Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuis juni 2015 11 Personalia Wilt u in verband met het goed kunnen verrichten van betalingen en uitvoeren van personeelsregelingen wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdig doorgeven aan de afdeling Human Resources door middel van het invullen van het mutatieformulier Wijziging Personeelsgegevens. Dit formulier is terug te vinden op de HR Rotterdam pagina op de Huntsman Hub. In dienst Upstream Dennis Denkelaar Danny Verhoeven ASSC Anna Quagliata Uit dienst Andjenie Bhaggoe Barry Hazewindus Mard-Jan Meijers Kevin van Oorschot Pensioen Ernst van Goor den Oosterlingh Samenstelling bestuur De Directie van Huntsman Holland BV heeft begin 2012 de heer Niek Mol voorgedragen als voorzitter van het Pensioenfonds. De Nederlandse Bank DNB heeft in 2012 de deskundigheid en de betrouwbaarheid van de heer Mol getoetst onder andere door middel van een gesprek met hem. DNB heeft vervolgens laten weten in te stemmen met de benoeming van de heer Mol als voorzitter van het bestuur van het Pensioenfonds. Niek Mol heeft actuarile weten- schappen gestudeerd en is afge- studeerd als Actuaris AG. In het verleden is hij actuaris van ons Pensioenfonds geweest. Vanaf 2009 is hij werkzaam als zelfstandig raadgevend actuaris en is hij pensioenfondsbestuurder bij een aantal pensioenfondsen. Vanaf februari 2012 is hij voorzitter van het Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. De benoeming van de bestuursleden gebeurt voor een zittingsperiode van drie jaar. Nieuws van het Pensioenfonds In de bestuursvergadering van april heeft het bestuur samen met de certificerend actuaris en het verantwoordings- orgaan het jaarwerk over 2014 doorgenomen. In het jaarverslag is het verslag van het verantwoordings- orgaan de samenvatting van het visitatierapport de actua- rile verklaring en de controleverklaring van de accountant opgenomen. Het jaarverslag 2014 van het Pensioenfonds wordt begin juli 2015 gepubliceerd en u kunt het vinden op www.pensioenfondshuntsman.nl. Op deze website kunt u ook het verloop van de dekkingsgraad vinden. In mei 2015 heeft de directie van Huntsman Holland BV hem voorge- dragen voor een nieuw termijn. Hij is vervolgens door het bestuur benoemd voor een nieuwe termijn als voorzitter. Begin 2012 is de heer Gerrit Plaisier gekozen door de gepensioneerden als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur. DNB heeft vervolgens laten weten in te stemmen met de benoeming van de heer Plaisier als lid van het bestuur van het pensioenfonds. Gerrit Plaisier heeft de hbo-opleiding Informatica afgerond. Hij is in 1968 in dienst gekomen op de salarisadministratie. Gerrit heeft vervolgens verschillende functies vervuld binnen de IT-afdeling en is in 2010 met pensioen gegaan. In de vergadering van het bestuur van 7 mei heeft het bestuur Gerrit Plaisier benoemd voor een volgende termijn van drie jaar. Peter Oostveen Manager Pensioenfonds Jubilarissen 10 jaar 01-07 Menno van der Reijden 01-07 Ren Moerkerk 01-07 Ard Hagendijk 01-08 Edward van den Boogaard 01-08 Birgit Ros 20 jaar 01-07 Rob Ketting 01-08 Ron Smits 30 jaar 26-08 Rob de Klerk 35 jaar 16-07 Jan van Bellen 21-07 Ariena Bitter 01-08 Frank Ynzonides 01-08 Ton van der Zande 11-08 Hans Brandenburg 14-08 Jan Hermann 14-08 Gerard Jeroense 40 jaar 01-07 Wil Vredenbregt Huwelijk 05-06 Klaas van der Velde en Tirza van der Meer Geboren 18-04 Bo-Louise dochter van Ren den Heeten en Aletta Pll 21-04 Femke dochter van Lennart en Marian Maliepaard 01-05 Jim zoon van Nick en Marlous Hendriks 19-05 Diego zoon van Sara Campo Beltran en Mathijs van Scheltt 28-05 Jette dochter van Arjan en Deborah Kuipers Drs. Frans W. Weisglas is per 27 mei 2015 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commis-sarissen RvC van Huntsman Holland. Hij neemt het voorzitterschap over van Erik Barents. Weisglas is sinds mei 2009 lid van de RvC van Huntsman Holland BV. De RvC bestaat uit Frans Weisglas voorzitter Natasja Degrieck Hans ten Cate en Steen Weien Hansen. Secretaris is Anneke van der Helm. Frans Weisglas benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Huntsman Holland Foto Carolien Achterbosch Overleden 19-04 De heer J.A.H. van Esch geboren op 26 november 1923. 14-05 De heer D. Hendriks geboren op 21 januari 1933. 18-05 De heer F.H.J. van Tiggelen geboren op 1 november 1924. Het is niet meer mogelijk om de laatste functie te vermelden. Benoemingen Steven Hofland van Basis Operator US naar Buiten Operator US Wereldhavendagen Rotterdam Internationale Huntsman EHS manufacturing conferentie in Rotterdam Dag van de Chemie SEPT SEPT SEPT SEPT 4 5 6 21-25 26 28 Klankbordgroep Rozenburg op bezoek bij Huntsman Gepensioneerden dag Huntsman Sinterklaasfeest OKT NOV 8 25 Save the date