Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuis april 2016 7 NIKI New Initiative for Knowledge Improvement. Er is ongelooflijk veel kennis in de organisatie. NIKI houdt in dat we die kennis gaan delen door elkaar op te zoeken en informatie met elkaar te delen. Diverse testen hebben de potentie van NIKI reeds aangetoond. Project NIKI zal binnenkort worden uitgerold binnen ONEurope en dus ook in Rotterdam. Laurence Thring De Sustainables WoW groep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse sites in Europa en hebben kennis van veel verschillende onderwerpen die onder het begrip sustainability vallen. Uiteindelijk zijn wij tot het conclusie gekomen dat veel van elkaar te leren valt en dat projecten die al opge- pakt zijn in een Europees verband meer waarde kunnen opleveren voor de PU Business. Een project- voorstel is dat wij graag een Cross Site Cross Functional Sustainability netwerk voor ONEurope willen opzetten. Wij kijken uit naar de uitdaging om de vorm n vertegenwoordiging van dit netwerk op te zetten. Marius Aalders Als Collaborators hebben we ons gefocust op het weghalen van silos en met name door de ban te breken voor nieuwe werknemers. We hebben een introduction quest challenge formulier gemaakt om zodoende nieuwe mensen direct een netwerk op te laten bouwen en te voor- komen dat ze in hun eigen silo opgroeien. Ik heb het als leuk ervaren om met een team van mensen van verschillende disciplines na te denken over iets geheel anders dan onze dagelijkse werkzaamheden. De complicatie ligt alleen wel in het combineren van deze activiteit met ieders toch al drukke agenda. Familiehuis Daniel den Hoed verhuist op termijn naar de centrumlocatie van het Erasmus MC. Om het nieuwe huis te realiseren hebben zij de hulp nodig van iedereen die kankerpatinten en hun familie wil helpen in een periode van ziekte en behandeling dichtbij elkaar te zijn. In een tijd vol emotie blijft verbin- ding tussen mensen het belangrijkste. Kankerpatinten kunnen niet zonder familie. Familiehuis Daniel den Hoed kan niet zonder jou. Bouw mee en doneer via www.nietzonderjou.nl NL 25 RABO 0183 6943 25 t.n.v. Familiehuis Daniel den Hoed Huntsman Holland draagt Familiehuis Daniel den Hoed al velen jaren een warm hart toe. De vele vrijwilligers maken van het Familiehuis een thuis en vormen een lichtpuntje in een emotionele en ingrijpende periode. Iris kan wel zonder haar maar niet zonder hem. Kankerpatinten zijn dichtbij hun familie dankzij het Familiehuis Danielden Hoed www.nietzonderjou.nl Johan logeert in het Familiehuis Daniel den Hoed als Iris 25 in het Erasmus MC Kanker Instituut wordt behandeld. In deze heftige periode is de dagelijkse nabijheid en steun van haar vader voor Iris enorm belangrijk. Help kankerpatinten en hun familie. Geef aan stichting Familiehuis Daniel den Hoed NL27INGB0000007585 Niet zonder jou Iris kan wel zonder haar maar niet zonder hem. Kankerpatinten zijn dichtbij hun familie dankzij het Familiehuis Danielden Hoed www.nietzonderjou.nl Johan logeert in het Familiehuis Daniel den Hoed als Iris 25 in het Erasmus MC Kanker Instituut wordt behandeld. In deze heftige periode is de dagelijkse nabijheid en steun van haar vader voor Iris enorm belangrijk. Help kankerpatinten en hun familie. Geef aan stichting Familiehuis Daniel den Hoed NL27INGB0000007585