Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisdecember201493Albijdeingangvandezaalwashetvoorsommigenmoeilijkomdoortelopen.Eerstwerdnatuurlijkdeexpositieover50jaarSpreekbuisbekekenenvervolgenswarendaaraldiebekendegezichtenenmoestenvelehandengeschudworden.Uiteindelijkbleekertochvooriedereeneenplekjeenkondenvanwegehetmooieweerzelfsbuitenherinneringenopgehaaldworden.Integenstellingtotvorigjaarwasditjaarweleendinerverbondenaandemiddageniedereenmaaktegebruikvandemogelijkheidomondergenotvaneenhapjeendrankjeoud-collegastespreken.AlsvanoudswerddeavondopgeluisterddooreentoetsenistenwerdenweverrastdooreenmondharmonicaoptredenvandeherenSchotteenVerhage.Erwerdgedanstdoordeliefhebbersbijgepraatengelachen.NaeenzeergeslaagdemiddagenavondgingiedereenmeteentevredengevoelweerophuisaanTotvolgendjaarbijdeveertigsteGepensioneerdendagAltijdgezelligetweededonderdaginoktoberissindsjaarendaggereserveerdvoordeGepensioneerdendagvanICIHuntsman.Ookditjaarvondenzon320oud-gediendendewegnaarrestaurantEngelsinhetGroothandelsgebouwinRotterdam.GepensioneerdendagD