Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
6 2015 HUMAN RESOURCES Maak kennis met Jeroen van Luijk KONINKLIJK ONVANGST in Shanghai WORK OUT LOUD Column FROM GOOD 2 GREAT deel 2 SINTERKLAASFEEST weer een vrolijke bende ROOKIE CLASS OF 15 in beeld TALENT GEVONDEN met TU Eindhoven PORT TO PORT PROGRAMMA voor Engelse scholieren WATERTEST voor MDI 1 Colofon SPREEKBUIS is het personeels- en relatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplage van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Spreekbuis informeert oud-medewer- kers en relaties over de bedrijfsvoering en aanverwante onderwerpen. Hoofdredactie Birgit Ros Eindredactie en cordinatie Wendy de Vos Redactie Ton van der Gaag Ren den Heeten Hans Houps Ans Impens Monique van Rossum Fotografie Huntsman Holland tenzij anders vermeld De redactie streeft ernaar de juiste informatie te verschaffen maar er kan geen garantie voor correctheid of vol- ledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld. Kopij Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer Draag deze dan vr 20 januari 2016 aan via de redactie. Redactieadres Huntsman Holland B.V. Redactie Spreekbuis Merseyweg 10 3197 KG Botlek- Rotterdam Postbus 1020 3180 AA Rozenburg Tel 0181 292152 communicatiehuntsman.com Twitter huntsmannl Vormgeving en productie LNO drukkerij Zierikzee Spreekbuis wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier Deze uitgave van de Spreekbuis vindt u ook op www.huntsmanspreekbuis.nl 2 Huntsman Holland - onderdeel van Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voor de polyurethaanindustrie. Gedetailleerde informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert en activiteiten in Rotterdam is te vinden op www.huntsman.com Menselijk kapitaal Jeroen groeit op in regio Leiden maar besluit samen met vrienden in Rotterdam te gaan studeren. Hij kiest voor de studie Bedrijfskunde omdat dit een brede opleiding is die een goede aansluiting heeft op het bedrijfsleven. Gaandeweg zijn studie kiest hij voor de specialisatie Human Resources. Jeroen En nee geen Personeel Organisatie of Personeelszaken dat is echt een dingetje bij mij. Human Resources. Dat gaat namelijk veel verder dan personeelszaken. De naam zeg het al menselijk kapitaal. Bij Human Resourcemanagement draait het om het stimuleren en optimaal gebruikmaken van de inzet kennis en vaardigheden van werknemers van het bedrijf voor het leveren van een hoge kwaliteit. Ik ben van mening dat je daarmee een bedrijf verder kunt helpen omdat je met humanresourcemanagement veel belangrijke aspecten kunt benvloeden omgang communicatie organisatie en cultuur bijvoorbeeld. Daarnaast maak je kennis met en bereik je alle niveaus binnen de organisatie en je kunt er informatie brengen maar nog belangrijker informatie halen om elkaar te ondersteunen in elke doelstelling. Ervaring gebruiken Na zijn studie gaat Jeroen aan de slag bij Randstad en daarna volgen Shell Philips en AkzoNobel. Jeroen Bij Shell was ik betrokken bij de implementatie van een wereldwijd Shared Service Centre voor HR. Shared Services en de rol van HR hierin zijn mij dus niet vreemd. Bij Philips heb ik gewerkt in een HR Business Partner rol voor de Researchafdeling en de sales-organisatie. Bij Akzo heb ik de productieorganisatie van dichtbij aan het werk gezien. En al die ervaring uit die diverse functies kan ik nu weer toepassen bij Huntsman. eroen van Luijk houdt wel van uitdagingen. Dus heeft onze nieuwe Regional Human Resources Business Partner en Rotterdam Management Team-lid al eens uit een weddenschap de Weissensee-toertocht geschaatst en een onofficile