Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
6 p zaterdag 19 december werd de HCl-Absorber Skid geplaatst in de MDI 2-fabriek. De HCl-Absorber draagt bij aan de betrouw- baarheid van de MDI-fabrieken. In de dagen ervoor waren de twee bijbehorende opslagtanks al op hun plek gezet. Kunst- en vliegwerk O Shell en ExxonMobil investeren in Rotterdamse haven Er wordt flink genvesteerd in de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Shell kondigde in december 2015 aan de raffinaderij in Pernis uit te breiden met een nieuwe installatie waarmee meer soorten ruwe olie verwerkt kunnen worden. De productie verschuift richting lichtere brandstoffen zoals diesel ten opzichte van stookolie. Aan de bouw van de nieuwe installatie die begin 2016 start en eind 2018 voltooid zal zijn zullen tijdens de piek zon duizend mensen werken. Het Amerikaanse bedrijf ExxonMobil investeert in haar Rotterdamse raffinaderij. Het gaat om een uitbreiding van de Hydrocracker Unit. Met een nieuwe technologie in deze unit zorgt ExxonMobil voor meer hoogwaardige eindproducten waaronder synthetische basisolie en laagzwavelige diesel. Het wordt de eerste raffinaderij in Noordwest-Europa die dit type basisolie gaat produceren. In de ochtend werd de nieuwste aanwinst door firma Mammoet aan wal gebracht bij de kade van het 5210-terrein. De skid was de dag ervoor vanuit Heijningen waar deze bij de FB Group is gebouwd verscheept naar de Brittannihaven. Vervolgens werd deze naar de MDI 2-fabriek getransporteerd en ging even na twaalf uur naast Crystallizer 4 de lucht in om over de pijpenbrug gehesen te worden. Aansluitend werd de unit op zijn plek gezet in de fabriek. Een knap staaltje vakwerk en aangezien een foto meer zegt dan duizend woorden...