Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
2 2015 DELIVER uitdagingen voor 2015 PRESIDENT-COMMISSARIS Erik Barents over leiderschap TAKE FIVE dagelijks vijf minuten veiligheid VROUW IN HET BESTUUR Ans Impens vertelt HEEL HUNTSMAN HOLLAND LEEST Barefoot to Billionaire van Jon M. Huntsman HUIS VAN DE CHEMIE opent deuren JOUW BAAN MIJN BAAN Mr. Veiligheid en Spin in het web IKEA IWAY Huntsman krijgt IKEA Keurmerk Colofon SPREEKBUIS is het personeels- en relatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplage van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Spreekbuis informeert oud-medewer- kers en relaties over de bedrijfsvoering en aanverwante onderwerpen. Hoofdredactie Birgit Ros Eindredactie en cordinatie Wendy de Vos Redactie Ton van der Gaag Ren den Heeten Hans Houps Ans Impens Monique van Rossum Fotografie Huntsman Holland tenzij anders vermeld De redactie streeft ernaar de juiste informatie te verschaffen maar er kan geen garantie voor correctheid of vol- ledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld. Kopij Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer Draag deze dan vr 13 mei 2015 aan via de redactie. Redactieadres Huntsman Holland B.V. Redactie Spreekbuis Merseyweg 10 3197 KG Botlek- Rotterdam Postbus 1020 3180 AA Rozenburg Tel 0181 292152 communicatiehuntsman.com Twitter huntsmannl Vormgeving en productie LNO drukkerij Zierikzee Spreekbuis wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier Deze uitgave van de Spreekbuis vindt u ook op www.huntsmanspreekbuis.nl 2 Huntsman Holland - onderdeel van Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voor de polyurethaanindustrie. Gedetailleerde informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert en activiteiten in Rotterdam is te vinden op www.huntsman.com 2 rik Barents heeft zich 31 jaar voor ICI en Huntsman ingezet. Als directeur heeft hij het bedrijf door turbulente tijden geloodst. Na zijn vervroegd pensioen in 2004 is hij vanaf de zijlijn het reilen en zeilen van Huntsman Holland gaan volgen als President-Commissaris van de Raad van Commissarissen en als lid van het Verant- woordingsorgaan VO van het Huntsman Pensioenfonds. Eind mei zit Erik zijn laatste vergadering voor als President-Commissaris. Hij blijft voorlopig nog wel lid van het VO. E Erik Barents Lafite wordt MDI-2 Leiderschap Spreekbuis april 2015 3 3 Een shelter wordt op zijn plek gezet Tijd te kort Erik Ik weet nog wel dat ik als directeur met gepensioneerden sprak en die zeiden dan Ik kom tijd tekort en ik schudde dan in gedachte meewarig mijn hoofd. Maar ik kan je zeggen het is echt waar. Ik kom tijd tekort bij mijn diverse activiteiten. Het grote verschil is dat de stress weg is. Dat zwarte gat na je pensioen ik ken het niet. Nu ik wat ouder word is het bovendien belangrijk om nog meer tijd te besteden aan die mensen die voor mij belangrijk zijn. Carpe Diem red. pluk de dag krijgt meer lading als je ouder wordt. Ieder doet zijn deel Als directeur heeft Erik moeilijke tijden meegemaakt maar ook tijden van triomf. MDI-2 of project Lafite zoals het destijds heette was zijn kindje. Erik Laten we vooropstel- len dat ik een radertje was in het geheel. De MDI 2-fabriek was er niet geweest zonder de inzet en steun van de site. Het was mijn rol om de condities te creren die het project mogelijk maakten. In de periode vr de bouw was het erop of eronder. Reorganisaties Rozenburg 2000 en Rozenburg 2000 waren noodzakelijk en zeker niet gemakkelijk. Maar je moet als bedrijf investeren en excelleren in datgene waarin je je kunt onderscheiden van de concurrent. In