Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
3 2015 JOUW BAAN MIJN BAAN Birgit Ros en Sjors Buitenhuis BIG BLENDERS bijna klaar COLUMN passie voor polyurethaan NIEUW IN DE ONDERNEMINGSRAAD Andjana Nirghin-Joerawan GIRLSDAY vrouwen van de toekomst INTENSIEVE SAMENWERKING procesintensificatie BRANDMEESTER Erik Rietveld UTECH EUROPE terugblik VERTROUWENSCOMMISSIE luisterend oor Colofon SPREEKBUIS is het personeels- en relatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplage van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Spreekbuis informeert oud-medewer- kers en relaties over de bedrijfsvoering en aanverwante onderwerpen. Hoofdredactie Birgit Ros Eindredactie en cordinatie Wendy de Vos Redactie Ton van der Gaag Ren den Heeten Hans Houps Ans Impens Monique van Rossum Fotografie Huntsman Holland tenzij anders vermeld De redactie streeft ernaar de juiste informatie te verschaffen maar er kan geen garantie voor correctheid of vol- ledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld. Kopij Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer Draag deze dan vr 22 juli 2015 aan via de redactie. Redactieadres Huntsman Holland B.V. Redactie Spreekbuis Merseyweg 10 3197 KG Botlek- Rotterdam Postbus 1020 3180 AA Rozenburg Tel 0181 292152 communicatiehuntsman.com Twitter huntsmannl Vormgeving en productie LNO drukkerij Zierikzee Spreekbuis wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier Deze uitgave van de Spreekbuis vindt u ook op www.huntsmanspreekbuis.nl 2 Huntsman Holland - onderdeel van Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voor de polyurethaanindustrie. Gedetailleerde informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert en activiteiten in Rotterdam is te vinden op www.huntsman.com 2 wee functies die op het oog niet zoveel gemeen hebben maar het tegen- deel blijkt waar. Hun paden kruisen elkaar regelmatig. Sjors werkt al twintig jaar op het Huntsmanterrein. Hij begint via een contractor als monteur en vanaf 1996 is hij werkzaam in het shutdown team als werkvoorbereider EI. In 2006 maakt Sjors de overstap naar Huntsman en inmiddels is hij manager van het turnaround team. Birgit werkt in augustus tien jaar bij Huntsman. Eerst als PR-assistent en sinds 2012 vormt ze samen met Wendy de Vos de communicatieafdeling. T Jouw baan Sjors Buitenhuis Turnaround Manager Birgit Ros Communicatie Adviseur Sjors Buitenhuis en Birgit Ros tijdens Alpe dHuZes 2012. Sjors was deelnemer en teamcaptain van het Huntsman- team en Birgit zorgde dat het team er netjes bijliep en de nodige promotie kreeg Spreekbuis juni 2015 3 3 Het begint met communiceren Birgit gaat begin maart 2015 op pad met haar camera en luisterend oor naar de Turnaround Safety Days in het trainingscen- trum. Het turnaround team heeft deze safety days georganiseerd om de groep uitvoeren- den voorafgaand aan de turnaround1 op scherp te zetten en vragen te kunnen stellen over alle factoren van de geplande werkzaam- heden. Een verslag hiervan volgt die vrijdag via de interne mailing van de Communicatie- afdeling. In diezelfde week zijn de uitreikingen van de Contractor Awards waarvan fotos en een verslag gemaakt worden. Een groot deel van de aannemers die bij deze uitreiking aanwezig zijn dragen gezamenlijk de verant- woordelijkheid voor het uitvoeren van het onderhoud van onze fabrieken. Voor Sjors als manager van de grootste onderhoudsklus op de site is dit een zeer belangrijke groep mensen. Zeer terecht dat zij in het zonnetje gezet worden. Enkele dagen later wordt de MDI 2-fabriek uit bedrijf genomen en begint het turnaround-spektakel. Sjors en zijn team zijn letterlijk dag en nacht in touw om alle werkzaamheden uit te laten voeren in de fabriek. Sjors Buitenhuis loopt mee met het bezoek van groep 7 van de Rank om te ervaren hoe de baan van Birgit Ros is Bindende factor Sjors Communicatie over veiligheid en de voortgang tijdens de turnaround naar een breder publiek heeft ons jaren geleden doen besluiten een Stop Nieuws uit te