Elfstedentocht. Hij heeft wel wat met water schaatsen en zeilen hebben zijn voorkeur. Maak kennis met Jeroen. Human Resources J Spreekbuis december 2015 3 geen PO Jeroen van Luijk Functie Regional Human Resources Business Partner Woonplaats Leiden. Leeftijd 36 jaar. Burgerlijke staat getrouwd. Studie Bedrijfskunde met specialisatie Human Resource Management Erasmus Universiteit Verbindende rol in veranderende omstandigheden Jeroen is ruim twee maanden aan de slag bij Huntsman. Hij ziet zijn rol binnen Huntsman als HR-vertegenwoordiger van Rotterdam bij het GOLT Global Operations Leadership Team waarbij hij een verbindende rol heeft tussen HR- en de PU-divisie. Hij ziet de rol van de HR- afdeling als faciliterend. De afdeling kan initiatieven van een individu of groep verder helpen groeien. Jeroen Het is zo dat we in een constant veranderende omgeving actief zijn. Daar zullen we als bedrijf op in moeten springen en rekening mee houden. De tijd dat alles vanuit het bedrijf voor je werd geregeld is voorbij. De maatschappij is individueler en technischer geworden en dat zal alleen maar toenemen. Systemen zijn er om ons te helpen. Dat geldt ook voor mijn werkgebied. We gaan ervan uit dat iedere werknemer een eigen verantwoordelijkheid heeft en neemt. De systemen Workday Cornerstone en kennisnetwerk The Hub vereisen die eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent niet dat we als afdeling niet aanspreekbaar of minder zichtbaar zijn. Als afdeling willen wij een omgeving creren waar hard met voldoening en gezond gewerkt wordt. Eenieder neemt in die omgeving zijn eigen verantwoordelijkheid. Als HR-afdeling faciliteren wij start ontwikkeling en afronding van een loopbaan. Weet wat jou voldoening geeft en neem het initiatief om dat te bereiken. Zo gaan we samen een mooie toekomst tegemoet. 4 oningin Mxima kon vanwege ziekte helaas niet bij de ontvangst van de Nederlandse gemeenschap in het Four Seasons-hotel in Shanghai aanwezig zijn. Udo We mochten de hand schudden en er was een fotomoment. Daarna heeft de koning een motiverende toespraak gehouden en hebben we samen het Wilhelmus gezongen met op Koninklijk ontvangst Foto links Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander schudt de hand van onze collega Udo Bruinsma en diens vrouw Cecilia. Foto rechts Leve de Koning Vlnr Minister Bert Koenders Consul-Generaal Anneke Adema Ambassadeur Aart Jacobi en Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander. Fotografie Dutch Embassy WangXin Op dinsdag 27 oktober hadden Udo Bruinsma Process Engineering Manager voor Huntsman in Shanghai en zijn vrouw Cecilia tijdens het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander in China een ontmoetingmet hem. De Koning ontmoette een deel van de Nederlandse gemeenschap in China. K het eind een Leve de Koning zoals je kan zien op de foto. Koning Willem-Alexander en Koningin Mxima brachten op uitnodiging van president Xi Jinping een staatsbezoek aan de Volksrepubliek China van zondag 25 oktober tot en met donderdag 29 oktober 2015. Na Peking volgde een bezoek aan het Lss Plateau in de provincie Shaanxi en vervolgens werden Shanghai en Hangzhou bezocht. De Koning en Koningin werden bij hun bezoek vergezeld door minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Parallel reisde een brede econo- mische missie naar China waaronder staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Opening Project Management Office Welke projecten zijn er Wat is de huidige status van de Upstream Good to Great- doelstellingen Wat is het verband tussen productie en de ONEurope-projecten Naast Everberg heeft