ons geval was en is dat op een veilige wijze polyurethaanmoleculen maken. De cao-onderhandelingen met de bonden waren zeer stevig. Belangrijk was dat bonden ondernemingsraad en personeel inzagen dat we er alles aan moesten doen om te blijven bestaan. Die realiteitszin en dat verantwoordelijkheids- besef waren indrukwekkend. Dus toen de bonden instemden met twee jaar 0 loonsverhoging en minder adv-dagen kreeg ik de boodschap Wij hebben ons deel gedaan nu moet jij jouw deel doen. Mijn deel was het realiseren van een nieuwe investering. Die nieuwe investering werd MDI-2. Daar hebben we hard voor moeten strijden want de planning was deze in Wilton te bouwen. Gelukkig hebben we het management van PU en de directie van ICI destijds kunnen overtuigen dat de condities en omstandigheden van Rozenburg beter waren. Terugkijkend kun je zeggen dat toen het best denkbare besluit werd genomen. Veiligheid komt van binnen Ons bestaansrecht staat of valt met veiligheid. Dit is iets wat Erik altijd vol passie heeft onderschreven en heeft uitgedra- gen. Erik Veiligheid komt van binnen. In mijn tijd hebben we de driepoot ontwikkeld die rust op techniek procedu- res en mensen. Zonder die drie is veiligheid niet mogelijk. De grootste veiligheidswinst valt te behalen bij de mens. Je moet er bewust mee bezig zijn niet alleen op het werk maar ook thuis. Ik vind dat Max van der Meer dit goed heeft doorgezet samen met het managementteam. Elke keer weer een nieuw initiatief met betrekking tot veiligheid waar- door de focus op dit onderwerp blijft. Deze branche heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Niet alleen is veiligheid prioriteit nummer n ook wat betreft het milieu zijn zeer grote stappen genomen. Emissies zijn verminderd en duur- zaamheid is iets waar echt op gehandeld wordt. Transformatie door innovatie De toekomst van Huntsman Rotterdam ziet Erik vol vertrouwen tegemoet Een transformatie heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. De site waar alleen maar geproduceerd werd is gevolueerd tot een site die een strategische rol binnen het concern heeft gekregen. Ik heb groot respect voor de wijze waarop Max dit verder uitgebouwd heeft. De investeringen in projecten Keystone Capstone en de Big Blenders zouden anders niet gedaan zijn. Het vertrouwen is er. En als je alert blijft mee blijft gaan met de tijd en blijft innoveren dan ziet de toekomst er mooi uit. Erik Barents 1998 is condities creren 4 Column Deliver Tijdens een bezoek in januari van Tony Hankins President Polyurethanes gaf hij een presentatie met een duidelijke boodschap voor de Polyurethanes Business. De dalende olieprijzen hebben de wereld van de chemische industrie op zn kop gezet. Meer dan ooit geldt dat we alleen met de juiste focus en discipline onze doelstellingen bereiken. Teamwork daar draait het allemaal om. Zo leveren wij onze prestaties Het managementteam heeft de boodschap van onze President opgepakt en voor Huntsman Rotterdam een aantal stevige doelstellingen neergelegd. Deze zijn of worden de komende weken aan de afdelingen in Rotterdam gepresenteerd. Veel ogen zijn op Rotterdam gericht. We hebben een aantal lastige jaren achter de rug. Twee jaar geleden hadden we een moeizaam productiejaar en in 2014 was de veiligheidsprestatie in Rotterdam onder ons niveau. Het is aan ons om de prestatiecurve de juiste kant om te buigen. Ik zie voldoende initiatieven die mij vertrouwen in de toekomst geven. Belangrijk want alleen zo blijven wij - ook in 2015 - het vertrouwen van de Huntsman Corporation houden. Een MDI 2-turnaround zonder incidenten gevolgd door een probleemloze opstart is van cruciaal belang. Ik realiseer mij dat dit mede door de implementatie van een compleet nieuw besturingssysteem een hele uitdaging is. