toepassing op medewerkers die vanaf 1 januari 2016 in dienst zijn getreden bij Huntsman Holland B.V.Op hen is een DC Defined Contribution regeling van toepassing die niet door Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg wordt uitgevoerd. Peter Oostveen Manager Pensioenfonds Nieuwe website Huntsman pensioenfonds Contractor Awards Zes Contractors behalen een gouden plak Huntsman reikt elk jaar de Contractor Awards uit. De huisaannemers worden ieder jaar op een aantal criteria beoordeeld en ontvangen naar aanleiding van deze prestatie een gele oranje bronzen zilveren of gouden award. De awards werden namens Huntsman uitgereikt door Jan van Goolen Maintenance Manager Johan Polet EHS Manager en Nanneke de Wolff Process Excellence Project Manager. Twaalf huisaannemers kwamen in aanmerking voor een award. ESS Safeforce behaalde een bronzen award. Cofely Mourik W.Bijl B.V. RES en AAFM behaalden een zilveren award. Bilfinger Berger Industrial Services en Schalekamp B.V. hielden hun gouden prestatie van 2014 vast. Bilfinger-Tebodin Mammoet Den Hartogh en Qualm waren nieuw in deze categorie en namen door een prima jaar- prestatie ook allemaal een gouden award mee naar huis. Jan van Goolen 2015 was een jaar waarin we met elkaar goed heb- ben gepresteerd op het gebied van veiligheid. Die focus op veiligheid en veilig gedrag moet behouden blijven willen we volgend jaar de eerste platinum award kunnen uitreiken. Ik wil de vaste contractors ook uitdagen hiervoor te gaan. Johan Polet De contractor awards dienen om de contractors te stimu- leren hun prestaties op het gebied van veiligheid gezondheid en milieu zodanig in te richten dat dit bijdraagt aan onze gezamenlijke visie naar nul incidenten. In 2015 hebben onze contractors mede bijgedra- gen aan het behalen van een mooi resultaat. Met het uitreiken van de awards bedanken we de contractors voor de geleverde prestaties en roepen op om voor 2016 de plannen en prestaties verder aan te scherpen. Spreekbuis april 2016 11 Personalia Wilt u in verband met het goed kunnen verrichten van betalingen en uitvoeren van personeelsregelingen wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdig doorgeven aan de afdeling Human Resources door middel van het invullen van het mutatieformulier Wijziging Personeelsgegevens. Dit formulier is terug te vinden op de HR Rotterdam pagina op de Huntsman Hub. IN DIENST HPP Hans Blaauw RTG Oscar Leenderts Overleden 01-02 Mevrouw P.H.N. Kwee geboren op 11 september 1929. 22-02 De heer C. t Hart geboren op 16 maart 1949. 04-04 De heer H.W.V. Evers geboren op 20 december 1939. Benoemingen - Peter van Klaveren van Sr. Operator US naar CCR Operator US - Folkert de Koning van Reliability Engineer US naar Plant Process Engineer US - Lies Maliepaard van Maintenance Reliability Engineering Manager naar Reliability Engineer US - Edwin Nuijten van Maintenance Improvement Engineer naar Maintenance Performance Engineer - Menno van der Reijden van Sr. Operator DS naar Waarnemer DS - Jasper Rutten van Sr. Process Engineer naar Teamleader Process Automation - Jan Verburg van Supervisor RotatingMechanical naar Maintenance Coordinator - Ron Vis van Global Business Process Owner Accounting Shared Services naar Global Direct Cost Performance Analyst - Cor Voogt van Maintenance Improvement Supervisor naar Jr. Maintenance Engineer EI UIT DIENST Danny Verhoeven Pensioen Frans Schenkel Jubilarissen 10 jaar 01-05 Ruud van der Helm 08-06 Tina Huang 40 jaar 07-06 Willem van der Borden Huwelijk 18-03 Bryan Abbink en Jessica Buisman 18-03 Jordy Monster en Wencke Helmreich Geboren 28-03 Roos dochter van Guido en Kathinka Beijer Willem Warmerdam is sinds 1985 in dienst van Den Hartogh op het terrein van Huntsman. Hij gaat na ruim dertig jaar van zijn pensioen genieten. Willem aangenomen als cordi- nator voor de shunters en de reiniging op ons terrein begon in een kantoor bij ingang W-25 tussen de Variants en Formulaties. Later werd zijn groep omgedoopt tot het On Site Logistics OSILO team op de locatie weegbruggoederenpoort. Twee jaar gele- den is dat team verhuisd naar de nieuwe locatie LSC 5210 Logistic Service Centrum. Willem was een grote steun en toeverlaat op het gebied van tankwagens tankcontainers en reinigingen. Op zijn laatste werkdag heeft de afdeling Supply Chain afscheid genomen van Willem onder het genot van een gebakje en lovende speeches van Joop Meijer Technical Logistics Officer en Leen Wendels Supply Chain Manager. Wij gaan deze duizend- poot en vraagbaak waar wij altijd een beroep op konden doen missen. Joop Meijer Technical Logistic Officer Vraagbaak gaat met pensioen Op 15 maart jl. vond de officile opening van C. Steinweg handelsveem plaats in n van de nieuwe opslag- loodsen. Na het uitspreken van dank- woorden door onder andere de heer Ulf Boll CEO van Steinweg en Mike Fowles Global Supply Chain Vice President Huntsman kon het rode lint doorgeknipt worden. Op de foto Leen Wendels R en de heer Ulf Boll L. Helemaal Officieel Willem aan het werk op het LSC 5210