Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuis april 2015 3 3 Een shelter wordt op zijn plek gezet Tijd te kort Erik Ik weet nog wel dat ik als directeur met gepensioneerden sprak en die zeiden dan Ik kom tijd tekort en ik schudde dan in gedachte meewarig mijn hoofd. Maar ik kan je zeggen het is echt waar. Ik kom tijd tekort bij mijn diverse activiteiten. Het grote verschil is dat de stress weg is. Dat zwarte gat na je pensioen ik ken het niet. Nu ik wat ouder word is het bovendien belangrijk om nog meer tijd te besteden aan die mensen die voor mij belangrijk zijn. Carpe Diem red. pluk de dag krijgt meer lading als je ouder wordt. Ieder doet zijn deel Als directeur heeft Erik moeilijke tijden meegemaakt maar ook tijden van triomf. MDI-2 of project Lafite zoals het destijds heette was zijn kindje. Erik Laten we vooropstel- len dat ik een radertje was in het geheel. De MDI 2-fabriek was er niet geweest zonder de inzet en steun van de site. Het was mijn rol om de condities te creren die het project mogelijk maakten. In de periode vr de bouw was het erop of eronder. Reorganisaties Rozenburg 2000 en Rozenburg 2000 waren noodzakelijk en zeker niet gemakkelijk. Maar je moet als bedrijf investeren en excelleren in datgene waarin je je kunt onderscheiden van de concurrent. In ons geval was en is dat op een veilige wijze polyurethaanmoleculen maken. De cao-onderhandelingen met de bonden waren zeer stevig. Belangrijk was dat bonden ondernemingsraad en personeel inzagen dat we er alles aan moesten doen om te blijven bestaan. Die realiteitszin en dat verantwoordelijkheids- besef waren indrukwekkend. Dus toen de bonden instemden met twee jaar 0 loonsverhoging en minder adv-dagen kreeg ik de boodschap Wij hebben ons deel gedaan nu moet jij jouw deel doen. Mijn deel was het realiseren van een nieuwe investering. Die nieuwe investering werd MDI-2. Daar hebben we hard voor moeten strijden want de planning was deze in Wilton te bouwen. Gelukkig hebben we het management van PU en de directie van ICI destijds kunnen overtuigen dat de condities en omstandigheden van Rozenburg beter waren. Terugkijkend kun je zeggen dat toen het best denkbare besluit werd genomen. Veiligheid komt van binnen Ons bestaansrecht staat of valt met veiligheid. Dit is iets wat Erik altijd vol passie heeft onderschreven en heeft uitgedra- gen. Erik Veiligheid komt van binnen. In mijn tijd hebben we de driepoot ontwikkeld die rust op techniek procedu- res en mensen. Zonder die drie is veiligheid niet mogelijk. De grootste veiligheidswinst valt te behalen bij de mens. Je moet er bewust mee bezig zijn niet alleen op het werk maar ook thuis. Ik vind dat Max van der Meer dit goed heeft doorgezet samen met het managementteam. Elke keer weer een nieuw initiatief met betrekking tot veiligheid waar- door de focus op dit onderwerp blijft. Deze branche heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Niet alleen is veiligheid prioriteit nummer n ook wat betreft het milieu zijn zeer grote stappen genomen. Emissies zijn verminderd en duur- zaamheid is iets waar echt op gehandeld wordt. Transformatie door innovatie De toekomst van Huntsman Rotterdam ziet Erik vol vertrouwen tegemoet Een transformatie heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. De site waar alleen maar geproduceerd werd is gevolueerd tot een site die een strategische rol binnen het concern heeft gekregen. Ik heb groot respect voor de wijze waarop Max dit verder uitgebouwd heeft. De investeringen in projecten Keystone Capstone en de Big Blenders zouden anders niet gedaan zijn. Het vertrouwen is er. En als je alert blijft mee blijft gaan met de tijd en blijft innoveren dan ziet de toekomst er mooi uit. Erik Barents 1998 is condities creren