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij teams hebben die met de juiste focus deze klus tot een goed einde gaan brengen. De druk om voluit te produceren is hoog evenals het in de hand houden van onze kosten. Het wordt steeds belangrijker om ons geld efficinter in te zetten. Wij blijven innoveren maar we zullen dat tegen lagere kosten moeten realiseren. Lean Management helpt ons daar bij. Al met al zijn er voldoende uitdagingen voor Huntsman Rotterdam en die ga ik graag samen met jullie aan. Max van der Meer Algemeen directeur Veiligheid een vast onderdeel van je dag Veilig uit veilig thuis. Het is de gewoonste zaak van de wereld maar toch hebben wij het afgelopen jaar gezien dat een incident in een klein of soms onver- wacht hoekje zit. We moeten elke dag op onze hoede zijn met betrekking tot onveilige situaties en handelingen dat zijn we aan onszelf en aan onze omgeving verplicht. Met de introductie van Take 5 nemen we dagelijks vijf minuten de tijd om met elkaar over veiligheid te praten. Dat kan een werkervaring zijn van de dag ervoor maar ook iets wat je priv meegemaakt hebt. Het gaat erom dat je je ervaringen deelt met collegas zowel binnen je eigen team als in de hele organisatie. Tijdens die korte Take 5-bijeenkomsten met je team blik je ook vooruit. Welke taken ga je vandaag uitvoeren en welke risicos zijn er Bewust bezig zijn met je dagelijkse werkzaamheden maakt je bewust van veiligheid. Het maakt niet uit op welk moment van de dag je de tijd neemt voor een Take 5-gesprek op welke afdeling je zit of met wie je erover spreekt als je het maar doet. Maak jezelf en anderen bewust van veiligheidsrisicos groot of klein. Zo maakt de E-ploeg bij Upstream elke dag tijd voor een Take 5 waarbij zij aan de hand van een actielijst en agenda veiligheidsrisicos en voorvallen van de dag ervoor bespreken. Het lijkt heel vrijblijvend zoals de heren nonchalant in de controle- kamer bij elkaar staan en de Take 5 uitvoeren maar het is heel serieus. Elk punt op de actielijst wordt besproken. Zo wordt een Take 5 soms een Take 10 of een Take 15. En er moet wel echt iets aan de hand zijn wil de Take 5 die dag geen doorgang vinden. Downstream heeft elke ochtend om negen uur een Take 5-bijeenkomst als onderdeel van de ochtend meeting. Maar veiligheid blijft niet beperkt tot onze installaties en processen zoals die natuurlijk onderdeel zijn van de Take 5 in de fabrieken. Het Rotterdam Secreta- resse Team heeft Take 5 onderdeel gemaakt van haar maandelijks overleg. Onderwerpen genoeg van tips hoe je veilig kunt lopen op hoge hakken tot het bespreken van veiligheid thuis. Veiligheid is overal. Neem er de tijd voor. Vijf minuten per dag. Johan Polet EHS Manager Spreekbuis april 2015 5 Barefoot to Billionaire on M. Huntsman chairman en oprichter van de Huntsman Corporation heeft een autobio- grafie geschreven genaamd Barefoot to Billionaire. Hierin beschrijft hij tot in detail zijn leven en schuwt hij moeilijke onderwerpen niet van de dood van dochter Kathleen in 2010 tot aan de ontvoering van zoon James in 1987. Maar n van de belangrijkste onderwerpen in het boek is wel de beweegreden om zijn vergaarde fortuin weg te geven voor zijn dood Ik wens deze wereld te verlaten zoals ik gekomen ben blootvoets en arm. to Billionaire In januari werd Jon Huntsman genterviewd over zijn boek door Wharton Magazine van Wharton University of Pennsylvania. Dit instituut ligt Jon Huntsman Sr. nauw aan