nu ook Rotterdam een eigen Project Management Office waar de antwoorden op al deze vragen en nog veel meer zijn te vinden Dinsdag 24 november opende Max van der Meer Operations Director Europe samen met Doug Ellerbush ONEurope Project Management Office Manager het Project Management Office in Rotterdam. Het PMO is gevestigd in het hoofdgebouw op de begane grond het eerste kantoor na de witte deuren van de Project-afdeling. Iedere derde maandag en dinsdag van de maand is het kantoor bemand door Douglas Ellerbush enof Axel Caris Financial Reporting Analist. Spreekbuis december 2015 5 Af en toe betrap ik mezelf erop dat ik hardop denk. Soms betrap ik anderen daar ook op en dan excuseren ze zich daarvoor. Onnodig. Ik hoor graag wat anderen bezighoudt. Ik zie dan ook een groot voordeel in het delen van informatie en kennis. Een mooi voorbeeld ondervind ik tijdens de koffieochtenden waarvoor ik iedere medewerker in Rotterdam en Wilton uitnodig om bij mij een kopje koffie te komen drinken en hun gedachten over het bedrijf te delen. Deze ochtenden zijn zeer nuttig en bevallen mij uitstekend. De ontmoetingen hebben een open agenda iedereen mag delen wat hij of zij wil. Dit geeft mij een beeld van wat speelt en ik kan dat weer delen in mijn team. Voor mij is het een bevestiging dat iedere medewerker informatie heeft die van waarde is voor het bedrijf maar het gaat pas wat opleveren als je het deelt. Alleen op deze manier kunnen we ideen omzetten naar projecten en de concurrentie voor blijven. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Huntsman. Ik zie en voel ook wat er in de wereld om ons heen gebeurt de strijd tegen terrorisme en de vluchtelingenproblematiek. Europa moet weerbaar zijn en met oplossingen komen waarvan de gevolgen op lange termijn Max van der Meer Algemeen directeur moeilijk in te schatten zijn. Dat raakt mij als mens als Europeaan en als vertegenwoordiger van dit prachtige bedrijf. Huntsman kende in 2015 mooie op de toekomst gerichte momenten maar werd ook getroffen door het onzekere Europese ondernemings klimaat. We hebben een mooie business en er is vraag naar onze producten. Ik heb de hulp van het hele ONEurope team en alle medewerkers in Europa nodig om aan die vraag van klanten te voldoen en de visie en missie van ONEurope te realiseren. We hebben in 2015 hard gewerkt aan het neerzetten van een weerbaar Huntsman in Europa. Laten we dat volhouden en denk vooral hardop Ik hoor het graag Gebruik de feestdagen om met familie en vrienden mooie momenten te delen. Ik wens iedereen gezellige dagen toe Work out loud Hardop denken en werken e zomer van 2015 betekende voor de Upstream fabrieken het startsein van From Good to Great G2G. Samen met organisatie- en adviesbureau McKinsey werd begonnen aan een serie maatregelen en werkwijzen die moeten helpen bij het behalen van het G2G-doel meer precursor produceren. In slechts een paar maanden tijd is een organisatie vorm- gegeven die op een andere manier communiceert probleem- analyses uitvoert en op basis daarvan de agenda inricht. Zeer herkenbaar hierin zijn de white boards de multifunctio- nele probleemanalyse sessies en het Leader Standard Work principe standaard werkpatroon. De eerste set van veranderingen Wave 1 werd op 5 oktober officieel afgesloten bij Upstream. Als blijk van erkenning voor vier maanden hard werken ontving het team een certificaat van Max van der Meer Operations Director Europe en Nanneke de Wolff Technology Group Process Excellence Manager. Wave 1 is succesvol geweest de extra tonnen worden gemaakt. Mede dankzij een prachtig productiemaandrecord en de implementatie