Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuis april 2015 11 Personalia Wilt u in verband met het goed kunnen verrichten van betalingen en uitvoeren van personeelsregelingen wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdig doorgeven aan de afdeling Human Resources door middel van het invullen van het mutatieformulier Wijziging Personeelsgegevens. Dit formulier is terug te vinden op de HR Rotterdam pagina op de Huntsman Hub. In dienst Downstream Rogier Huizer Uit dienst Danil Kol Tello Lin Jean Maurice Rietdijk Jan Sleegers Pensioen Ben Bouwman Benoemingen - Johan de Kok van Training Operator US naar Basis Operator US - Richard van de Velde van Basis Operator US naar Buiten Operator US - Ed van Voorbergen van Allround Operator DS naar Sr. Operator DS - Onno van Laarhoven van Production Engineer naar Performance Engineer - Richard van Vliet van Production Support Engineer naar Production Engineer - Jordy Monster van Jr Supply Chain Officer naar Sr Supply Chain Officer Overleden 02-02 De heer W. Lammers geboren op 8 januari 1924. 06-03 De heer H.J. Estl geboren op 5 juli 1950. 16-02 De heer P.J.M. Stuifzand geboren op 29 mei 1929. 21-02 De heer J.H. Buizer geboren op 30 mei 1927. 21-02 De heer P. Leenhouts. Geboren op 2 april 1933. 21-02 De heer J. la Rivire geboren op 23 november 1921. Jubilarissen 10 jaar 01-05 Mark Smit 25 jaar 01-05 Marcel Kleijburg 35 jaar 01-05 Nas van t Hof 16-06 Ruud van der Knaap 40 jaar 01-05 Erik Rietveld Geboren 16-02 Tiago zoon van Duygu en Manolito van der Want 16-02 Victor zoon van Pieter en Yuliya Goudswaard 24-03 Lila dochter van Bas en Inge Hermans Rectificatie 05-02 Yvan zoon van Jessica Wolters en Jan Kees den Hartog Het is niet meer mogelijk om de laatste functie te vermelden. Auditor Adam Dalmo was verheugd met het goed georganiseerde bezoek. Zowel de voorbereidingen presentaties en vertegenwoordiging van deelnemers aan de audit als het bezoek aan de MDI 2-fabriek en het beantwoorden van de vragen getuigde van een professionele en praktische aanpak. Huntsman slaagde voor alle audit criteria en verdiende de IWAY leveranciersgoedkeuring met 86 goedgekeurde punten als resultaat. Auditor Adam Dalmo Sustainability Manager Purchasing IKEA Industry merkte het volgende op We thank you for your cooperation and good dialogue during the IWAY audit. It was a pleasure to visit you and get familiar with your company. I have the pleasure to say that Huntsman is IWAY approved directly. Marcel Van Der Zon PU Quality Assurance Manager IKEA Industry kenmerkt Huntsman als maatschappelijk verantwoorde IWAY leverancier Op 10 maart is de Huntsman Rotterdam site bezocht door een team van auditoren van onze klant IKEA Industry. Het betrof een audit op de minimumeisen met betrek- king tot het milieu sociale- arbeidsomstandigheden waaronder kinderarbeid. Deze eisen zijn bij Huntsman geborgd in de Huntsman Corporate Responsibility and Sustainability regels en het ARBO zorgsysteem. Tijdens de audit is onder- zocht of onze regels over- eenkomen met de norm die IKEA Industry handhaaft voor haar leveranciers genaamd IKEA Way on Purchasing Materials and Services IWAY. IKEA Industry neemt producten van Huntsman Rotterdam af voor de productie van houtpanelen Composite Wood Panels