Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Colofon SPREEKBUIS is het personeels- en relatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplage van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Spreekbuis informeert oud-medewer- kers en relaties over de bedrijfsvoering en aanverwante onderwerpen. Hoofdredactie Birgit Ros Eindredactie en cordinatie Wendy de Vos Redactie Ton van der Gaag Ren den Heeten Hans Houps Ans Impens Monique van Rossum Fotografie Huntsman Holland tenzij anders vermeld De redactie streeft ernaar de juiste informatie te verschaffen maar er kan geen garantie voor correctheid of vol- ledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld. Kopij Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer Draag deze dan vr 20 januari 2016 aan via de redactie. Redactieadres Huntsman Holland B.V. Redactie Spreekbuis Merseyweg 10 3197 KG Botlek- Rotterdam Postbus 1020 3180 AA Rozenburg Tel 0181 292152 communicatiehuntsman.com Twitter huntsmannl Vormgeving en productie LNO drukkerij Zierikzee Spreekbuis wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier Deze uitgave van de Spreekbuis vindt u ook op www.huntsmanspreekbuis.nl 2 Huntsman Holland - onderdeel van Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voor de polyurethaanindustrie. Gedetailleerde informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert en activiteiten in Rotterdam is te vinden op www.huntsman.com Menselijk kapitaal Jeroen groeit op in regio Leiden maar besluit samen met vrienden in Rotterdam te gaan studeren. Hij kiest voor de studie Bedrijfskunde omdat dit een brede opleiding is die een goede aansluiting heeft op het bedrijfsleven. Gaandeweg zijn studie kiest hij voor de specialisatie Human Resources. Jeroen En nee geen Personeel Organisatie of Personeelszaken dat is echt een dingetje bij mij. Human Resources. Dat gaat namelijk veel verder dan personeelszaken. De naam zeg het al menselijk kapitaal. Bij Human Resourcemanagement draait het om het stimuleren en optimaal gebruikmaken van de inzet kennis en vaardigheden van werknemers van het bedrijf voor het leveren van een hoge kwaliteit. Ik ben van mening dat je daarmee een bedrijf verder kunt helpen omdat je met humanresourcemanagement veel belangrijke aspecten kunt benvloeden omgang communicatie organisatie en cultuur bijvoorbeeld. Daarnaast maak je kennis met en bereik je alle niveaus binnen de organisatie en je kunt er informatie brengen maar nog belangrijker informatie halen om elkaar te ondersteunen in elke doelstelling. Ervaring gebruiken Na zijn studie gaat Jeroen aan de slag bij Randstad en daarna volgen Shell Philips en AkzoNobel. Jeroen Bij Shell was ik betrokken bij de implementatie van een wereldwijd Shared Service Centre voor HR. Shared Services en de rol van HR hierin zijn mij dus niet vreemd. Bij Philips heb ik gewerkt in een HR Business Partner rol voor de Researchafdeling en de sales-organisatie. Bij Akzo heb ik de productieorganisatie van dichtbij aan het werk gezien. En al die ervaring uit die diverse functies kan ik nu weer toepassen bij Huntsman. eroen van Luijk houdt wel van uitdagingen. Dus heeft onze nieuwe Regional Human Resources Business Partner en Rotterdam Management Team-lid al eens uit een weddenschap de Weissensee-toertocht geschaatst en een onofficile Elfstedentocht. Hij heeft wel wat met water schaatsen en zeilen hebben zijn voorkeur. Maak kennis met Jeroen. Human Resources J