Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuis juni 2015 3 3 Het begint met communiceren Birgit gaat begin maart 2015 op pad met haar camera en luisterend oor naar de Turnaround Safety Days in het trainingscen- trum. Het turnaround team heeft deze safety days georganiseerd om de groep uitvoeren- den voorafgaand aan de turnaround1 op scherp te zetten en vragen te kunnen stellen over alle factoren van de geplande werkzaam- heden. Een verslag hiervan volgt die vrijdag via de interne mailing van de Communicatie- afdeling. In diezelfde week zijn de uitreikingen van de Contractor Awards waarvan fotos en een verslag gemaakt worden. Een groot deel van de aannemers die bij deze uitreiking aanwezig zijn dragen gezamenlijk de verant- woordelijkheid voor het uitvoeren van het onderhoud van onze fabrieken. Voor Sjors als manager van de grootste onderhoudsklus op de site is dit een zeer belangrijke groep mensen. Zeer terecht dat zij in het zonnetje gezet worden. Enkele dagen later wordt de MDI 2-fabriek uit bedrijf genomen en begint het turnaround-spektakel. Sjors en zijn team zijn letterlijk dag en nacht in touw om alle werkzaamheden uit te laten voeren in de fabriek. Sjors Buitenhuis loopt mee met het bezoek van groep 7 van de Rank om te ervaren hoe de baan van Birgit Ros is Bindende factor Sjors Communicatie over veiligheid en de voortgang tijdens de turnaround naar een breder publiek heeft ons jaren geleden doen besluiten een Stop Nieuws uit te geven. Tegenwoordig noemen we dat Turnaround Nieuws en het wordt nog steeds gemaakt en uitgegeven met behulp van de afdeling Communicatie. Birgit Veiligheid is de bindende factor in onze banen. Ik realiseer me heel goed dat ik afhankelijk ben van het werk van Sjors en zijn collegas. Zowel de productie als het onder- houd van onze installaties moet veilig gebeu- ren anders heb je geen bestaansrecht om je PR op te bouwen. Een turnaround is een hectische en spannende periode voor Huntsmanmedewerkers en contractors. Evenals bijvoorbeeld een nieuwbouwproject verdient dit aandacht zodat ook de rest van de Huntsmanmedewerkers in Nederland en internationaal alsmede andere relaties weten waar we mee bezig zijn op ons terrein. 1 Een turnaround is een geplande fabrieksstop. Een periode van meerdere dagenweken waarbij de fabriek gedeeltelijk uit bedrijf wordt genomen voor onder- houd enof optimalisatie van de installaties. In maart en april heeft de MDI 2-fabriek vier weken niet gedraaid en is onder andere het volledige besturingssysteem van de fabriek vervangen. mijn baan Sjors Ik moet zorgen dat 1000 mensen hun werk volgens de gemaakte afspraken uitvoeren terwijl ik zelf geen onderdeel van de fabriek aanraak. Birgit Als communicatieadviseur werk ik aan relaties en aan berichten die invloed hebben op de reputatie en het imago van Huntsman. Ik laat anderen kennismaken met Huntsman als een groep zorgzame innovatieve toekomst- gerichte en hardwerkende mensen terwijl ik zelf geen onderdeel van de fabriek aanraak. Persoonlijke PR Sjors en Birgit komen er ook achter waar ze beiden niet zo goed in zijn hun eigen club promoten laten zien wat je zelf doet. Het gaat om het eindresultaat. Sjors We zijn het hele jaar bezig met een paar weken shutdown van de fabriek. Gedurende die weken zijn alle ogen op ons gericht en wordt onder andere door middel van het Turnaround Nieuws gecommuni- ceerd. Buiten de uitvoeringsperiode wordt wel eens spottend gezegd dat het turnaround team weinig te doen heeft maar het tegendeel is waar. In deze periode worden alle zeilen bijgezet om alles goed te organiseren zodat de volgende turnaround weer veilig en volgens planning verloopt. Birgit Het gaat bij PR om welk verhaal over Huntsman verteld wordt of dat nu intern of extern is. Collegas zien vaak niet in welke bochten we ons moeten wringen of hoeveel tijd het kost om een fatsoenlijk verhaal klaar te krijgen. Dat proces is wel belangrijk. Het gaat niet om ons als afdeling maar om het beschermen en uitdragen van de Huntsmanreputatie.