geven. Tegenwoordig noemen we dat Turnaround Nieuws en het wordt nog steeds gemaakt en uitgegeven met behulp van de afdeling Communicatie. Birgit Veiligheid is de bindende factor in onze banen. Ik realiseer me heel goed dat ik afhankelijk ben van het werk van Sjors en zijn collegas. Zowel de productie als het onder- houd van onze installaties moet veilig gebeu- ren anders heb je geen bestaansrecht om je PR op te bouwen. Een turnaround is een hectische en spannende periode voor Huntsmanmedewerkers en contractors. Evenals bijvoorbeeld een nieuwbouwproject verdient dit aandacht zodat ook de rest van de Huntsmanmedewerkers in Nederland en internationaal alsmede andere relaties weten waar we mee bezig zijn op ons terrein. 1 Een turnaround is een geplande fabrieksstop. Een periode van meerdere dagenweken waarbij de fabriek gedeeltelijk uit bedrijf wordt genomen voor onder- houd enof optimalisatie van de installaties. In maart en april heeft de MDI 2-fabriek vier weken niet gedraaid en is onder andere het volledige besturingssysteem van de fabriek vervangen. mijn baan Sjors Ik moet zorgen dat 1000 mensen hun werk volgens de gemaakte afspraken uitvoeren terwijl ik zelf geen onderdeel van de fabriek aanraak. Birgit Als communicatieadviseur werk ik aan relaties en aan berichten die invloed hebben op de reputatie en het imago van Huntsman. Ik laat anderen kennismaken met Huntsman als een groep zorgzame innovatieve toekomst- gerichte en hardwerkende mensen terwijl ik zelf geen onderdeel van de fabriek aanraak. Persoonlijke PR Sjors en Birgit komen er ook achter waar ze beiden niet zo goed in zijn hun eigen club promoten laten zien wat je zelf doet. Het gaat om het eindresultaat. Sjors We zijn het hele jaar bezig met een paar weken shutdown van de fabriek. Gedurende die weken zijn alle ogen op ons gericht en wordt onder andere door middel van het Turnaround Nieuws gecommuni- ceerd. Buiten de uitvoeringsperiode wordt wel eens spottend gezegd dat het turnaround team weinig te doen heeft maar het tegendeel is waar. In deze periode worden alle zeilen bijgezet om alles goed te organiseren zodat de volgende turnaround weer veilig en volgens planning verloopt. Birgit Het gaat bij PR om welk verhaal over Huntsman verteld wordt of dat nu intern of extern is. Collegas zien vaak niet in welke bochten we ons moeten wringen of hoeveel tijd het kost om een fatsoenlijk verhaal klaar te krijgen. Dat proces is wel belangrijk. Het gaat niet om ons als afdeling maar om het beschermen en uitdragen van de Huntsmanreputatie. 4 Het leidingwerk in het nieuwe gebouw is gereed de elektriciteit is aangesloten en op dit moment is men bezig met de noodzakelijke lektesten en tracing- en isolatiewerkzaamheden. Daarnaast zijn de nieuwe toevoerleidingen vanaf de bestaande Polyolenfabriek ten behoeve van stoom water en lucht gereed en deze worden nu getest op mogelijke lekkages. Vervolgens kan begonnen worden met elektrische tracing enof isolatie van de leidingen. De zogenaamde piggingline een pijp- leiding die na elke verpomping van het product schoongemaakt kan worden vanaf de bestaande Rigid Polyolenfabriek naar de nieuwe opslagtanks is bijna gereed. Zodra deze operationeel is is het mogelijk om de nieuwe opslagtanks in het Big Blenders gebouw te vullen vanuit de bestaande polyolenopslagtanks. De komende weken worden de tien nieuwe opslagtanks eerst nog vanuit tankwagens gevuld met de verschillende types polyolen welke de belangrijkste basis vormen om rigid formulaties voor onze klanten te produceren. Big Blenders we zijn er bijna r staat al enige maanden een groot gebouw tegen- over onze MDI 1-fabriek. Hierin zijn de nieuwe Big Blenders en tien opslagtanks gehuisvest. Het gebouw lijkt helemaal gereed maar binnen in het nieuwe Blenders en Storage-gebouw is de laatste weken hard gewerkt om in juni de eerste partij rigid formulatie te kunnen produceren. E Bij de huidige manier van produceren zijn nog veel manuele handelingen nodig om een partij te kunnen maken. Veel van de polyolen en andere