Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisfebruari201533EenshelterwordtopzijnplekgezetOpmaandagarriveerdendeeerstegastenwaar-onderLizMcDanielVicePresidentGlobalEHSeneenaantalcollegasvandecorporateEHS-afdeling.Voorhenwasindemiddageenplanttourgeorgani-seerd.OpdezewinderigemiddagbezochtenzezoweldeMDI2-fabriekalsdeDownstream-fabrieken.OpdinsdagmiddaggafTonyHankinszijnpresentatieinhetbedrijfsrestaurant.CollegaswareningrotegetaleaanwezigomvanTonytehorenhoehetmetdePU-divisiegaatenhoeRotterdamdaareenbelangrijkerolinspeelt.ProcessSafetyWorkshopDeProcessSafetyWorkshopwerdvoorafgegaandooreenposterpresentatie.Tiencollegaspresen-teerdenindezepostersessieverschillendeprocesssafetyonderwerpenaandedeelnemersvandeworkshopDCSTripAlarmmanagementHazopLOPAReliefBlowdownFacilitySitingstudyQuantativeRiskAssessmentMaintenanceInspectionsSafetyCriticalTaskSelectionEHSCriticalProceduresInongeveertienminutenkregendedeelnemersdieinvijfgroepenwareningedeeldeenpresentatieoverhetonderwerpenkondenvragenwordengesteld.Deposterpresentatiesdiendenalsintroductieopdeonderwerpenindeworkshop.Opwoensdag14januariwasdeProcessSafetyWorkshopwaardeledenvanhetONEuropeTeamvanSteenWeienHansenSiteManagersvanSystemHouseshetRotterdamManagementTeamencollegasvanonzeTPU-businessactiefaanhetwerkgingenmetprocesssafety.Focusopveiligheid