Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuis februari 2016 5 TA Cook een onderhoudsconsultant heeft een beoordeling gedaan. Hieruit bleek dat we het al goed doen maar dat we op verschillende onderwerpen nog kunnen verbeteren in de voorbereiding en de uitvoering. Een goede front-end-loading ofwel op tijd beginnen is de sleutel. Een andere manier van werken sneller slimmer efficinter en dus goedkoper. Het afgelopen jaar hebben we 40 miljoen euro uitgegeven aan investeringen. Een zeer belangrijk project was de installatie van het nieuwe DCS-systeem binnen Upstream. Dankzij de geweldige inzet en drive van iedereen is dit een succesvol IT-project geworden. Daarnaast blijven we investeren in de infrastructuur om de veiligheid en duurzaamheid van havennummer 5210 te verbeteren. ONEurope In 2015 is een enorme transitie ingezet. Misschien nog niet altijd even herkenbaar in Rotterdam en Wilton maar we hebben gekeken naar het service level aan onze klanten. Er zitten veel nieuwe producten in de pijplijn. Rotterdam moet daar met haar productiemiddelen op aansluiten. Het is niet meer denken in volume maar denken in value om ons doel in 2017 te behalen. Dit alles kan alleen worden gerealiseerd door als een ONEurope Team op een andere manier te gaan werken. Een betere samenwerking door de hele organisatie. De uitdaging voor Upstream in 2016 is een recordproductie van MDI-precursor. Erg ambitieus zeker als je kijkt naar de onderwerpen die de productieresultaten kunnen benvloeden. Een goede MDI 1- turnaround vasthouden aan de huidige Overall Equipment Effectiveness-getallen en de betrouwbaarheid van de splitter. Als deze zaken niet goed gaan betekent dit productieverlies en dat is schadelijk voor onze business. Voor Downstream ligt de grote uitdaging om Capstone en de Big Blenders ten volle te benutten. De business-strategie richt de pijlen meer op Downstream. Het is voor Rotterdam belangrijk mee te gaan in deze strategie en daarmee een belangrijke partner voor de PU business te blijven. Ik wil graag mede namens Ben de Jong en het Rotterdam Management Team iedereen nogmaals bedanken voor een geweldig 2015. De resultaten staan. Het is nu belangrijk om door te zetten in 2016. Een gelukkig gezond en mooi 2016.