grondstoffen komen nog uit drums of Intermediate Bulk Containers IBCs. Bij de nieuwe blenders is dit grotendeels geautomatiseerd en komt de dosering uit opslagtanks of bulk- containers. Na 43 jaar met pensioen Begin juni verwachten we de eerste batch te produceren. Als dit succesvol verloopt en het product is binnen specificatie dan kan gestart worden met het overhevelen van de bestaande productie van de oude blenders naar de nieuwe blenders. De oude blenders zijn dan 43 jaar in bedrijf geweest. Als de bestaande productie volledig is overgebracht naar de nieuwe blenders zal gestart worden met overhevelen van een gedeelte van bestaande rigid formulatie productie van andere Huntsmanlocaties in Europa naar Rotterdam waarmee de productie verhoogd wordt van 21.000 ton naar 36.000 ton per jaar. Spreekbuis juni 2015 5 Passie In augustus vorig jaar kondigde ik voor Huntsman Rotterdam de grootste turnaround ooit aan. In het voorjaar van 2015 moest een bijzondere klus geklaard worden en dat vergde een bijzondere aanpak. Alleen te volbrengen door een bijzonder team. De druk op het Rotterdamteam was groot. Niet alleen in de 38 dagen dat de fabriek stil lag is hard gewerkt ook de voorbereidingen en de nazorg verdienen een compliment De enorme klus is veilig geklaard. Ik ben eenieder die dit mogelijk heeft gemaakt zeer erkentelijk. Met trots en soms met enige verbazing zie ik de bereidheid om extra inspanningen te verrichten om het proces en de fabrieken te optimaliseren. Of ik nu een monteur spreek of een engineer met een laborant zie samenwerken ik voel passie. Passie voor het produceren van polyurethaan. Huntsman Rotterdam werkt hard aan een veilige en betrouwbare site. En hard werken moet niet alleen druk zijn maar ook nog leuk Nazomeren Om anderen in onze omgeving deze passie te laten zien zetten we de deuren open. In september gaan we nazomeren. Max van der Meer Algemeen directeur Nieuw in de ondernemingsraad Andjana Nirghin-Joerawan Supply Chain Operations Cordinator is het nieuwste lid van de Ondernemingsraad. Zij vertegenwoordigt de FNV. Weer een dame in ons medezeggenschaps- orgaan. Andjana is werkzaam op de Supply Chain afdeling. Op 15 april nam zij deel aan haar eerste ondernemingsraadvergadering en ondanks dat er veel op haar afkwam smaakte het naar meer. Andjana werkt sinds 2004 bij Huntsman. Eerst als uitzendkracht daarna met een vast contract op de financile afdeling en na de komst van Genpact in 2011 op de Supply Chain afdeling. Geheel vreemd is Huntsman haar dus niet maar toch had zij het gevoel dat ze het bedrijf nog lang niet goed genoeg kende. Andjana Ik werk nu al meer dan tien jaar bij Huntsman maar alles wat elders gebeurt op site of buiten mijn afdeling blijft een beetje een ver van mijn bed show. Ik ben samen met mijn collegas verantwoordelijk voor juiste grondstof- en producttarieven in het systeem en indien ze niet kloppen om er met de inkopers voor te zorgen dat deze tarieven gecontroleerd worden en deze zo nodig te corrigeren. Ook verzorg ik de referentienummers voor de inkomende facturen. Nu kun je dat doodleuk invoeren maar zo werkt dat niet bij mij. Ik wil graag de betekenis weten van termen als bulkcontainers IBCs en drums. Hoe werkt het nu eigenlijk Wat is het Waarom doen we wat wij doen Ik wil graag meer weten van het bedrijf van mijn collegas en wat hen bezighoudt. De ondernemingsraad biedt mij de mogelijkheid om meer van het bedrijf en de collegas te leren en ik kan mijn steentje bijdragen. De komende tijd zal Andjana vooral veel luisteren en vragen. Ze moet zich de materie van alle dossiers nog eigen maken Ik zal me soms best afvragen waar ik aan begonnen ben. Ik moet nog op OR-cursus om beter thuis te raken in alle termen. Overlegvergadering instemmingsverzoek of adviesaanvraag. Ik heb nog geen idee wat het allemaal betekent. Maar ik ga ervoor. Het geeft mij het gewenste inzicht in het bedrijf en ik leer ook op persoonlijk vlak heel veel bij. Dan nemen we de tijd om verschillende doelgroepen te ontvangen en rond