van alle enablers maatregelen die de veranderingen mogelijk maken. From Good to Great From Good to Great gaat verder. Op 26 oktober was de start van Wave 2 nu zonder de ondersteuning van McKinsey. Wederom is voor de relatief korte periode van veertien weken om de snelheid van verandering te garan- deren een programma en planning geschreven onder leiding van de drie workstream leaders Ron Groenland Production Engineer Folkert de Koning Reliability Engineer en Jos Videler Reliability Engineer. Om deze meer robuust te maken en verder in de organisatie te verankeren gaat het Upstream team In Wave 2 door met alle onderwerpen die in Wave 1 zijn gentroduceerd. Er zijn twee belangrijke aanvul- lingen er worden enablers gentroduceerd in het Proces Support Team en ten behoeve van het ONEurope-project wordt uitgezocht in hoeverre de gehele manufacturingketen verbeterd kan worden. De vergaderzaal bij MDI 2 is ingericht als war room waar de voortgang van Wave 2 nauwlettend in de gaten wordt gehouden. D From Good to Great spreidt zich uit over onze organisatie. In januari start Downstream met het project en in veel werk- stromen zijn reeds collegas van de Rotterdam Technology Group de Rotterdam Maintenance Group Supply Chain- en de Downstream-afdeling betrokken. 6 Een grote familieDonderdag 8 oktober 2015 werd de veertigste editie van de gepensioneerdendag gehouden. Zon 310 genodigden kwamen naar Restaurant Engels toe om bij te praten met elkaar te lachen te eten en te dansen. Na vele jaren samen te hebben gewerkt bij ICI en Huntsman is het fijn je oud collegas n keer per jaar te zien en de herinneringen op te halen. Rick Brand is verantwoordelijk voor de organisatie van de gepensioneerdendag De sfeer van de dag is als die van een grote familierenie. Als je vijf dagen per week acht uur per dag en dat vele jaren lang samenwerkt dan word je een familie. Je deelt zo veel met elkaar je bent elkaars klankbord en je deelt lief en leed. Dat smeedt een band. En die band wordt elk jaar tijdens de gepensioneerdendag weer aangehaald. Dat is mooi om mee te maken. En je voelt de trots voor het bedrijf. Het zijn onze ambassadeurs en die zetten we eens per jaar in het zonnetje. Als attentie dit jaar ontvingen alle bezoekers daarom een mooi glazen beeldje dat samenwerking symboliseert. Deze veertigste editie was de laatste gepensioneerdendag in Restaurant Engels. Restaurant Engels stopt met het zalen- centrum en dus kijkt de organisatie uit naar een nieuwe leuke locatie voor volgend jaar. Maar waar de gepensioneerdendag ook wordt gehouden gezellig wordt het altijd Spreekbuis december 2015 7 Woensdag 25 november ontvingen wij zon veertig kleine Huntsmannetjes en Huntsvrouwtjes in de leeftijd van vijf tot en met acht jaar voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest. Het was een vrolijke gezellige middag. Een kleine impressie van de middag ziet u hieronder. Alle fotos zijn te zien op www.huntsmansinterklaasfeest.nl. Het was een heerlijke middag 8 Rookie class of 15 Een rookie is in de sport een jongere deelnemer of nieuwkomer. In veel takken van sport zoals bij voetballen wielrennen veld- rijden en schaatsen zijn op professioneel niveau competities en toernooien speciaal voor rookies. In de Amerikaanse sporten worden met rookies over het algemeen sporters bedoeld die in hun debuutjaar zitten. Golfers honkballers basketballers enzovoorts worden rookie genoemd in het eerste seizoen dat zij in hun loopbaan op het hoogste niveau actief zijn. Vaak wordt aan het eind van een seizoen dan ook een sporter uitgeroepen tot Rookie of the year. Ook bij Huntsman kennen wij rookies