Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
10 De website van ons pensioenfonds is vernieuwd. De nieuwe website is opgezet volgens het Pensioen 1-2-3 systeem. Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioen- regeling. De volgende onderwerpen worden beschreven Wat krijgt u in onze pensioenregeling hoe bouwt u pensioen op welke keuzes heeft u zelf hoe zeker is uw pensioen welke kosten maken wij en wanneer moet u in actie komen. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie. Bijvoorbeeld de reglementen jaarverslagen en overige belangrijke documenten. U vindt op de website ook informatie over de organisatie financile positie beleg- gingsbeleid risico-management klachten geschillen betaaldata en actueel nieuws. U kunt de website vinden onder www.pensioenfondshuntsman.nl De nieuwe website bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl De informatie op deze website is van toepassing op medewerkers die in dienst zijn gekomen vr 1 januari 2016. De website is niet van toepassing op medewerkers die vanaf 1 januari 2016 in dienst zijn getreden bij Huntsman Holland B.V.Op hen is een DC Defined Contribution regeling van toepassing die niet door Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg wordt uitgevoerd. Peter Oostveen Manager Pensioenfonds Nieuwe website Huntsman pensioenfonds Contractor Awards Zes Contractors behalen een gouden plak Huntsman reikt elk jaar de Contractor Awards uit. De huisaannemers worden ieder jaar op een aantal criteria beoordeeld en ontvangen naar aanleiding van deze prestatie een gele oranje bronzen zilveren of gouden award. De awards werden namens Huntsman uitgereikt door Jan van Goolen Maintenance Manager Johan Polet EHS Manager en Nanneke de Wolff Process Excellence Project Manager. Twaalf huisaannemers kwamen in aanmerking voor een award. ESS Safeforce behaalde een bronzen award. Cofely Mourik W.Bijl B.V. RES en AAFM behaalden een zilveren award. Bilfinger Berger Industrial Services en Schalekamp B.V. hielden hun gouden prestatie van 2014 vast. Bilfinger-Tebodin Mammoet Den Hartogh en Qualm waren nieuw in deze categorie en namen door een prima jaar- prestatie ook allemaal een gouden award mee naar huis. Jan van Goolen 2015 was een jaar waarin we met elkaar goed heb- ben gepresteerd op het gebied van veiligheid. Die focus op veiligheid en veilig gedrag moet behouden blijven willen we volgend jaar de eerste platinum award kunnen uitreiken. Ik wil de vaste contractors ook uitdagen hiervoor te gaan. Johan Polet De contractor awards dienen om de contractors te stimu- leren hun prestaties op het gebied van veiligheid gezondheid en milieu zodanig in te richten dat dit bijdraagt aan onze gezamenlijke visie naar nul incidenten. In 2015 hebben onze contractors mede bijgedra- gen aan het behalen van een mooi resultaat. Met het uitreiken van de awards bedanken we de contractors voor de geleverde prestaties en roepen op om voor 2016 de plannen en prestaties verder aan te scherpen.