b'SPREEKBUIS oktober 2019 SPREEKBUIS oktober 2019Kennisborging en eigenaarschap als basis Wat is nu het verschil met de oude situatie? Voorheen werd een storing-notificatie aangemaakt en werd die door een externe partij beoordeeld en mogelijk opgelost. Nu doet ons team de storingsanalyse van alle E&I-gerelateerde zaken. Als het een enkelvoudig disciplinair probleem is, met andere woorden, we kunnen hem met het team zelf oplossen, dan doen we dat. Wij voeren de repara-tie direct uit. Hebben we ook andere partijen nodig, dan adviseren we de gatekeepers (Operations Maintenance Cordinators) wat er nodig is om het probleem op te lossen. De gatekeeper stelt dan de prioriteit vast en zorgt dat het werk wordt uitgevoerd of ingepland. Wij kunnen hierdoor snel de enkelvoudige storingen oplossen. Ditleidt tot een hogere servicegraad voor de fabrieken. Daarnaast verrichten wij alle afnames van de uitgevoerde E&I-werkzaamheden, wij doen dus de laatste check voor-dat het werk wordt vrijgegeven voor operatie.Hoe gaat de samenwerking tussen de twee teams? Het is altijd even wennen, maar het gaat goed. De sfeer is goed en we bespreken veel met elkaar. We hebben elke week overleg waarbij we de afdeling-gerelateerde zaken en het werk voor de komende week bespreken. Schemas op de borden geven de werkverdeling weer zodat we weten wie waaraan werkt. We werken met due dates en kunnen dus precies zien wanneer een actie of taak over degestelde datum heen dreigt te gaan. Zo kunnen we van elkaar zien wie er eventueel hulp nodig heeft en waar prioriteiten liggen. De PAT/E&I organisatie bestaat uit de volgende collegas: Wil Vredenbregt, Ad Loeve, Elbert van Etten, Ton van der Zande, Hans Haak, Bartin een erg krappe arbeidsmarkt op het gebied van E&I en A. Stienstra, Danny Neven, Thierry Mardanga, Amaro Dankoor, Johan Vredenbregt, Piet Hoeder, Wim Faasse, Michel Kaashoek, Dennis Poels,Met deze opzet kunnen we zo goed mogelijk aan de be-Rob den Hartog, Marco Kachelland, Bert van Opstal, Dai van der Valk, Geke Nieuwland en Ruud van der Helm. Wil Vredenbregt ontbreekt ophoeften van de fabrieken voldoen. Het bundelen van de deze foto. Het bundelen van dekrachten van deze twee teams zal in de toekomst onont- krachten van deze twee Na de Turnaround van de MDI 2-fabriek is het Electrical & Instrumentatie-Team (E&I) ingetrokken bijbeerlijk zijn. teams zal in de toekomst het Process Analyser Technology-team (PAT) in het RC-gebouw. In plaats van vijf personen, werkenWaar begin je bij het opzetten van de afdeling? onontbeerlijk zijn.er nu twintig personen.De werkplaats wordt ook gedeeld. Nu is het nog een provisorische indeling,Jos Knops (Maintenance Engineer E&I) en ik hebben de het pand zal over een tijdje verbouwd worden zodat het aan de eisen van deze tijd en het nieuweverdere verkenning gedaan die Jos al had ingezet. Hoe aantal bewoners voldoet. Ruud van der Helm (Teamlead PAT/ E&I) vertelt over de nieuwe afdeling,moet een eigen E&I-afdeling er uitzien en hoe kunnen we dat vormgeven? Wat hebben we nodig, hoe borgen we de hun plannen en de toekomstige EIA-afdeling (Electrical Instrumentatie & Analyser-afdeling).kennis die al in de organisatie is, hoe delen we die kennisIn de toekomst is het de bedoeling dat we uiteindelijk gaan van de ervaren mannen met nieuwe collegas en hoe krijgenwerken met specialisaties (hoogspanning, besturingstech-De afgelopen jaren is gebleken dat naast het PAT, ook deWaarom voegen we E&I en PAT samen? we eigenaarschap terug? Uiteindelijk zijn we tot de huidigeniek en analysers) bovenop de E&I A-basis die iedereen zal E&I een kritieke functie heeft in het verbeteren en stabilise-Het PAT had als laatste afdeling een eigen werkplaats opafdeling gekomen, waarbij de meest ervaren mannen uit demoeten beheersen. Zo kunnen we werk van elkaar overne-ren van de betrouwbaarheid van de fabrieken. Specifiekesite, omdat wij veel van onze analysers nog zelf bouwen.fabrieken zijn gekomen. Zij begeleiden nu de grote projec- men daar waar nodig. Dit vergt O&O-beleid en is dus nog kennis van de fabrieken en de systemen zijn bij dezeOmdat de E&I-afdeling weer zelf storingen gaat oplossen,ten. De nieuwe collegas draaien de storingsdiensten en zijnniet van zelfsprekend ingevuld. Voor de toekomst biedt dit discipline van groot belang. Dat heeft ertoe geleid dathebben zij ook een werkplaats nodig om reparaties enverantwoordelijk voor n van de vier werkgebieden:groei- en opleidingsmogelijkheden binnen het EIA-team. Huntsman Rotterdam weer een eigen E&I-afdeling heeft testen te kunnen doen. Ik heb zelf affiniteit met E&I, ik benMDI-1, MDI-2, Downstream en Site. Verder is het werk opgezet, gecombineerd met het Process Analyserooit begonnen in E&I en het is mij de afgelopen jaren aanverdeeld in preventief werk, wet-technisch testwerk, pro-Technology-team. het hart gegaan dat we dit specialisme uitbesteedden.jectbegeleiding en stop gerelateerde -verantwoordelijkhe-Daarnaast is het door deze combinatie mogelijk om alleden. Na een bepaalde tijd worden deze werkgebieden kennis te borgen voor de toekomst en een team te bouwentussen de collegas gerouleerd. 8 9'