in ons geval zijn dit proces operators die vers van de opleiding komen en die dus nog de kneepjes van het maken van MDI en polyolen moeten leren.. e Rookie class van 2015 bestaat uit maar liefst negen Operators C die gestart zijn in mei juli of september. Zij worden begeleid door de trainingscordinatoren Willem Lans en Marco Ros en door opa van de fabriek Siewert Koolman. De kersverse operators gaan van start met het Rookie-Prismaboek in de hand. Dit houdt in dat gedurende twee maanden opdrachten gemaakt moeten worden. Daarnaast krijgen zij Boot Camp training in korte tijd krijgen zij heel veel informatie aangeboden en werk- wijzen aangeleerd zoals ADR-training vervoer gevaarlijke stoffen Bij het Operator Training Systeem kregen ze de opdracht om een deel van de reactietrein te bedienen. Onder des- kundige begeleiding van Wilco Landman Sr. Process Technician Erik Muller System Administrator en Mathieu Westerweele begeleider TUe gingen ze aan de slag. Voor velen was dit een eerste kennismaking met de praktijk. Hoewel het nog behoorlijk lastig bleek waren de studenten zeer enthousiast over het werken met deze simulator. In de MDI 2-fabriek kregen ze een rondlei- ding van Clara Menargues Gomez Process Development Engineer en Jasper Rutten Senior Process Engineer. Naast de echte fabriek met de reactietrein die ze net in de simulator hadden bediend zagen ze ook de echte controlekamer. Van dit bezoek is een aantal mooie fotos gemaakt ten behoeve van de PPD-opleiding. Deze fotos geven een mooie sfeerimpressie van deze succesvolle excursie. Jasper Rutten Senior Process Engineer Talent p vrijdag 20 november 2015 heeft een groep van 25 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven een bezoek gebracht aan de Huntsman Rotterdam site. De studenten van de opleiding Process Product Design PPD kwamen in het kader van de cursus Modeling Simulation. Tijdens de rondleiding bij Upstream werden twee specifieke zaken bekeken het Operator Trainings Systeem OTS en de MDI 2-fabriek zelf. O LoTo-training Lock Out Tag Out en uitleg over noodplannen. Dit allemaal met behulp van afdelingen op het terrein het Quality Control-laboratorium het Process Analyzer Team de Environment Health and Safety-afdeling maar ook van het Productie Support Team. Aan het eind van deze eerste fase leggen zij een examen af bij Willem Lans en Ard Hagendijk en dat is geen sinecure. Maar bij goed gevolg is er de traditionele beloning Ard en Willem trakteren op loempias. D 1 2 Spreekbuis december 2015 9 Rookies Upstream 1 Jeffrey van der Bruggen Opleiding Operator C Leeftijd 23 Ploeg D 2 Marco van der Bok Opleiding Operationele Techniek Leeftijd 22 Ploeg A 3 Patrick van Dalen Opleiding Operationele Techniek Leeftijd 21 Ploeg dagdienst 5 Danny Verhoeven Opleiding Allround Operator Leeftijd 26 Ploeg B 6 Dennis Denkelaar Opleiding Middenkader- functionaris Procestechniek Leeftijd 24 Ploeg E We stellen de heren graag voor gevonden 8 Michael van de Beemt Opleiding Operationele Techniek Leeftijd 20 Ploeg dagdienst 9 Niels van IJsselmuide Opleiding Operationele Techniek Leeftijd 21 Ploeg C Rookies Downstream 4 Max van Pelt Opleiding Operator C Leeftijd 23 Ploeg C 7 Roger Jeremiasse Opleiding Operator C Leeftijd 54 Ploeg D Vervolgens gaat een aantal rookies in de Upstream-organisatie van start volgens een aangepast rooster ochtend- en middagdienst en maken zo kennis met de diverse facetten van de fabrieken. De rookies in de Downstream-organisatie zijn al enige tijd in dienst en volgen alleen Boot Camp training. Als de rookies aan een ploeg bij Upstream worden gekoppeld gaan zij volcontinu rooster