Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuis april 2016 3 Onlangs deed Max van der Meer een oproep in een interview in het Financieele Dagblad waarin hij aangaf dat het Rotterdam chemiecluster dringend miljarden nodig heeft. Wat is uw kijk daarop Allereerst als voorzitter van de Raad van Commissarissen sta ik wat verder van de dagelijkse gang van zaken af dus ik zit niet diep genoeg in de materie voor een gede- gen onderbouwde mening. Maar ik moet wel zeggen dat ik trots was om Max zo in de krant te zien en zon goed interview te lezen. Ik vond het heel overtuigend. En in het algemeen vind ik dat het Rotterdams havengebied op peil gehouden moet worden. Het risico is dat men denkt De Rotterdamse haven redt het zelf wel. Maar dan word je ingehaald door bijvoor- beeld Azi en Brazili. We moeten niet zelfgenoegzaam zijn. Hoe ziet u uw rol als President-Commissaris Het contact is nu intensiever dan voor- heen vooral met Max van der Meer en Ben de Jong. Voor de vergaderingen van de Raad van Commissarissen spreken we altijd de agenda goed door en ik ben nog meer betrokken bij het bedrijf. Zoals het ook hoort in deze rol. Ik vind het prettig om meer van het bedrijf te zien. Ik heb al eens tijdens een turnaround een rondleiding gehad en heb al meerdere afdelingen gezien. Ik wil niet alleen de binnenkant van een vergaderzaal zien. Op site en op de afdelingen daar gebeurt het. Met heel veel plezier was ik onlangs ook aanwezig bij het jaarlijkse jubilarissendiner. Ook daar viel de goede sfeer mij op. Wat moeten de medewerkers van Huntsman van u weten Wat kunt u doen in uw rol voor hen voor het bedrijf Als ik mij ergens aan verbind dan ga ik daar de volle honderd procent voor en zal ik mij volledig inzetten. Ik zal andere expertise ter tafel brengen dan Erik Barents. Erik had zijn jarenlange kennis van het bedrijf ik kom van buiten. Erik is een technicus ik ben een politicus en diplomaat en zal dus die kennis gebrui- ken. Mijn blik zal meer extern gericht zijn op de Rotterdamse en nationale verhou- dingen.