het hart hij heeft ongeveer vijftig miljoen dollar aan de universiteit geschonken. Hieronder een korte samenvatting. J WHARTON MAGAZINE Hoe voelt dat om zeer persoonlijke zaken te delen op zon openbare manier JON M. HUNTSMAN SR. Ik heb bijna een jaar aan het boek geschreven. Ik heb het denk ik wel zeven of acht keer herschreven en bezocht mijn gezinsleden zeer regelmatig om het met hen te bespreken. Ik wilde er zeker van zijn dat zij zich in de inhoud konden vinden. Ik wilde zeker bij onderwerpen zoals de ontvoering van mijn zoon of de dood van mijn dochter geen inbreuk maken op precaire gevoelens van anderen. De familie staat achter het boek we voelen ons allemaal goed bij hetgeen ik geschreven heb. We gaan allemaal door dezelfde beproevingen ongeacht rijkdom of positie in het leven. Dus ik beschouw mezelf niet anders dan enige andere familieman. WM Wat is uw advies voor beginnende filantropen JH Je hoeft geen miljardair te zijn om vrijgevig bescheiden en eervol te zijn naar anderen. Ik denk dat het belangrijk is dat men een klein percentage van het inkomen opzij zet voor de verbetering van de samenleving. WM Hoe kunnen succesvolle ondernemers meer doneren aan de gemeenschap JH Dit is de kern van het probleem. Het maakt niet uit welke verhalen ik vertel of hoe ik mijn eigen leven definieer iedereen moet op zijn of haar persoonlijke manier bepalen hoe men anderen wil en kan helpen. Ik ben soms een beetje overdonderd verbaasd en zelfs geschokt geweest door het aantal mensen dat ik ken die zeer zeer weinig aan goede doelen geven en die zeer weinig bijdragen aan de mensheid. Ik wordt eerlijk gezegd een beetje boos op dat soort mensen. Mensen met een zekere rijkdom moeten het op zich nemen niet vrijblijvend maar als een heilige plicht om een groot percentage van het geld dat ze hebben vergaard en waar ze zich gelukkig mee mogen prijzen weg te geven. Er bestaat niet zoiets als een 100 procent selfmade persoon. We hebben de plicht om het te delen met anderen. Het is geen optie. red. Jon M. Huntsman is n van slechts negentien personen in de wereld die gedurende hun leven meer dan een miljard dollar hebben gedoneerd. Barefoot to Billionaire laat geen onderwerp onbesproken 6 Vrouw in een mannenwereld ns Impens jubileert Dertig jaar bestuurslid pensioen- fonds. Het blijft een hot topic vrouwen in bestuurs- functies. Of beter gezegd te weinig vrouwen in bestuursfuncties. Dat maakt de deelname van Ans Impens Buyer Indirect Purchasing Benelux aan het bestuur van het Huntsman Pensioenfonds des te meer bijzonder. Driendertig jaar was Ans toen zij in 1985 plaatsnam in het bestuur. Inmiddels zijn we dertig jaar verder en vindt Ans het eigenlijk helemaal niet bijzonder. Toen niet en nu nog steeds niet. A Dertig jaar bestuurslid Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat mijn toetreding tot het bestuur bijzonder was zeker voor die tijd. Dat ik redelijk jong was voor een dergelijke functie heb ik nooit zo ervaren. Ik wilde graag met het bedrijf meedenken en een bijdrage leveren namens de werknemers dat kon bij het Pensioenfonds. Een paar jaar voordat Ans toetreedt tot het bestuur ziet ze een film over de ploegendienst. Ans zit op kantoor en komt nooit op de fabriek. Hoe de 24-uurs ploegendienst werkt is haar onbekend. Dat de operators destijds zeven nachtdiensten achter elkaar moeten draaien is voor haar een van de redenen om zich aan te melden bij de vakbond. Ans wil de Ondernemingsraad in. Ze wordt lid van de FNV en kan gelijk op de lijst als eerste opvolger. Mocht iemand namens de staf uit de Ondernemingsraad stappen dan is Ans de eerste