Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
4 Graag wil ik iedereen bedanken voor de geweldige inzet waardoor in 2015 mooie resultaten zijn behaald. Op veiligheidsgebied hadden we een heel ander jaar dan 2014. Er was in 2015 geen enkel incident te rapporteren aan het hoofdkantoor in Houston. Daar mogen we allemaal Huntsman-medewerkers en -contractors bijzonder trots op zijn. Deze goede veiligheidscultuur geeft je de zekerheid om met trots je bedrijf open te stellen. In 2015 hebben we veel bezoekers mogen ontvangen. Niet alleen buitenstaan- ders tijdens de Dag van de Chemie ook Huntsman collegas en studenten komen graag naar Rotterdam om van ons te leren. Het bezoek van Norbord onze op n na grootste klant ter wereld was een groot succes. De heer Wijnbergen CEO van Norbord was erg onder de indruk van de drive n het enthousiasme van het Rotterdam team. De titel Preferred Site is een verdienste van de medewerkers. De kosten stonden in 2015 onder hoge druk. De oude pensioenregeling was niet meer betaalbaar. De nieuwe regeling is voor iedereen een pijnlijke verandering. Ik ben jullie zeer erkentelijk voor de wijze waarop het is opgepakt en ik wil met name Ben de Jong en Peter Oostveen bedanken voor hun bijdrage om de nieuwe regeling vorm te geven en uit te leggen. Daarnaast bedank ik de Ondernemingsraad voor de constructieve samenwerking. De open en eerlijke commu- nicatie tussen bestuurder en ondernemings- raad binnen ons bedrijf is uniek te noemen. Nieuwjaarstoespraak Traditiegetrouw gaf Max van der Meer op de eerste maandag van het jaar zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie. Hieronder een samenvatting. Productie Voor Downstream was 2015 een jaar van voorspoed en tegenslag. Het Big Blender project was een groot succes. Met een gering budget is hier een state-of-the-art blenderinstallatie neergezet voor het blenden van Rigid polyolen n in de toekomst het produceren van Flex formula- ties. Een investering waarmee we laten zien dat we een belangrijke bijdrage leveren aan de Downstream-strategie van de business. Capstone had een buitengewoon moeilijk eerste jaar. De beloofde productie bleef uit. Dit werd vooral veroorzaakt door kwaliteits- problemen. Nu deze problemen zijn opge- lost is het tijd om de beloofde tonnen per maand te produceren om onze klanten van dienst te kunnen zijn. Voor Upstream was 2015 een jaar van verandering. Door het Good to Great project is in de Upstream-organisatie veel gewijzigd. Dit wordt gemeten met twee belangrijke parameters kosten per ton en het volume. Betrouwbaar produceren tegen de laagst mogelijke kosten. Het laatste kwartaal is een flink aantal productierecords neergezet een prestatie van formaat. Binnen het Global Operations Leadership Team worden de drie MDI-locaties met elkaar vergeleken. Rotterdam had op het gebied van kosten een behoorlijke achter- stand omdat het voordeel van goedkoper schaliegas ontbreekt. We zien nu dat het verschil in de kosten minimaal is geworden. Deze geweldige verbetering heeft impact op de besluitvorming voor toekomstige investe- ringen door de business en Huntsman Corporate. Good to Great Dit is het meest succesvolle project dat tot nu toe is uitgevoerd. Het project waar echt een mindset-verandering is gerealiseerd. Om de betrouwbaarheid van de fabriek verder te verbeteren was een totale trans- formatie van de wijze waarop je met elkaar werkt noodzakelijk. Performance manage- ment visueel leiderschap root cause analyse duidelijke kpis 247 zichtbaar op de white boards. Inmiddels is in Upstream Wave 2 gestart. We starten in Downstream met Wave 1 en na de turnaround van MDI 1 starten we in de Maintenance groep. Dit is de toekomst onze toekomst Way to the Top Het meeste onderhoudsgeld wordt uitgege- ven aan een turnaround. Turnarounds zijn complexe gebeurtenissen en daar zijn hoge kosten mee gemoeid. Dit komt mede omdat we de frequentie van de onderhoud- stops hebben veranderd waardoor de complexiteit nog verder is toegenomen.