Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
4 Het leidingwerk in het nieuwe gebouw is gereed de elektriciteit is aangesloten en op dit moment is men bezig met de noodzakelijke lektesten en tracing- en isolatiewerkzaamheden. Daarnaast zijn de nieuwe toevoerleidingen vanaf de bestaande Polyolenfabriek ten behoeve van stoom water en lucht gereed en deze worden nu getest op mogelijke lekkages. Vervolgens kan begonnen worden met elektrische tracing enof isolatie van de leidingen. De zogenaamde piggingline een pijp- leiding die na elke verpomping van het product schoongemaakt kan worden vanaf de bestaande Rigid Polyolenfabriek naar de nieuwe opslagtanks is bijna gereed. Zodra deze operationeel is is het mogelijk om de nieuwe opslagtanks in het Big Blenders gebouw te vullen vanuit de bestaande polyolenopslagtanks. De komende weken worden de tien nieuwe opslagtanks eerst nog vanuit tankwagens gevuld met de verschillende types polyolen welke de belangrijkste basis vormen om rigid formulaties voor onze klanten te produceren. Big Blenders we zijn er bijna r staat al enige maanden een groot gebouw tegen- over onze MDI 1-fabriek. Hierin zijn de nieuwe Big Blenders en tien opslagtanks gehuisvest. Het gebouw lijkt helemaal gereed maar binnen in het nieuwe Blenders en Storage-gebouw is de laatste weken hard gewerkt om in juni de eerste partij rigid formulatie te kunnen produceren. E Bij de huidige manier van produceren zijn nog veel manuele handelingen nodig om een partij te kunnen maken. Veel van de polyolen en andere grondstoffen komen nog uit drums of Intermediate Bulk Containers IBCs. Bij de nieuwe blenders is dit grotendeels geautomatiseerd en komt de dosering uit opslagtanks of bulk- containers. Na 43 jaar met pensioen Begin juni verwachten we de eerste batch te produceren. Als dit succesvol verloopt en het product is binnen specificatie dan kan gestart worden met het overhevelen van de bestaande productie van de oude blenders naar de nieuwe blenders. De oude blenders zijn dan 43 jaar in bedrijf geweest. Als de bestaande productie volledig is overgebracht naar de nieuwe blenders zal gestart worden met overhevelen van een gedeelte van bestaande rigid formulatie productie van andere Huntsmanlocaties in Europa naar Rotterdam waarmee de productie verhoogd wordt van 21.000 ton naar 36.000 ton per jaar.