te leiden. Zo ontvangen we alle veiligheidsexperts uit de hele Huntsman Corporation in Rotterdam. Tijdens de Wereldhaven- dagen kan het publiek zich weer inschrijven voor rondleidingen. De Klankbordgroep Rozenburg organiseert een bedrijfsbezoek voor Rozenburgers aan Huntsman en op 26 september doet Huntsman Rotterdam weer mee aan de Dag van de Chemie. Graag nodig ik medewerkers uit om tijdens de Dag van de Chemie naar de site te komen en van de gelegenheid gebruik te maken om familie en dierbaren onze werkplek te laten zien. Ik kijk uit naar de verschillende evenementen met veel bezoekers waarbij we kunnen laten zien dat we niet alleen duurzame producten maken en leveren maar ook gepassioneerd zijn over de mogelijkheden van onze installaties in de Rotterdamse haven. Onze omgeving Hard werken aan een veilige en betrouwbare site dat is onze passie. Tot dan Column 6 Na een bezoek aan het RD-laboratorium en de Downstreamfabieken werd er geluncht met de vrouwelijke voorzitter van de gebiedscommissie Rozenburg Pamela Blok-van Werkhoven. Zij legde uit hoe belangrijk de industrile en techni- sche bedrijven en dus ook de toekomstige mede- werkers van de industrie zijn voor het gebied Rozenburg. Fleur Roggeveen technator Helinium In navolging van vorig jaar waren wij voor de Girlsday wederom welkom bij Huntsman. Dit keer met de dames uit de eerste en enkele uit de tweede klas die voor het Technasium gekozen hebben. Voor velen de eerste keer dat zij hebben kunnen zien hoe een chemisch bedrijf er van dichtbij uit ziet. Vooral het Product Research Development laboratorium vonden zij erg interessant want hier konden ze zien hoe de verschillende producten die het bedrijf maakt met elkaar reageren. Hierbij ontstonden kleurrijke untsman ontvangt vrouwen van de toekomst tijdens Girlsday Huntsman heeft tijdens Girlsday 2015 weer de hekken opengezet voor jonge dames. Op 23 april mochten 22 meisjes van het Helinium College in Hellevoetsluis kennismaken met onze chemie. Met verhalen van Huntsman-dames en -heren van de afdelingen communicatie engineering productie en het laboratorium hebben zij de uiteenlopende banen en mogelijkheden bij Huntsman ontdekt. Twee studentes van het STC Scheepvaart- en Transportcollege in Brielle die een opleiding volgen tot procesoperator liepen ook mee om enerzijds hun ervaringen in de mannenopleiding te delen en anderzijds kennis te maken met Huntsman als procesbedrijf. schuimen die een temperatuur van circa 130 Co graden haalden tijdens de reactie in een bekertje. De medewerkers van Huntsman hebben vol passie over hun werk verteld zodat de leerlingen zich een goed beeld konden vormen van de verschillende werkzaamheden die bij het bedrijf plaatsvinden. En natuurlijk waren de meeste werknemers in dit geval dames. We hebben een erg interessante informatieve maar vooral leuke dag gehad Huntsman is van mening dat bedrijven scholen en de overheid op een goede manier moeten samen- werken om jongeren te inspireren zodat zij kiezen voor een loopbaan in het Rotterdamse havenge- bied. Een positieve enthousiaste uitstraling en gepaste trots is daarbij zeer belangrijk. Huntsman hoopt dat steeds meer bedrijven hun poorten zullen openen voor jongeren en deel gaan nemen aan dergelijke initiatieven. H Toekomstige technisch talent Spreekbuis juni 2015 7 p 22 april verwelkomde Huntsman Rotterdam achttien leden van EUROPIC European Process Intensification Centre voor de tiende workshop voor Process Intensification - Experts. Het bezoek werd ontvangen en begeleid door Arend Jan Zeeuw Process Development Manager Isocyanates en Mark Bent Process Engineering Team Leader en kreeg onder andere een presentatie over Huntsman en een tour op de Downstream-fabriek door Rik van der Linde Process Development Engineer. EUROPICs missie is om de toe- passingen van kennis en technologien op het gebied van proces-intensificatie te ondersteunen en te versnellen. EUROPIC is het resultaat van het toenemende belang van procesintensificatie. Het is een uniek