Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
4 Short impact programma In samenwerking met consultancybureau T.A. Cook is Huntsman in 2015 een turnaround verbeterprogramma gestart. Het doel van dit short impact programma was om de processtappen te optimaliseren om zo tot een nog betere turnaround te komen. Sjors Buitenhuis Turnaround Manager Voor een tiental cruciale fasen in het proces is het verbeterpotentieel in kaart gebracht en zijn vervolgstappen bepaald. Concreet betekende dit dat we voor de MDI 1-turna- round het proces onder de loep hebben genomenen aangepast daar waar nodig. Voor de turnaround van 2017 hebben we de kaders opgezet. Half maart is de turnaround van onze Grand Old Lady de MDI 1-fabriek gestart en deze nadert op het moment van verschijnen het einde. Om zon grote onderhouds- en inspectieklus goed en bovenal veilig te laten verlopen is een gedegen voorbereiding van groot belang. sTAysafe Een turnaround is altijd een hectische periode waarin veel werk verzet wordt in een korte tijd met veel mensen op een toch wel kleine locatie. Veiligheid is dan echt het belangrijk- ste van alles. Niets is het waard om onveilig te werken en onnodige risicos te nemen. Bas van der Kooij Turnaround Cordinator Om het veiligheidsbewustzijn nog verder te benadrukken hebben wij in de aanloop naar de turnaround sTAysafe dagen georgani- seerd voor alle deelnemende contractor- partijen en de aan de turnaround verbonden Huntsman collegas. Deze dagen zijn bedoeld als teambuildingsessie en worden gebruikt voor kennisoverdracht en bewust- wording van elkaars risicos. Onderwerpen op het programma zijn onder andere Gevaarlijke stoffen en uitkleedprocedure leren van incidenten veilig werken Laatste Minuut Risico Analyse en Log Out Tag Out LOTO. Een veilige turnaround bereik je samen. Prijskaartje Met een turnaround is heel veel geld gemoeid. Veilig onderhoud en verbeterd materiaal heeft een prijskaartje. Remco Spanjersberg Turnaround Cordinator Huntsman zoekt wel samen met de afdeling Inkoop naar manieren om dit budget binnen de gestelde grenzen te houden zonder aan kwaliteit en veiligheid in te boeten. Een goed voorbeeld hiervan is het contractorpark waar de vele contractormedewerkers gehuisvest worden tijdens een turnaround. In samenwer- king met de afdeling Inkoop is er met IBOVA een praktische tijdelijke huisvesting verzorgd in de vorm van een tent waarin de kleedruim- tes en kantine gevestigd zijn. Daarnaast heeft IBOVA de tijdelijke gebouwen voor de vergun- ningenbalie en de uitgifte van PBMs geplaatst. Dit alles leverde een flinke besparing op het totale turnaround budget. Oude dame in de revisie Uitgebreid voorbereid