Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuis april 2016 5 Met klinkende rapportcijfers op het gebied van EHS hebben we 2015 afgesloten. Helaas heb ik in 2016 al twee incidenten moeten rapporteren aan het hoofdkantoor in Houston. De toedracht van de incidenten is verschillend maar er is wel n gemene deler communicatie en samenwerking. Die vormen de basis van veilig werken. Twee zien meer dan n. De situatie en de werkzaamheden doorspreken voor je aan het werk gaat en hulp inroepen indien nodig is van cruciaal belang. We hebben goede middelen om veiligheid bespreekbaar te maken en stil te staan bij veiligheid voordat je aan het werk gaat. Take 5 waarin elke dag veiligheid mogelijke risicovolle situaties en oplossingen voor bepaalde risicos in vijf minuten besproken worden en de Laatste Minuut Risico Analyse LMRA. En bovenal zijn leidinggevenden en shift supervisors aanspreekbaar bij problemen of twijfels. Door deze middelen in te zetten kom je samen tot een correcte veilige oplossing. Daarna ga je pas aan de slag. Op dit moment is op onze MDI 1-fabriek een grote turnaround gaande. Dat betekent dat veel mensen tegelijk werkzaam zijn in de fabriek ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden en Max van der Meer Algemeen directeur inspecties. Mensen die risicos moeten inschatten rekening moeten houden met elkaar en elkaars werkzaamheden. Om dan de veiligheid te waarborgen moet je extra alert zijn. Het turnaround team houdt daarom voorafgaand aan de turnaround al veiligheids- dagen waarin veiligheidsbewustzijn de rode draad vormt. Wees bewust van je eigen risicos en die van een ander. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Tijdens de turnaround wordt veiligheid bespreekbaar gemaakt aan de hand van bijeenkomsten bij de whiteboards. Hierop staan de EHS-prestaties werkzaamheden van die dag leerpunten en aandachtspunten. Dit wordt in de overdracht met het gehele team besproken. Communicatie en bewustzijn we kunnen niet zonder als we aan het einde van de dag weer veilig naar huis willen. Ik vraag jullie om alert te zijn het veiligheidsbewustzijn op scherp te zetten en veiligheid bespreekbaar te houden. Nothing we do is worth getting hurt for. Veiligheidsbewustzijn bereik je samen ob is n van de eerste operators die vanaf indiensttreding is opgeleid om alle basiswerk- zaamheden in de Upstream-fabrieken uit te voeren. Het basis opleidingstraject is nu zo opgebouwd dat deelcertificaten behaald worden. Als deze behaald zijn stroomt de operator door naar een volgend niveau waar de kennis verdiept wordt. Willem Lans Dat is niet veel anders dan de oude opleiding want de stof blijft hetzelfde. Maar voorheen bleek dat het opleidingssysteem soms tot stagnatie leidde omdat een operator eerst een gehele sectie in de fabriek moest kennen en die volledig moest beheersen voordat een stap verder gemaakt kon worden. We kennen nu een andere opbouw. Je begint met leren voor Basis Operator en gaat dan door voor respectievelijk Buiten Operator Allround Operator CCR Operator en Waarnemer. Bob Ik ben als beginnend operator ingestroomd als rookie. Je leert dan langzamerhand de weg kennen in de fabriek krijgt veel informatie over het bedrijf EHS en in mijn geval de Upstream- fabrieken. Na het met succes afronden van het rookietraject ga je verder voor Basis Operator. Hierin leer je volgens procedures de veel voorkomende basishandelingen voor zowel MDI-1 als MDI-2. Het voordeel hiervan is dat je snel inzetbaar bent voor de ploeg en je al gauw een stuk verantwoording krijgt op beide fabrieken. Inmiddels werk ik met het buiten prisma de opleidings- module voor Buiten Operator. Ik beschouw mijn opleiding als positief en zie het als een flinke uitdaging voor de komende jaren. Inmiddels zijn al meerdere examens geweest en is een aantal collegas in de voetsporen van Bob getreden. Allen van harte gefeliciteerd Nieuw OO-beleid werpt eerste vruchten af In de zomer van 2014 lanceerde de afdeling Opleiding Training het nieuwe Opleidings- en Ontwikkelingsbeleid voor operators. Het oude beleid stamde uit 2006 en was aan vernieuwing toe. Op 19 februari heeft Bob de Jong uit handen van Willem Lans Training Cordinator Upstream het eerste certificaat in ontvangst genomen voor Basis Operator Upstream opgeleid via het nieuwe OO-beleid. B Met recht trots