industrie- gedreven platform genitieerd door negen belangrijke Europese bedrijven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Delft en er zijn kantoren in Dortmund Duitsland en Toulouse Frankrijk. Huntsman is n van de achttien bedrijven die lid zijn van deze kennisgroep en is lid an Stategic Advisory Board. Arend Jan Zeeuw Om procesintensificatie echt van de grond te krijgen moeten er zoveel mogelijk bedrijven mee bezig zijn. Als zodanig ondersteunt Huntsman dus graag groepen die deze technologierichting willen versterken. Een aantal collegas van Huntsman Rotterdam heeft procesintensificatietrainingen gevolgd die door EUROPIC aangeboden worden. Binnen Huntsman zijn het met name de leden van de Global Technology-afdeling die actief aan de slag gaan met de informatie die EUROPIC beschikbaar stelt. Denk hierbij aan technologierapporten patentrapporten en expertmeetings zoals die gehouden werd bij Huntsman op 22 april. Intensief samenwerken Spreekbuis komt op veel bijzondere plaatsen en adressen. En ervan is 500 Huntsman Way in Salt Lake City United States of America. Het kantoor van onze Chairman Jon M. Huntsman sr. De achterpagina van de vorige editie van Spreekbuis is daar niet on- opgemerkt gebleven en dat heeft hij ons persoonlijk laten weten. De Chairman heeft daarnaast een bood- schap aan alle medewerkers van Huntsman Holland. Waardering uit Salt Lake City Intensieve samenwerking versterkt procesintensificatie O 8 2 rik Ik werkte nog bij Shell in de raffinaderij als onderhouds- monteur toen ik een advertentie van ICI in het Algemeen Dagblad zag. Ik had het niet zo naar mijn zin bij Shell en dus besloot ik te solliciteren. Mijn schoonvader werkte al bij ICI dus ik wist al wat van het bedrijf. Binnen twee maanden was ik aan de slag als onderhoudsmonteur bij de Works Engineering Department WED. Na enige tijd werd mij gevraagd om als onderhoudsmonteur de continudienst in te gaan. Dat heb ik gedaan totdat er gereorganiseerd werd en de bankwerkers op call-out basis uitgeroepen werden om de storing te verhelpen. In deze periode meldt Erik zich aan bij de bedrijfsbrandweer. Van operator naar brandmeester Erik wil graag in de continudienst blijven en laat zich omscholen tot operator. Hij haalt in 1982 zijn VAPRO-B diploma en gaat aan de slag bij de MDI 1-fabriek. Omdat hij door zijn continudienst nog wat tijd om handen heeft meldt hij zich aan bij de vrijwillige brandweer van Hellevoetsluis want dit sluit prima aan op de uren die hij op MDI-1 maakt. In de avonduren volgt hij voor de opleiding tot brandmeester die hij na drie jaar met goed gevolg afsluit. Niet lang daarna komt een vacature vrij voor brandmeester bij ICI ook weer in de volcontinudienst. Erik De gezamenlijke brandweer bestond destijds nog niet dus ICI had een eigen brandweer die bestond uit een brandmeester een vaste vervanger van de brandmeester een chauffeur en vier tot vijf manschap- pen. Als brandmeester had ik de leiding in het geval van een incident. Wij hadden dan vijftien minuten om de brand meester te worden anders werd de beroepsbrandweer uitgeroepen om te helpen. Brand Meester Alles valt samen Erik blijft brandmeester tot 1998 het moment dat de gezamenlijke brandweer tot stand komt. ICI heeft geen brandmeester meer nodig en dus stapt Erik weer over. Hij wordt hoofdportier. Hij blijft wel betrokken bij de vrijwillige brandweer van Hellevoetsluis waar Erik dertig jaar volmaakt. Hoofdportier blijkt niet Eriks roeping hij mist het contact met de fabrieken en het onderhoud. Als hij door Kees Schols gevraagd wordt voor Project Cordinator zegt Erik direct ja Ik kan me nu weer bezighouden met onderhoud en ook deels met de fabrieken hetgeen ik al die jaren heb gedaan. Dit werk ligt mij het beste. Heel veel contact met andere mensen en afwisselend werk. Al Eriks brandweerervaring komt nog steeds goed van pas. Erik verzamelt jaarlijks de scenarios voor de diverse incidentoefen- ingen en dient die in bij District Haven van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en past