lopen en leren zij hun eigen ploeg beter kennen. Zo leren zij om volwaardig mee te draaien wat een extra uitdaging is. 3 4 5 6 7 8 9 10 Teesside was in de vorige eeuw een zeer belangrijke regio voor de metaal- en chemische industrie met grote chemische clusters in Billingham en in Wilton waar onder andere British Steel en ICI gehuis- vest waren. Ondanks dat Teesside nu nog steeds een belangrijk cen- trum is voor transport en industrie is sinds de crisis in de jaren tachtig hoge werkloosheid en armoede een groot probleem. De jeugdwerk- loosheid neemt generatie op generatie toe. De High Tide Foundation wil hier verandering in brengen door jongeren een goed beeld te geven van de diversiteit in werkmogelijkheden in Teesside. Bovendien wil de stichting samen met scholen en industriebedrijven zorgen voor een optimale aansluiting van opleiding en banen. High Tide Foundation p 20 oktober opende Huntsman Rotterdam haar deuren voor dertien scholieren uit het Britse Teesside die dankzij de High Tide Foundation in het kader van het Port to Port programma de Rotterdamse Haven bezochten. O Een bijzonder en effectief initiatief van de High Tide Foundation waar Huntsman als industriepartner graag aan bijdraagt. De dertien geluk- kigen werden dan ook warm onthaald in ons hoofdgebouw waar zij eerst uitleg kregen over de activiteiten van de Europese Supply Chain. De link met de Wilton-site werd ook duidelijk belicht. Daarna volgde een rondleiding bij de MDI 2-fabriek waar het werken in productie onderhoud en constructie werd toegelicht. De moderne controlekamer en de grootte van de fabrieken maakten duidelijk indruk op de jonge bezoekers. De ochtend bij Huntsman werd afgesloten met een feeste- lijke lunch hamburgers Op haar oude dag is onze Grand Old Lady de MDI 1-fabriek voorzien van een nieuw automatisch sprinklersysteem zodat ze ook voldoet aan de extra eisen van onze brandverzekeraar FM Global. Onlangs werd het nieuwe sprinklersysteem uitgebreid getest en goed bevonden. De test leverde mooie plaatjes en een waterballet op Het regent het de pannen Spreekbuis december 2015 11 Personalia Wilt u in verband met het goed kunnen verrichten van betalingen en uitvoeren van personeelsregelingen wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdig doorgeven aan de afdeling Human Resources door middel van het invullen van het mutatieformulier Wijziging Personeelsgegevens. Dit formulier is terug te vinden op de HR Rotterdam pagina op de Huntsman Hub. In dienst ASSC Op Secondment naar USA Bas Hermans DOWNSTREAM Overleden 16-10 De heer J. Bekker geboren op 24 juni 1920. 17-10 Mevrouw J.M. Guliger geboren op 26 juli 1927. 18-10 De heer A.J. Schoor geboren op 3 november 1931. 24-10 De heer O.H. Kriekaart geboren op 12 mei 1931. Patricia Richardson Martin Hutchison Graag wil ik iedereen bedanken die mijn afscheidsreceptie op 13 oktober heeft opgeluisterd en georganiseerd heeft. Dank voor de mooie woorden en de geschenken en niet te vergeten het verrassende spandoek dat in de MDI 2-fabriek hing. Ik heb het allemaal zeer op prijs gesteld. Hartelijke groeten Sjaak Legerstee Pensioen Piet Klink Jubilarissen 10 jaar 01-01 Paul Kazadi 01-01 Andjana Nirghin 01-02 Ron Groenland 35 jaar 05-01 Cees Snoeij 01-02 Jan Lako 16-02 Ed van Voorbergen Benoemingen - Mark Baumann van Waarnemer US naar Shift Supervisor US - Bob de Jong van Training Operator US naar Basis Operator US - Robbert Noordzij van Buiten Operator DS naar Allround Operator DS In memoriam Lense Koopmans Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer Lense Koopmans. De heer Koopmans was van 1995 tot 2007 Commissaris bij