Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisfebruari201511PersonaliaWiltuinverbandmethetgoedkunnenverrichtenvanbetalingenenuitvoerenvanpersoneelsregelingenwijzigingeninuwpersoonsgegevenstijdigdoorgevenaandeafdelingHumanResourcesd.m.v.hetinvullenvanhetmutatieformulierWijzigingPersoneelsgegevens.DitformulieristerugtevindenopdeHRRotterdampaginaopdeHuntsmanHub.IndienstDownstreamRogerJeremiasseUpstreamGerbenPeerBenoemingen-DannyBarisvanBasisOperatorUSnaarBuitenOperatorUS-BrianvanDijkvanBuitenOperatorUSnaarAllroundOperatorUS-MichielJumeletvanTrainingOperatorUSnaarBasisOperatorUS-FransKaffavanBuitenOperatorDSnaarAllroundOperatorDS-MichaelLokkervanSr.OperatorUSnaarCCROperatorUS-LennartMaliepaardvanBuitenOperatorUSnaarAllroundOperatorUS-PeterMullervanMDIManufacturingChemistnaarSr.MDIManufacturingChemist-MennovanderReijdenvanAllroundOperatorDSnaarSr.OperatorDS-KevinSmitsvanBasisOperatorUSnaarBuitenOperatorUS-ChristiaanVerbaanvanBasisOperatorUSnaarBuitenOperatorUS-MarcVerheijenvanProjectManagernaarSr.ProjectManager-EdwinWassinkvanAllroundOperatorUSnaarSr.OperatorUSOverleden09-12DeheerA.vandenRijkgeborenop21juli1949.17-12DeheerC.Beergeborenop19november1931.20-12DeheerJ.vanLoongeborenop16augustus1931.03-01DeheerJ.Prinsgeborenop16juli1921.04-01DeheerJ.Paulusgeborenop20december1928.UitdienstMarkvanMeggelenJubilarissen10jaar01-03HansBezemer01-03JohnMooiman01-03MarcBlindenbach01-04JohanWittekoek20jaar01-03DennisKluijtmans01-03MarcoPronk01-04MarkBaumann01-04MarcVerheijen25jaar01-03DinoDijksman01-04DaveLagerweij30jaar03-04BertRenirie35jaar31-03HansHaak01-04LeoGeveling40jaar19-03JanKerkhofPensioenJanKleijburgGerardBreemanBijHuntsmanwasdeaftrapvandereisdienoglangsdiverseanderebedrijvenzouleiden.NaeenintroductieoverHuntsmangafProcessReliabilityEngineerenoudTG-lidFolkertdeKoningeenpresentatieoverdechemischeprocessenbijHuntsman.HoemaakjenudeverschillendesoortenMDIenPolyolHoezietdateruitinscheikundigeformulesWathoudthetwerkvaneenprocessengineerbijHuntsmaninNaalletheoriewashettijdvooreenbezoekaandeMDI2-fabriek.SamenmetBasHermansProcessEngineerUpstreamverzorgdeFolkerteenrond-leidingronddefabriekenindecontrolekamerwaarbijveelverteldmaarookzeerveelgevraagdwerd.HetbleekeeninteressanteochtendvoorzowelHuntsmanalsvoorhetTechnologischGezelschap.Wellichtzienwijsommigenterugalscollega.Geboren06-01OscarzoonvanMard-JanMeijersenFannyStrtz05-02YwanzoonvanJessicaWoltersenJan-KeesdenHartogMeteenluidparadimethylOpwoensdag4februarihaddenwijtwintigledenvanhetTechnologischGezelschapTGTUDelftopbezoek.HetbezoekaanHuntsmanisonderdeelvanhunjaarlijkseBeneluxreiswaarindiversebedrijvenindeBeneluxbezochtworden.Hetisnietmeermogelijkomdelaatstefunctietevermelden.ParadimethylisdeafkortingvandestofParadimethylaminobenzaldehyde.HetmakenvandezestofwasonderdeelvanhetpracticumOrganischeChemieaandeTU-Delft.BijhetTechnologischGezelschapishieruiteenwelbekendliedontstaandatbijvoorkeurluidgezongenwordt.