deze eventueel aan als dat nodig blijkt. Na goed- keuring zorgt Erik samen met de bewaking en Ad Gort Security and Emergency Response Coordinator voor het inplannen en het uitvoeren van de oefeningen. Zo komt veertig jaar dienstverband weer samen in n functie. Erik Om veertig jaar vol te maken heb je ook de steun van het thuisfront en de werkgever nodig dat is net zo goed hun verdienste. Ik moet nog zon vijf jaar werken dus ik ga vijfenveertig jaar in dienst nog halen. In deze functie ga ik dat met veel plezier doen. E Als je een vergunning nodig hebt voor werkzaamheden op de site uitgezonderd de fabrieken dan moet je bij Erik Rietveld zijn. Als Project Cordinator is hij samen met Henk van der Akker verantwoordelijk voor alle onderhoudsklussen aan de service way het brandwaternet site verlichting riolen hekken en bewegwijzering. Alles wat niet direct met de fabrieken of gebouwen te maken heeft maar wel onderdeel is van de site. Op 1 mei was Erik veertig jaar in dienst. Een mijlpaal die het verdient om even terug te blikken. Brandmeester in ruste Spreekbuis juni 2015 9 3 UTECH Europe 2015 startte met een presen- tatie van Tony Hankins President Polyurethanes op het congrespodium. Hij gaf daar zijn presti- gieuze keynote voor een afgeladen congres- zaal. Terwijl hij onderschreef dat Europa economische uitdagingen heeft was Tonys presentatie monter en optimistisch. Hij liet zien dat de PU-industrie goed door de wereldwijde crisis heen gekomen is en dat zowel mondiaal als Europees de cijfers ieder jaar verbeteren sinds 2009. Hij markeerde de groei in de belangrijkste sectoren en regios in Europa en de daarmee ontstane nieuwe handelsmogelijkheden. Hij prees ook de creativiteit veerkracht en aanpassingsvermo- gen van de PU-industrie in Europa. Tonys presentatie werd ontzettend goed ontvangen door het publiek en door de online en gedruk- te vakmedia. n Maastricht waren 14-16 april drukke dagen voor het Europese Communications Sales en Marketing team. Zij vertegenwoor- digden Huntsman op UTECH Europe 2015 een toonaangevende interna- tionale beurs en conferentie voor de wereldwijde polyurethaanindustrie. Iedere drie jaar wordt dit evenement voor de urethaanindustrie georga- niseerd en trekt 3500 mensen aan uit alle windstreken. I Huntsman UTECH Europe De stand van Huntsman op de beursvloer was een indrukwekkende constructie prominent aanwezig naast de entree van de beurs en werd druk bezocht gedurende het hele evenement. Een constante stroom aan bezoekers hield stil bij de stand om kennis te maken met onze collegas en te praten over de nieuwe polyurethaaninnovaties die positieve invloed hebben op energiereductie comfort transport en consumptiegedrag. Er waren demonstraties van RUBIFLEX Cocoon foam onze computer modeling technologie sla tomaat en paprika groeiden in hydrofiele substraten en er was zelfs een raceauto gemaakt door studenten met VITROX hars. Input werd gegeven door Wim Gilis Technical Manager Elastomers over VITROX EST tooling technologie onder andere voor het maken van matrijzen en Geert Dries Application Specialist Performace Products over emissiecontouren bij het produceren van voertuiginterieuren. Op woensdagavond was het hoogtepunt van het evenement een spectaculair klantendiner voor 200 genodigden. Met het thema passie had Huntsman de beursvloer omgetoverd tot een feestelijke ruimte bestaande uit verschil- lende zones elk gelinkt met onze business. Met duurzaamheid hoog in het vaandel was er een Green and Lean zone vol met gezonde groenten en smoothies. In een nagebouwd laboratorium werden ongebrui- kelijke ingredinten gemixt op een creatieve manier. En in een Ruik en Proef zone konden klanten verschillende smaken ontdekken met een reflectie op het mondiale karakter van onze business. 