Huntsman Holland BV. Zijn inzicht kennis en ervaring zijn van grote waarde geweest voor ons bedrijf. Wij herinneren hem als een markante persoonlijkheid. Directie en medewerkers Huntsman Holland BV regent worden nat 6 2015 Oproep nieuw redactielid Heb jij gevoel voor taal ben je genteresseerd in vormgeving en wil je in een leuk team helpen de Spreekbuis te maken De redactie is op zoek naar een of twee collegas die willen assisteren met het samenstellen en schrijven van de Spreekbuis. Je kan je reactie sturen naar communicatiehuntsman.com DE REDACTIE VAN DE SPREEKBUIS WENST PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN MOOI 2016 TOE Esther - Yasin - Rajesh - Jan - Jos - Linosca - Sara - Nadeem - Jackson - Jopie - Sandra - Angelique - Marc - Sharon Robin - Reynold - Paul - Hans - Trudy - Cindy - Duygu - Sandy - Anna - Patricia - Paul - Neslihan - Joke - Engracia Mariska - John - Karin - Ronald - Jordy - Jessica - Driss - Angelos - Sjaak - Max - Ben - Mohamed - Charlie - Peter - Daban Jacques - Dirk-Jan - Gerard- Leo - Maarten - Willie - Martin - Jos - Rob - Jos - Jeffrey - Gerard - Frans - Rob - Dave Ahmad - Ahmed - Nico - Almir - Arjan - Jelle - Max - Ed - Abdoel - Vladimir - Nas - Roger - Jorik - Robbert - Isa - Rob - Seyit Arjen - Jappie - Jan - Nico - Herman - Ron - John - Vivian - Frans - Dino - Heleen - Marja - Elbert - Laurens - Louis - Onno Donn - Rik - Roy - Menno - Marco - Rik - Martin -Jules - Lonneke - Paul - Richard - Ton - Jan - Hendri - Klaas - Erwin Johan - Tino - Don - Erik - Ren - Jacob - Frans - Tina - Johan - Lex - Edward - Maarten - Charlotte - Annemieke - Katja Ard - Marianne - Pieter - Jeroen - Marinka - Ariena - Rick - Peter - Ine - Kees - Peter - Robert - Frans - Willem - Kimberley Ivo - Martijn - Reynout - Karin - Mark - Klaas - Ad - Arend Jan - Jasper - Alex - Cees - Tammo - Joop - Cisca - Mandy Johan - Guido - Pieter - Hans - Edwin - Sjors - Dennis - Ton - Jan - Bart - Hans - Han - Germen - Abril - Jan - Frank - Rob Bram - Jos - Mark - Bas - Jaap - Maarten - Olaf - Lies - Edwin - Lus - Jos - Roland - Ron - Hans - Remco - Jan - Ren Cor - Johan - Sjors - Ton - Luc - Anneke - Demi - Iris - Yvonne - Karin - Marille - Marten - Peter - Roy - Marc - Adrian Peter - Bryan - Jasper - Johan - Cindy - Erwin - Rob - Ruud - Marco - Bert - Dai - Mark - Sander - Hester - Johan - Margo Jaco - Ren - Laurence - Anja - Nanneke - Patricia - Leo - Max - Gerard - Ad - Frank - Koray - Danny - Justin - Tim - Erik Dick - Kees - John - Marcel - Ronald - Andrew - Joop - Eduard - Bert - Leen - Marcel - Marius - Sven - Richard - Jolanda Peter - Mello - Ingrid - Rosina - Marcha - Andjana - Pleun - Micha - Eline - Jordy - Pascal - Mariska - Mark - Barbara - Niek Marco - Gregory - Sven - Glenn - Pieter - Jan - Tim - Marcel - Lennart - Andr - Micha - Charles - Michiel - Edwin - Sven Michael - Dennis - Sebastiaan - Marco - Marcel - Dennis - Ruud - Jurgen - Michael - Kees - Wim - Fernand - Marco - Jeffrey Sven - Danny - Cornil - Jan - Michiel - Robin - Quinten - Tom - Maarten - Wilco - Sebastiaan - Cynthia - Rinus - Ren Pieter - Mandy - Nick - Ron - Ruud - Peter - Johan - Arnold - Carlos - John - Hung - Kevin - Christiaan - Gert - Rune Gerard - Danny - Mark - Patrick - Brian - Jordy - Peter - Steven - Bart - Niels - Bob - Jorn - Richard - Jeroen - John Marco Hans - Kevin - Peter - Janus - Ron - Arentien - Folkert - Cees - Willem - Ad - Ewald - Clara - Jasper - Ramon - Hans Cees - Christian - Michel - Nico - Jos - Wil - Gerben en hun families collegas van Huntsmanvestigingen gepensioneerden contractors relaties en alle andere lezers van de Spreekbuis