kandidaat om die plek op te vullen. Ze draait twee jaar mee met de voorbereidingen van de Ondernemingsraad OR als er kandidaten gezocht worden voor het bestuur van het Pensioenfonds. Ans grijpt haar kans en wordt door de OR gekozen als deelnemersbestuurslid. Door het lint bij het EIC Spreekbuis april 2015 7 Tijden veranderen Ans is dertig jaar lang het enige vrouwelijke bestuurslid. Nee joh ik heb dat nooit gek gevonden. Bij de kadercursus van de FNV was ik eveneens de enige vrouw op de docente na en op heel veel plaatsen lopen nog steeds weinig vrouwen rond. Ze ziet vele collegas komen en gaan en ze ziet het bedrijf het pensioenfonds en het pensioen veranderen. In het begin is er maar n vergadering per jaar zijn er tien bestuursleden staan de vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemer veel meer tegenover elkaar en werken er 2000 mensen bij ICI. Inmiddels vergadert het bestuur zes keer per jaar zijn er zes bestuursleden die in goed overleg op gelijkwaardige basis met elkaar het beleid voor het pensioenfonds bepalen en werken er nog 380 mensen bij Huntsman. De belangen zijn voor ons allen hetzelfde het pensioenfonds moet overeind blijven. Daar werken we samen aan. Tijden veranderen. Stokje overdragen Over ongeveer twee jaar gaat Ans zelf met pensioen. Dan zou ze op haar plekje in het bestuur het liefst een andere vrouw zien zitten. Jong bloed dat zou mooi zijn. Ik ben er zelf ingerold heb me de materie via cursussen en tijdens mijn bestuursperiode eigen gemaakt en heb het altijd leuk gevonden. Ik besef terdege dat het nu anders is. Als je wilt toetreden tot het bestuur moet je al helemaal vertrouwd zijn met de materie voor je begint. Maar het is de moeite waard en ik ben ervan overtuigd dat je door Huntsman en het Pensioenfonds in de gelegen- heid gesteld wordt om je de materie eigen te kunnen maken. Met dertig jaar ervaring durft Ans wel haar visie op pensioenen te geven. Pensioenen blijven al verwacht ik wel dat nog meer ingrepen zullen komen. Het pensioenstelsel is nu eenmaal onderhevig aan veranderingen onder andere vanuit de overheid. Wat betreft ons Pensioenfonds zal het de vraag zijn of wij als klein fonds zelfstandig kunnen blijven bestaan. We hebben het beste voor met onze leden en dat moeten we ons ook met betrekking tot zelfstandigheid voorhouden. Wat het beste is voor het Pensioenfonds en onze leden De tijd zal het leren. De verbinding leggen Weer een goede gelegenheid om de verbinding te leggen tussen Rotterdam opleidingen wetenschap en ondernemers in onze omge- ving. Het Huis van de Chemie is een interactieve beeldwand waarbij uitleg gegeven wordt over de betekenis van chemie in onze dagelijkse praktijk en waar de mogelijkheden van opleidingen en carrire worden toegelicht. Samen met vertegenwoordigers van andere deelnemende bedrijven organisaties en de gemeente Rotterdam mocht Birgit Ros Communications Adviser de opening verrichten. n het Educatief Informatie Centrum op de landtong in Rozenburg is een nieuwe chemie- simulatie geopend waar Huntsman deel van uitmaakt. In het Huis van de Chemie gaan jongeren als een Crime Scene Investigation CSI-team aan de slag om de betekenis van de chemie voor de verschillende producten te onderzoeken. I Huis van de Chemie Kennismaken met chemie De nieuwe chemiesimulatie biedt jongeren de kans om kennis te maken met de wereld van de chemische industrie. Bijna alles wat wij in ons dagelijks leven gebruiken komt uit deze industrie. Van iPad tot haargel en van sportschoenen tot autos zonder chemie zouden de producten er niet zijn. Veel jongeren hebben nog geen idee wat er voor