10 Eind april is Erwin Smits Environmental Engineer door de ondernemingsraad aangesteld als vierde lid van de vertrouwenscommissie. Samen met Cisca Breeuwer Purchasing Officer Esther Bot Assistent Country Accountant en Kees Schols Site Contracts Service Manager vormt hij de vertrouwenscommissie van Huntsman Holland. Heb je behoefte aan een luisterend oor weet je niet wat je met een bepaald probleem aan moet en zoek je advies Dan kun je met een van hen contact opnemen. Ruud van der Helm is Process Analyser Engineer en Anneke directiesecretaresse bij Huntsman Holland. Wat ga je dan doen in Singapore Met slechts zes dagen voorbereidingstijd is dat een hele uitdaging. Gelukkig be- staat internet en zo ook www.singaporevoorbeginners.nl. Hier kan je goed vinden wat je tijdens je bezoek aan Singapore zeker gezien gedaan gegeten en gedronken moet hebben. Dit werd onze gids. Het avondleven van Clarke Quay een boottocht over de Singapore River lopen over de Helix Bridge eten in een Hawker Centre en een bezoek aan Chinatown. Een echte Singapore Sling in het Raffles hotel n een echte aanrader het eten van chili crab in een van de vele restaurants. Hoogtepunt van ons bezoek was het uitzicht vanaf Marine Bay Sands over de stad. Natuurlijk moest Ruud werken maar gelukkig kon hij toch ook wat tijd vrijmaken om samen te genieten van alles wat Singapore te bieden heeft. Het is schoon veilig en vooral heerlijk warm. Een aanrader voor een korte break en als de gelegenheid zich voordoet koop ik weer een retourtje Singapore. Er valt nog genoeg te ontdekken. Anneke van der Helm Directie Secretaresse Erwin Ik heb een open sollicitatie gedaan naar de functie van vertrouwens- persoon. Ik ben sociaal betrokken en wil op dat vlak graag iets betekenen voor mijn collegas en voor het bedrijf. Toen ik hoorde van de vertrouwens- commissie was de sollicitatie zo gedaan. Ik vind het belangrijk dat wij een aantal mensen in dienst hebben waar je op informele basis terecht kunt. Het kan een grote stap zijn om bijvoorbeeld naar de Listen Up-lijn te bellen. Daarbij kan het soms fijner zijn om te praten met iemand die je kent en waar je makkelijk binnen kunt lopen. Benaderbaar Cisca Esther Erwin en Kees hanteren een opendeurbeleid. Voel je vooral vrij om even binnen te lopen maar voel je niet verplicht. Ze zijn allen bereik- baar via e-mail of telefoon en maken tijd voor je vrij. Cisca Wij zijn allemaal heel benaderbaar. Samen zoeken we naar een oplossing die voor de persoon zelf het beste is. Soms is luisteren voldoende soms sparren we over moge- lijke oplossingen en soms bieden we advies of helpen we bij het opschalen van het probleem. Erwin krijgt in oktober de betreffende cursus voor vertrou- wenspersoon maar dat betekent niet dat hij niet al hulp kan bieden. Erwin is voor vragen of hulp net zo bereikbaar als zijn collegas Aarzel vooral niet om te bellen een mailtje te sturen of binnen te lopen. Daar zijn we voor. Ik ook. Samen naar Singapore Z Een luisterend oor o zit je Eerste Paasdag in de tuin met een jas aan te genieten van de zon en zo zit je een week later in het vliegtuig naar Singapore. Ruud moet voor het Process Analyser Team een aantal Factory Acceptance Testen uitvoeren en we besluiten zelf een ticket bij te boeken. Erwin Kees Esther Cisca Spreekbuis juni 2015 11 Personalia Wilt u in verband met het goed kunnen verrichten van betalingen en uitvoeren van personeelsregelingen wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdig doorgeven aan de afdeling Human Resources door middel van het invullen van het mutatieformulier Wijziging Personeelsgegevens. Dit formulier is terug te vinden op de HR Rotterdam pagina op de Huntsman Hub. In dienst Upstream Dennis Denkelaar Danny Verhoeven ASSC Anna Quagliata Uit dienst Andjenie Bhaggoe Barry Hazewindus Mard-Jan Meijers Kevin van Oorschot Pensioen Ernst van Goor den Oosterlingh Samenstelling bestuur De Directie van Huntsman Holland BV heeft begin 2012 de heer Niek Mol voorgedragen als voorzitter van het Pensioenfonds. De Nederlandse Bank DNB heeft in 2012 de deskundigheid en de betrouwbaarheid van de heer Mol getoetst onder andere door middel van een gesprek met hem. DNB heeft vervolgens laten weten in te stemmen met de benoeming van de heer Mol als voorzitter