Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
4 Column Deliver Tijdens een bezoek in januari van Tony Hankins President Polyurethanes gaf hij een presentatie met een duidelijke boodschap voor de Polyurethanes Business. De dalende olieprijzen hebben de wereld van de chemische industrie op zn kop gezet. Meer dan ooit geldt dat we alleen met de juiste focus en discipline onze doelstellingen bereiken. Teamwork daar draait het allemaal om. Zo leveren wij onze prestaties Het managementteam heeft de boodschap van onze President opgepakt en voor Huntsman Rotterdam een aantal stevige doelstellingen neergelegd. Deze zijn of worden de komende weken aan de afdelingen in Rotterdam gepresenteerd. Veel ogen zijn op Rotterdam gericht. We hebben een aantal lastige jaren achter de rug. Twee jaar geleden hadden we een moeizaam productiejaar en in 2014 was de veiligheidsprestatie in Rotterdam onder ons niveau. Het is aan ons om de prestatiecurve de juiste kant om te buigen. Ik zie voldoende initiatieven die mij vertrouwen in de toekomst geven. Belangrijk want alleen zo blijven wij - ook in 2015 - het vertrouwen van de Huntsman Corporation houden. Een MDI 2-turnaround zonder incidenten gevolgd door een probleemloze opstart is van cruciaal belang. Ik realiseer mij dat dit mede door de implementatie van een compleet nieuw besturingssysteem een hele uitdaging is. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij teams hebben die met de juiste focus deze klus tot een goed einde gaan brengen. De druk om voluit te produceren is hoog evenals het in de hand houden van onze kosten. Het wordt steeds belangrijker om ons geld efficinter in te zetten. Wij blijven innoveren maar we zullen dat tegen lagere kosten moeten realiseren. Lean Management helpt ons daar bij. Al met al zijn er voldoende uitdagingen voor Huntsman Rotterdam en die ga ik graag samen met jullie aan. Max van der Meer Algemeen directeur Veiligheid een vast onderdeel van je dag Veilig uit veilig thuis. Het is de gewoonste zaak van de wereld maar toch hebben wij het afgelopen jaar gezien dat een incident in een klein of soms onver- wacht hoekje zit. We moeten elke dag op onze hoede zijn met betrekking tot onveilige situaties en handelingen dat zijn we aan onszelf en aan onze omgeving verplicht. Met de introductie van Take 5 nemen we dagelijks vijf minuten de tijd om met elkaar over veiligheid te praten. Dat kan een werkervaring zijn van de dag ervoor maar ook iets wat je priv meegemaakt hebt. Het gaat erom dat je je ervaringen deelt met collegas zowel binnen je eigen team als in de hele organisatie. Tijdens die korte Take 5-bijeenkomsten met je team blik je ook vooruit. Welke taken ga je vandaag uitvoeren en welke risicos zijn er Bewust bezig zijn met je dagelijkse werkzaamheden maakt je bewust van veiligheid. Het maakt niet uit op welk moment van de dag je de tijd neemt voor een Take 5-gesprek op welke afdeling je zit of met wie je erover spreekt als je het maar doet. Maak jezelf en anderen bewust van veiligheidsrisicos groot of klein. Zo maakt de E-ploeg bij Upstream elke dag tijd voor een Take 5 waarbij zij aan de hand van een actielijst en agenda veiligheidsrisicos en voorvallen van de dag ervoor bespreken. Het lijkt heel vrijblijvend zoals de heren nonchalant in de controle- kamer bij elkaar staan en de Take 5 uitvoeren maar het is heel serieus. Elk punt op de actielijst wordt besproken. Zo wordt een Take 5 soms een Take 10 of een Take 15. En er moet wel echt iets aan de hand zijn wil de Take 5 die dag geen doorgang vinden. Downstream heeft elke ochtend om negen uur een Take 5-bijeenkomst als onderdeel van de ochtend meeting. Maar veiligheid blijft niet beperkt tot onze installaties en processen zoals die natuurlijk onderdeel zijn van de Take 5 in de fabrieken. Het Rotterdam Secreta- resse Team heeft Take 5 onderdeel gemaakt van haar maandelijks overleg. Onderwerpen genoeg van tips hoe je veilig kunt lopen op hoge hakken tot het bespreken van veiligheid thuis. Veiligheid is overal. Neem er de tijd voor. Vijf minuten per dag. Johan Polet EHS Manager