Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuis april 2015 7 Tijden veranderen Ans is dertig jaar lang het enige vrouwelijke bestuurslid. Nee joh ik heb dat nooit gek gevonden. Bij de kadercursus van de FNV was ik eveneens de enige vrouw op de docente na en op heel veel plaatsen lopen nog steeds weinig vrouwen rond. Ze ziet vele collegas komen en gaan en ze ziet het bedrijf het pensioenfonds en het pensioen veranderen. In het begin is er maar n vergadering per jaar zijn er tien bestuursleden staan de vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemer veel meer tegenover elkaar en werken er 2000 mensen bij ICI. Inmiddels vergadert het bestuur zes keer per jaar zijn er zes bestuursleden die in goed overleg op gelijkwaardige basis met elkaar het beleid voor het pensioenfonds bepalen en werken er nog 380 mensen bij Huntsman. De belangen zijn voor ons allen hetzelfde het pensioenfonds moet overeind blijven. Daar werken we samen aan. Tijden veranderen. Stokje overdragen Over ongeveer twee jaar gaat Ans zelf met pensioen. Dan zou ze op haar plekje in het bestuur het liefst een andere vrouw zien zitten. Jong bloed dat zou mooi zijn. Ik ben er zelf ingerold heb me de materie via cursussen en tijdens mijn bestuursperiode eigen gemaakt en heb het altijd leuk gevonden. Ik besef terdege dat het nu anders is. Als je wilt toetreden tot het bestuur moet je al helemaal vertrouwd zijn met de materie voor je begint. Maar het is de moeite waard en ik ben ervan overtuigd dat je door Huntsman en het Pensioenfonds in de gelegen- heid gesteld wordt om je de materie eigen te kunnen maken. Met dertig jaar ervaring durft Ans wel haar visie op pensioenen te geven. Pensioenen blijven al verwacht ik wel dat nog meer ingrepen zullen komen. Het pensioenstelsel is nu eenmaal onderhevig aan veranderingen onder andere vanuit de overheid. Wat betreft ons Pensioenfonds zal het de vraag zijn of wij als klein fonds zelfstandig kunnen blijven bestaan. We hebben het beste voor met onze leden en dat moeten we ons ook met betrekking tot zelfstandigheid voorhouden. Wat het beste is voor het Pensioenfonds en onze leden De tijd zal het leren. De verbinding leggen Weer een goede gelegenheid om de verbinding te leggen tussen Rotterdam opleidingen wetenschap en ondernemers in onze omge- ving. Het Huis van de Chemie is een interactieve beeldwand waarbij uitleg gegeven wordt over de betekenis van chemie in onze dagelijkse praktijk en waar de mogelijkheden van opleidingen en carrire worden toegelicht. Samen met vertegenwoordigers van andere deelnemende bedrijven organisaties en de gemeente Rotterdam mocht Birgit Ros Communications Adviser de opening verrichten. n het Educatief Informatie Centrum op de landtong in Rozenburg is een nieuwe chemie- simulatie geopend waar Huntsman deel van uitmaakt. In het Huis van de Chemie gaan jongeren als een Crime Scene Investigation CSI-team aan de slag om de betekenis van de chemie voor de verschillende producten te onderzoeken. I Huis van de Chemie Kennismaken met chemie De nieuwe chemiesimulatie biedt jongeren de kans om kennis te maken met de wereld van de chemische industrie. Bijna alles wat wij in ons dagelijks leven gebruiken komt uit deze industrie. Van iPad tot haargel en van sportschoenen tot autos zonder chemie zouden de producten er niet zijn. Veel jongeren hebben nog geen idee wat er voor nodig is om deze producten te maken. En dat geldt ook voor de werkzaamheden en beroepen. Na de opdrachten in het Huis van de Chemie hebben de leerlingen niet alleen een redelijk compleet beeld van de industrie gekregen maar hebben ze ook kennisgemaakt met de verschillende beroepsmogelijkheden en inzicht gekregen in welke bta-opleidingen hierbij passen. Mede mogelijk gemaakt door Het petrochemisch cluster in de Rotterdamse haven is een van de grootste ter wereld en wil dat graag blijven. Daarom is het belangrijk om jongeren te interesseren voor een loopbaan in deze industrie en zo bij te gaan dragen aan technologische innovaties. De volgende bedrijven maken de chemiesimulatie mogelijk ExxonMobil Akzo Nobel Chemicals Huntsman Holland Shell Nederland Raffinaderij Air Products Nederland Hexion Specialty Chemicals Emerald Kalama Chemical en Indorama Ventures Europe.