Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
6 Anneke van der Helm The Communicators is een gecom- bineerde groep met Wilton en die samenwerking heeft ons zeker dichter bij Wilton gebracht. In Wilton wordt aniline voor onze processen geproduceerd dus er is een leverancier klantrelatie. Wat we gezien hebben is dat we op vele manie- ren samen kunnen werken en dat we van elkaar kunnen leren. Dit is mede een basis geweest voor de ONEurope Newsletter die we samen met The Communicators uit Everberg en The Change Coalition collegas die de ONEurope waarden uitdragen en ondersteunen in heel Europa uitbrengen. Andere mogelijke projectenideen staan op de ludieke cartoonposter die we ontwikkeld hebben voor ONEurope. WoW ngeveer zes maanden geleden startten de Europese vestigingen van Huntsman Polyurethanes in het kader van ONEurope met WoW-groepen. WoW staat voor New Ways of Working. De WoW-groepen zijn zelfsturend gefocust op het initiren en doorvoeren van een project. Een project dat bijdraagt aan ONEurope met de nadruk op het veranderen van de manier waarop wij dingen doen. Over grenzen heen. Jasper Rutten The Hearts hebben zich sterk gemaakt voor twee PU Europe overkoepelende goede doelen. Met behulp van collegas door heel Europa hebben we gekozen voor Make-a-Wish en het Rode Kruis. Hier gaan we naast de reeds bestaande banden die we hebben met andere goede doelen ons voor inzetten. Voor Rotterdam gaan we dit nog verder invullen. Er zijn plannen genoeg. Ruud van der Helm The Innovators is een groep bestaan- de uit collegas uit Rotterdam Everberg en Tsjechi. Uit de vele onderwerpen en ideen die we aan het begin hadden zijn we uiteindelijk gekomen tot de uitwerking van project O n Rotterdam zijn de volgende WoW-groepen actief The Collaborators The Communicators The Innovators The Hearts en Sustainables. Wat hebben zij de afgelopen maanden gedaan en hoe hebben zij dit ervaren I Johan Vredenbregt Hester Williams Anneke van der Helm en Wendy de Vos Edwin Nuyten Ramon Scheffer Ronald van der Kooij en Ruud van der Helm Jasper Rutten en Katja van Kleef Laurence Thring Ad Zijl Bert Renirie Cisca Breeuwer Marcel van der Zon en Marius Aalders The Communicators Verbeteren van effectieve open en transparante communicatiekanalen binnen en over afdelingen en functies heen. The Innovators Het maken van kleine maar zeer waardeverhogende veranderingen die de manier waarop we werken produceren onze producten en diensten verbeteren. Space Designers Werken aan een omgeving die de manier waarop we samenwerken verbetert maar die ons ook in staat stelt beter samen te werken. The Inclusionists Zij focussen zich op de verschillen tussen ons allen maar ook de verschillende manieren waarop wij denken en ons gedragen. The Hearts De buurtbewoners rondom onze locaties en de liefdadigheid vormen het hart van deze WoW groep. Hun focus ligt op het vinden van de beste manier voor PU Europe om iets terug te doen voor de gemeenschap. The Sustainables Duurzame oplossingen vinden om sociaal met onze omgeving om te gaan en te zorgen voor zo weinig mogelijke negatieve impact op onze leefomgeving. The Collaborators Deze groep helpt PU Europe de diverse functies te doorbreken zodat kennis en best practice gedeeld wordt door alle lagen van het bedrijf ongeacht afdelingen of regio. The Camaraderie Deze groep ontstaan in Everberg organiseert en faciliteert gelegenheden evenementen waarop we met elkaar om kunnen gaan buiten het werk om. Door het European Leadership Team zijn acht verschillende WoW- categorien bepaald. Rotterdamse vertegenwoor- diging in de WoW-groepen