Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Colofon SPREEKBUIS is het personeels- en relatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplage van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Spreekbuis informeert oud-medewer- kers en relaties over de bedrijfsvoering en aanverwante onderwerpen. Hoofdredactie Wendy de Vos Eindredactie en cordinatie Monique van Rossum en Wendy de Vos Redactie Ton van der Gaag Ren den Heeten Hans Houps Ans Impens Patricia van der Meijden Birgit Ros Annemieke Rosenquist Mariska Snijders Fotografie Huntsman Holland tenzij anders vermeld De redactie streeft ernaar de juiste informatie te verschaffen maar er kan geen garantie voor correctheid of vol- ledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld. Kopij Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer Draag deze dan vr 23 maart 2016 aan via de redactie. Redactieadres Huntsman Holland B.V. Redactie Spreekbuis Merseyweg 10 3197 KG Botlek- Rotterdam Postbus 1020 3180 AA Rozenburg Tel 0181 292152 communicatiehuntsman.com Twitter huntsmannl Vormgeving en productie LNO drukkerij Zierikzee Spreekbuis wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier Deze uitgave van de Spreekbuis vindt u ook op www.huntsmanspreekbuis.nl 2 Huntsman Holland - onderdeel van Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voor de polyurethaanindustrie. Gedetailleerde informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert en activiteiten in Rotterdam is te vinden op www.huntsman.com Wat zal je bijblijven van ruim elf jaar Spreekbuis Wat was n is het meest memorabel Naast de eerste redactievergadering wat een gezellige chaos was dat vind ik het verslag mogen doen van de goede doelen die Huntsman steunt en sponsort een enorme eer. De tentoonstelling voor 50 jaar Spreekbuis inrichten in de bibliotheek in Rozenburg was bijzonder en mooi om te doen. Een slectie maken van 50 jaar archief aan oude teksten gebeurtenissen en natuurlijk fotos. Dan voel je dat het een mensen blad is. Die blijven me altijd bij. Wat is volgens jou de beste verandering aan Spreekbuis Het steeds weer inzetten van nieuwe medewerkers in de redactie. Er is een vaste kern maar dankzij de wisselingen binnen het redactieteam houd je contact met verschillende afdelingen die onderwerpen inbrengen. Wat is typisch Spreekbuis De naam Spreekbuis en de personalia Wie schrijft die blijft Hoe zie jij de toekomst van bedrijfsbladenpersoneelsbladen Spreekbuis Op naar het zestigjarig jubileum Zeker We hebben altijd de directie weten te overtuigen van de toegevoegde waarde van Spreekbuis. Ik geloof dat een combinatie tussen een digitale versie online en een geprinte versie alleen maar meer waarde kan toevoegen. Wat wil je de redactie meegeven Houd elkaar scherp en have fun Jullie hebben een fantastisch leuke taak naast het gewone werk Vertel dit aan zoveel mogelijk andere collegas zodat Spreekbuis van heel Huntsman Rotterdam is en blijft Hoofdredacteur zwaait af irgit Ros Communications Advisor heeft per 1 februari afscheid genomen van Huntsman. Spreekbuis neemt daarmee ook afscheid van een bevlogen vakbekwame betrokken en enthousiaste hoofdredacteur. Een kort interview met de vertrekkend hoofdredacteur. B Birgit rechtsachter geeft de Buis door