nodig is om deze producten te maken. En dat geldt ook voor de werkzaamheden en beroepen. Na de opdrachten in het Huis van de Chemie hebben de leerlingen niet alleen een redelijk compleet beeld van de industrie gekregen maar hebben ze ook kennisgemaakt met de verschillende beroepsmogelijkheden en inzicht gekregen in welke bta-opleidingen hierbij passen. Mede mogelijk gemaakt door Het petrochemisch cluster in de Rotterdamse haven is een van de grootste ter wereld en wil dat graag blijven. Daarom is het belangrijk om jongeren te interesseren voor een loopbaan in deze industrie en zo bij te gaan dragen aan technologische innovaties. De volgende bedrijven maken de chemiesimulatie mogelijk ExxonMobil Akzo Nobel Chemicals Huntsman Holland Shell Nederland Raffinaderij Air Products Nederland Hexion Specialty Chemicals Emerald Kalama Chemical en Indorama Ventures Europe. 8 2 Op vrijdag 27 maart zijn de vrijwilligers van het Familiehuis Daniel den Hoed in het paaszonnetje gezet. Gesponsord door Huntsman Holland kregen zij een lekkere paasattentie gemaakt door t Doosje van Lobs in Brielle. Voor Stichting 100 maakte de chocolatier een paar honderd zoete paastraktaties en doneerde de opbrengst aan KWF. Marc Goudappel lid van Stichting 100 werd samen met Birgit Ros bij het Familiehuis zeer hartelijk ontvan- gen met de doos van t Doosje. Marc fietst in september mee met Groot Verzet de Mont Ventoux op in Frankrijk en hoopt met onder andere deze paasactie geld in te zamelen voor KWF. Voor Huntsman een win-winsituatie sponsoring van een medewerker die zich inzet voor het goede doel en de vrijwilligers van het Familiehuis in het zonnetje omdat ze zo goed voor de gasten zorgen. Gasten die dicht bij hun zieke familielid willen en kunnen zijn. Meer informatie over de Stichting 100 het Familiehuis en het t Doosje van Lobs leest u op stichting100procent.nl familiehuis.nl en hetdoosje.nl. 100 verdiend d Gort Security Emergency Response Coordinator begint iedere werkdag met het door- lezen van de wachtverslagen van de afgelopen nacht en het doorlezen van zijn e-mail. Daarna weet hij nooit wat de dag hem brengt. Dat is een leuke bijkomstigheid van zijn functie. Patricia van der Meijden Support Assistant begint iedere dag met een gesprekje met de mannen van het magazijn. Even bijpraten moet ze nog iets regelen Want Patricia neemt collegas veel werk uit handen. Ad en Patricia werken beide voor de Site Contracts Services afdeling. Ad is verantwoordelijk voor het aansturen van de beveiligers van Securitas. Patricia ondersteunt de afdeling administratief. Ze plaatst bestellingen helpt daar waar nodig en handelt facturen af onder andere dus die van Securitas. Zo hebben ze regelmatig met elkaar te maken. Jouw A Patricia en Ad verlenen service aan de hele site Vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet Spreekbuis april 2015 9 3 Ad Ik ben voornamelijk in de loge te vinden. Ik instrueer de beveiligers maar ben daarnaast ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de ontruimingsplannen houd mij bezig met de diverse veiligheids- systemen in de portiersloge en allerhande aan veiligheid gerela- teerde zaken zoals snelheidscontroles en het controleren op verbo- den middelen. Tijdens de afgelopen turnaround hebben we hierbij voor het eerst een drugshond ingezet. Dat is wel bijzonder om te zien. Mr. Veiligheid Patricia en Ad werken allebei ongeveer vijftien jaar bij Huntsman. Ad is direct in de loge begonnen. Toen hadden we nog maar n scherm. Daar zat Lotus Notes op en het uitroepsysteem. Nu ben ik bezig met het inrichten van het nieuwe Itel-systeem waarmee