Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuis april 2015 9 3 Ad Ik ben voornamelijk in de loge te vinden. Ik instrueer de beveiligers maar ben daarnaast ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de ontruimingsplannen houd mij bezig met de diverse veiligheids- systemen in de portiersloge en allerhande aan veiligheid gerela- teerde zaken zoals snelheidscontroles en het controleren op verbo- den middelen. Tijdens de afgelopen turnaround hebben we hierbij voor het eerst een drugshond ingezet. Dat is wel bijzonder om te zien. Mr. Veiligheid Patricia en Ad werken allebei ongeveer vijftien jaar bij Huntsman. Ad is direct in de loge begonnen. Toen hadden we nog maar n scherm. Daar zat Lotus Notes op en het uitroepsysteem. Nu ben ik bezig met het inrichten van het nieuwe Itel-systeem waarmee we de call out verzorgen in het geval van een calamiteit. Daarin zitten veel meer mogelijkheden. In de toekomst kunnen we BHVers per gebouw uitroepen. Daarnaast werken we aan een nieuw Safer-systeem het systeem dat berekent waar de wolk van een incident heen gaat. Ook dat moet ingericht worden en zo ga je van n scherm naar een loge vol veiligheidssystemen. Veiligheid is Ads middle name hij beheert het toegangspassen systeem is betrokken bij de invoering van het Digital Safety Passport en werkt bovendien aan nieuwe ontruimingsplannen voor het hoofdgebouw. baan mijn baan Patricia Ik heb contact met heel veel afdelingen en ondersteun hen daar waar nodig. Gekscherend gezegd Ik bemoei me overal mee. Naast onder- steuning aan de Site Contracts Services afdeling verzorg ik de techni- sche bestellingen voor de fabrieken de EHS-gerelateerde bestellingen zoals de persoonlijke beschermingsmiddelen en het contact met ESS Safeforce. Ik werk dus niet meer bij de afdeling Inkoop maar heb nog wel veel contact met Inkoop. Spin in het web Patricia is ooit begonnen in het magazijn als datatypiste doorgestroomd naar inkoop en na de verhuizing van de afdeling naar Everberg aan de slag gegaan bij het team van Kees Schols Site Services and Contracts Manager. Ik voel me op de site thuis. Het werk voor inkoop was interna- tionaler maar Huntsman Rotterdam is persoonlijker ik ken hier iedereen. Ik weet precies bij wie ik moet zijn voor wat en daar houd ik van. Patricia houdt wel van een uitdaging Samen met de Maintenance Engineers werk ik aan een project waarbij we de dode voorraad in het magazijn zoveel mogelijk proberen terug te dringen. Als je kijkt naar het magazijn dan zie je een gigantische hoeveelheid materialen dat kan niet allemaal eeuwig op voorraad blijven dat kost geld. Ik maak overzichten voor de engineers die dan kijken welke materialen echt nodig zijn en welke niet meer. Zo kunnen we samen een flinke besparing realiseren.