Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
10 Teesside was in de vorige eeuw een zeer belangrijke regio voor de metaal- en chemische industrie met grote chemische clusters in Billingham en in Wilton waar onder andere British Steel en ICI gehuis- vest waren. Ondanks dat Teesside nu nog steeds een belangrijk cen- trum is voor transport en industrie is sinds de crisis in de jaren tachtig hoge werkloosheid en armoede een groot probleem. De jeugdwerk- loosheid neemt generatie op generatie toe. De High Tide Foundation wil hier verandering in brengen door jongeren een goed beeld te geven van de diversiteit in werkmogelijkheden in Teesside. Bovendien wil de stichting samen met scholen en industriebedrijven zorgen voor een optimale aansluiting van opleiding en banen. High Tide Foundation p 20 oktober opende Huntsman Rotterdam haar deuren voor dertien scholieren uit het Britse Teesside die dankzij de High Tide Foundation in het kader van het Port to Port programma de Rotterdamse Haven bezochten. O Een bijzonder en effectief initiatief van de High Tide Foundation waar Huntsman als industriepartner graag aan bijdraagt. De dertien geluk- kigen werden dan ook warm onthaald in ons hoofdgebouw waar zij eerst uitleg kregen over de activiteiten van de Europese Supply Chain. De link met de Wilton-site werd ook duidelijk belicht. Daarna volgde een rondleiding bij de MDI 2-fabriek waar het werken in productie onderhoud en constructie werd toegelicht. De moderne controlekamer en de grootte van de fabrieken maakten duidelijk indruk op de jonge bezoekers. De ochtend bij Huntsman werd afgesloten met een feeste- lijke lunch hamburgers Op haar oude dag is onze Grand Old Lady de MDI 1-fabriek voorzien van een nieuw automatisch sprinklersysteem zodat ze ook voldoet aan de extra eisen van onze brandverzekeraar FM Global. Onlangs werd het nieuwe sprinklersysteem uitgebreid getest en goed bevonden. De test leverde mooie plaatjes en een waterballet op Het regent het de pannen