we de call out verzorgen in het geval van een calamiteit. Daarin zitten veel meer mogelijkheden. In de toekomst kunnen we BHVers per gebouw uitroepen. Daarnaast werken we aan een nieuw Safer-systeem het systeem dat berekent waar de wolk van een incident heen gaat. Ook dat moet ingericht worden en zo ga je van n scherm naar een loge vol veiligheidssystemen. Veiligheid is Ads middle name hij beheert het toegangspassen systeem is betrokken bij de invoering van het Digital Safety Passport en werkt bovendien aan nieuwe ontruimingsplannen voor het hoofdgebouw. baan mijn baan Patricia Ik heb contact met heel veel afdelingen en ondersteun hen daar waar nodig. Gekscherend gezegd Ik bemoei me overal mee. Naast onder- steuning aan de Site Contracts Services afdeling verzorg ik de techni- sche bestellingen voor de fabrieken de EHS-gerelateerde bestellingen zoals de persoonlijke beschermingsmiddelen en het contact met ESS Safeforce. Ik werk dus niet meer bij de afdeling Inkoop maar heb nog wel veel contact met Inkoop. Spin in het web Patricia is ooit begonnen in het magazijn als datatypiste doorgestroomd naar inkoop en na de verhuizing van de afdeling naar Everberg aan de slag gegaan bij het team van Kees Schols Site Services and Contracts Manager. Ik voel me op de site thuis. Het werk voor inkoop was interna- tionaler maar Huntsman Rotterdam is persoonlijker ik ken hier iedereen. Ik weet precies bij wie ik moet zijn voor wat en daar houd ik van. Patricia houdt wel van een uitdaging Samen met de Maintenance Engineers werk ik aan een project waarbij we de dode voorraad in het magazijn zoveel mogelijk proberen terug te dringen. Als je kijkt naar het magazijn dan zie je een gigantische hoeveelheid materialen dat kan niet allemaal eeuwig op voorraad blijven dat kost geld. Ik maak overzichten voor de engineers die dan kijken welke materialen echt nodig zijn en welke niet meer. Zo kunnen we samen een flinke besparing realiseren. 10 De contractors met onderscheiding een felicitatie waard gecorrigeerd worden voor Veilig Gedrag Observaties en naleving van de Laatste Minuut Risico-Analyse en negatief gecorri- geerd voor verzuimincidenten recordable en First Aid en overtreding van de Life Savers. Geel oranje brons zilver of goud De contractors kwamen dit jaar in aanmerking voor een award in de categorie geel oranje brons zilver of goud. Daarbinnen zijn er ver- schillende niveaus die bereikt worden middels het bonus-malusschema. Jan van Goolen 2014 begon goed en we hebben veel successen geboekt zoals de polyolen turnaround en het on-site brengen van project Capstone. Helaas eindigden we het jaar met een onacceptabel aantal incidenten en ongevallen. Dat kan en moet beter in 2015. Zero is het streven en ik hoop volgend jaar de eerste platina award uit te mogen reiken. De uitdaging voor 2015 ligt klaar. Wie wordt de eerste contractor die een platina award in ontvangst neemt Op dinsdag 17 maart aan de vooravond van de MDI 2-turnaround stond Jan van Goolen Maintenance Manager met veertien awards klaar om een jaar hard werken te belonen. De ontvangers van deze onderscheidingen zijn de vaste huisaannemers contractors die op het terreien werken aan het onderhouden van onze gebouwen installaties en fabrieken. Om in aanmerking te komen moet je een vaste aannemer zijn met meer dan 1000 werkuren op de Huntsman-site. Op basis van het aantal werkuren wordt een bonus-malus- schema toegepast. Dit aantal kan positief Wie gaat er voor platina geel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platinageel oranje brons zilver zilver goud goud goud platina ESS Imtech RES