Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
6 Vrouw in een mannenwereld ns Impens jubileert Dertig jaar bestuurslid pensioen- fonds. Het blijft een hot topic vrouwen in bestuurs- functies. Of beter gezegd te weinig vrouwen in bestuursfuncties. Dat maakt de deelname van Ans Impens Buyer Indirect Purchasing Benelux aan het bestuur van het Huntsman Pensioenfonds des te meer bijzonder. Driendertig jaar was Ans toen zij in 1985 plaatsnam in het bestuur. Inmiddels zijn we dertig jaar verder en vindt Ans het eigenlijk helemaal niet bijzonder. Toen niet en nu nog steeds niet. A Dertig jaar bestuurslid Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat mijn toetreding tot het bestuur bijzonder was zeker voor die tijd. Dat ik redelijk jong was voor een dergelijke functie heb ik nooit zo ervaren. Ik wilde graag met het bedrijf meedenken en een bijdrage leveren namens de werknemers dat kon bij het Pensioenfonds. Een paar jaar voordat Ans toetreedt tot het bestuur ziet ze een film over de ploegendienst. Ans zit op kantoor en komt nooit op de fabriek. Hoe de 24-uurs ploegendienst werkt is haar onbekend. Dat de operators destijds zeven nachtdiensten achter elkaar moeten draaien is voor haar een van de redenen om zich aan te melden bij de vakbond. Ans wil de Ondernemingsraad in. Ze wordt lid van de FNV en kan gelijk op de lijst als eerste opvolger. Mocht iemand namens de staf uit de Ondernemingsraad stappen dan is Ans de eerste kandidaat om die plek op te vullen. Ze draait twee jaar mee met de voorbereidingen van de Ondernemingsraad OR als er kandidaten gezocht worden voor het bestuur van het Pensioenfonds. Ans grijpt haar kans en wordt door de OR gekozen als deelnemersbestuurslid. Door het lint bij het EIC