van het bestuur van het Pensioenfonds. Niek Mol heeft actuarile weten- schappen gestudeerd en is afge- studeerd als Actuaris AG. In het verleden is hij actuaris van ons Pensioenfonds geweest. Vanaf 2009 is hij werkzaam als zelfstandig raadgevend actuaris en is hij pensioenfondsbestuurder bij een aantal pensioenfondsen. Vanaf februari 2012 is hij voorzitter van het Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. De benoeming van de bestuursleden gebeurt voor een zittingsperiode van drie jaar. Nieuws van het Pensioenfonds In de bestuursvergadering van april heeft het bestuur samen met de certificerend actuaris en het verantwoordings- orgaan het jaarwerk over 2014 doorgenomen. In het jaarverslag is het verslag van het verantwoordings- orgaan de samenvatting van het visitatierapport de actua- rile verklaring en de controleverklaring van de accountant opgenomen. Het jaarverslag 2014 van het Pensioenfonds wordt begin juli 2015 gepubliceerd en u kunt het vinden op www.pensioenfondshuntsman.nl. Op deze website kunt u ook het verloop van de dekkingsgraad vinden. In mei 2015 heeft de directie van Huntsman Holland BV hem voorge- dragen voor een nieuw termijn. Hij is vervolgens door het bestuur benoemd voor een nieuwe termijn als voorzitter. Begin 2012 is de heer Gerrit Plaisier gekozen door de gepensioneerden als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur. DNB heeft vervolgens laten weten in te stemmen met de benoeming van de heer Plaisier als lid van het bestuur van het pensioenfonds. Gerrit Plaisier heeft de hbo-opleiding Informatica afgerond. Hij is in 1968 in dienst gekomen op de salarisadministratie. Gerrit heeft vervolgens verschillende functies vervuld binnen de IT-afdeling en is in 2010 met pensioen gegaan. In de vergadering van het bestuur van 7 mei heeft het bestuur Gerrit Plaisier benoemd voor een volgende termijn van drie jaar. Peter Oostveen Manager Pensioenfonds Jubilarissen 10 jaar 01-07 Menno van der Reijden 01-07 Ren Moerkerk 01-07 Ard Hagendijk 01-08 Edward van den Boogaard 01-08 Birgit Ros 20 jaar 01-07 Rob Ketting 01-08 Ron Smits 30 jaar 26-08 Rob de Klerk 35 jaar 16-07 Jan van Bellen 21-07 Ariena Bitter 01-08 Frank Ynzonides 01-08 Ton van der Zande 11-08 Hans Brandenburg 14-08 Jan Hermann 14-08 Gerard Jeroense 40 jaar 01-07 Wil Vredenbregt Huwelijk 05-06 Klaas van der Velde en Tirza van der Meer Geboren 18-04 Bo-Louise dochter van Ren den Heeten en Aletta Pll 21-04 Femke dochter van Lennart en Marian Maliepaard 01-05 Jim zoon van Nick en Marlous Hendriks 19-05 Diego zoon van Sara Campo Beltran en Mathijs van Scheltt 28-05 Jette dochter van Arjan en Deborah Kuipers Drs. Frans W. Weisglas is per 27 mei 2015 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commis-sarissen RvC van Huntsman Holland. Hij neemt het voorzitterschap over van Erik Barents. Weisglas is sinds mei 2009 lid van de RvC van Huntsman Holland BV. De RvC bestaat uit Frans Weisglas voorzitter Natasja Degrieck Hans ten Cate en Steen Weien Hansen. Secretaris is Anneke van der Helm. Frans Weisglas benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Huntsman Holland Foto Carolien Achterbosch Overleden 19-04 De heer J.A.H. van Esch geboren op 26 november 1923. 14-05 De heer D. Hendriks geboren op 21 januari 1933. 18-05 De heer F.H.J. van Tiggelen geboren op 1 november 1924. Het is niet meer mogelijk om de laatste functie te vermelden. Benoemingen Steven Hofland van Basis Operator US naar Buiten Operator US Wereldhavendagen Rotterdam Internationale Huntsman EHS manufacturing conferentie in Rotterdam Dag van de Chemie SEPT SEPT SEPT SEPT 4 5 6 21-25 26 28 Klankbordgroep Rozenburg op bezoek bij Huntsman Gepensioneerden dag Huntsman Sinterklaasfeest OKT NOV 8 25 Save the date Huntsman feliciteert Hester Williams en het Nederlandse Touch team met hun vierde plaats op het wereldkampioenschap Hester Williams Process Engineer bij Huntsman vertegenwoordigde Nederland bij de World Cup Touch Rugby. Huntsman Holland sponsorde het team. FotoEnergyImages2015