Cofely AAFM Schalekamp Mourik Den Hartog Mammoet Bilfinger BIS Birkhoff Qualm Bilfinger Tebodin Bijl Spreekbuis april 2015 11 Personalia Wilt u in verband met het goed kunnen verrichten van betalingen en uitvoeren van personeelsregelingen wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdig doorgeven aan de afdeling Human Resources door middel van het invullen van het mutatieformulier Wijziging Personeelsgegevens. Dit formulier is terug te vinden op de HR Rotterdam pagina op de Huntsman Hub. In dienst Downstream Rogier Huizer Uit dienst Danil Kol Tello Lin Jean Maurice Rietdijk Jan Sleegers Pensioen Ben Bouwman Benoemingen - Johan de Kok van Training Operator US naar Basis Operator US - Richard van de Velde van Basis Operator US naar Buiten Operator US - Ed van Voorbergen van Allround Operator DS naar Sr. Operator DS - Onno van Laarhoven van Production Engineer naar Performance Engineer - Richard van Vliet van Production Support Engineer naar Production Engineer - Jordy Monster van Jr Supply Chain Officer naar Sr Supply Chain Officer Overleden 02-02 De heer W. Lammers geboren op 8 januari 1924. 06-03 De heer H.J. Estl geboren op 5 juli 1950. 16-02 De heer P.J.M. Stuifzand geboren op 29 mei 1929. 21-02 De heer J.H. Buizer geboren op 30 mei 1927. 21-02 De heer P. Leenhouts. Geboren op 2 april 1933. 21-02 De heer J. la Rivire geboren op 23 november 1921. Jubilarissen 10 jaar 01-05 Mark Smit 25 jaar 01-05 Marcel Kleijburg 35 jaar 01-05 Nas van t Hof 16-06 Ruud van der Knaap 40 jaar 01-05 Erik Rietveld Geboren 16-02 Tiago zoon van Duygu en Manolito van der Want 16-02 Victor zoon van Pieter en Yuliya Goudswaard 24-03 Lila dochter van Bas en Inge Hermans Rectificatie 05-02 Yvan zoon van Jessica Wolters en Jan Kees den Hartog Het is niet meer mogelijk om de laatste functie te vermelden. Auditor Adam Dalmo was verheugd met het goed georganiseerde bezoek. Zowel de voorbereidingen presentaties en vertegenwoordiging van deelnemers aan de audit als het bezoek aan de MDI 2-fabriek en het beantwoorden van de vragen getuigde van een professionele en praktische aanpak. Huntsman slaagde voor alle audit criteria en verdiende de IWAY leveranciersgoedkeuring met 86 goedgekeurde punten als resultaat. Auditor Adam Dalmo Sustainability Manager Purchasing IKEA Industry merkte het volgende op We thank you for your cooperation and good dialogue during the IWAY audit. It was a pleasure to visit you and get familiar with your company. I have the pleasure to say that Huntsman is IWAY approved directly. Marcel Van Der Zon PU Quality Assurance Manager IKEA Industry kenmerkt Huntsman als maatschappelijk verantwoorde IWAY leverancier Op 10 maart is de Huntsman Rotterdam site bezocht door een team van auditoren van onze klant IKEA Industry. Het betrof een audit op de minimumeisen met betrek- king tot het milieu sociale- arbeidsomstandigheden waaronder kinderarbeid. Deze eisen zijn bij Huntsman geborgd in de Huntsman Corporate Responsibility and Sustainability regels en het ARBO zorgsysteem. Tijdens de audit is onder- zocht of onze regels over- eenkomen met de norm die IKEA Industry handhaaft voor haar leveranciers genaamd IKEA Way on Purchasing Materials and Services IWAY. IKEA Industry neemt producten van Huntsman Rotterdam af voor de productie van houtpanelen Composite Wood Panels Alle medewerkers van Huntsman Corporation hebben een persoonlijk gesigneerd exemplaar van Barefoot to Billionaire ontvangen. Het boek is verkrijgbaar via onder andere bol.com in zowel hard- cover als e-book. Het luisterboek is verkrijgbaar in de iTunes Store. Heel Huntsman Holland leest