Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Colofon SPREEKBUIS is het personeels- en relatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplage van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Spreekbuis informeert oud-medewer- kers en relaties over de bedrijfsvoering en aanverwante onderwerpen. Hoofdredactie Birgit Ros Eindredactie en cordinatie Wendy de Vos Redactie Ton van der Gaag Ren den Heeten Hans Houps Ans Impens Monique van Rossum Fotografie Huntsman Holland tenzij anders vermeld De redactie streeft ernaar de juiste informatie te verschaffen maar er kan geen garantie voor correctheid of vol- ledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld. Kopij Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer Draag deze dan vr 22 juli 2015 aan via de redactie. Redactieadres Huntsman Holland B.V. Redactie Spreekbuis Merseyweg 10 3197 KG Botlek- Rotterdam Postbus 1020 3180 AA Rozenburg Tel 0181 292152 communicatiehuntsman.com Twitter huntsmannl Vormgeving en productie LNO drukkerij Zierikzee Spreekbuis wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier Deze uitgave van de Spreekbuis vindt u ook op www.huntsmanspreekbuis.nl 2 Huntsman Holland - onderdeel van Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voor de polyurethaanindustrie. Gedetailleerde informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert en activiteiten in Rotterdam is te vinden op www.huntsman.com 2 wee functies die op het oog niet zoveel gemeen hebben maar het tegen- deel blijkt waar. Hun paden kruisen elkaar regelmatig. Sjors werkt al twintig jaar op het Huntsmanterrein. Hij begint via een contractor als monteur en vanaf 1996 is hij werkzaam in het shutdown team als werkvoorbereider EI. In 2006 maakt Sjors de overstap naar Huntsman en inmiddels is hij manager van het turnaround team. Birgit werkt in augustus tien jaar bij Huntsman. Eerst als PR-assistent en sinds 2012 vormt ze samen met Wendy de Vos de communicatieafdeling. T Jouw baan Sjors Buitenhuis Turnaround Manager Birgit Ros Communicatie Adviseur Sjors Buitenhuis en Birgit Ros tijdens Alpe dHuZes 2012. Sjors was deelnemer en teamcaptain van het Huntsman- team en Birgit zorgde dat het team er netjes bijliep en de nodige promotie kreeg