Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisaugustus20143groep7opbezoek113Groep7bezoektopzondaghetlaboratoriumwaaronderbegeleidingschuimproevenwordengedaan.OokwordtdecontrolekameropdeMDI-2fabriekbezocht.WillemErikSebastiaanMelvinenRosalynvertellenoverhunbezoek.WillemHetHuntsmanbezoekwasergleukomdatikerveelvangeleerdhebvooralveelvanhetlab.Daarhebikgeleerdhoeikdeschuimbekermoestmaken.HetetenwaserglekkerduswemogenvanmijwelvakernaarHuntsman.ErikHuntsmanwasleukenwegingenindebusernaartoe.Inhetlabwashetkoelenwegingennaareenrestaurantdaarhebikeenhamburgeropdiewasbestwellekkerenikhadkauw-gommee.Bijhetrestaurantkreegikeentasmeteenusb-stickmeteenrolletjesnoepennogietsanderstoengingenwenaardebusenatikmijnkauwgomop.SebastiaanAlseerstgingenwenaarbinnendaarnanaarhetlabtoenmoestikmettweesoortenstoffeneenheelhardesponsmaken.Toenikklaarwasgingenwenaarbuitennaardefabrieken.DaarmochtikeenzuurstoftankomdaarnagingiknaarhetHuntsmanhoofdgebouwdaaretentoenmoestiknaarhuishetwaseenleukedag.MelvinHuntsmanwasergleukenleerzaam.IkheberveelvangeleerdonderanderehoejeeenhardsoortschuimkuntmakendoorpolyolenenMDIendatwasechthard.Dathaddenweinhetlaboratoriumgedaan.Maarwewarenooknaarbuitengegaannaardefabriekwaardestoffenwor-dengemaaktvoorhetschuimwatzedaarmaken.EnHuntsmanverkoopthetoverdehelewereldviaVopak.RosalynIkvondhetheelleukbijHuntsmanhetwasleerzaam.Wehebbenoverveelgiftigestoffengeleerd.Ikvondhetergleuktoenweeenschuimbekergingenmakeninhetlabentoenwedoorschovennaardeanderemetproefjeswashetvethijgooidestoffenbijelkaarentoendeetiesnelhetraamdichtenhetspootomhoogenhetwaswelwarm.Toenkregenweeenbriefjedieweinverschillendebakjesmeteenvloeistofmoestendoenikdeethetincolaenindoveshampobijcolawerdhethelemaaldonkerblauw.