b'SPREEKBUIS oktober 2019 SPREEKBUIS oktober 2019Wat is jouw impact op ons milieu?Veiligheid voorop C O L U M NDe temperatuur op aarde stijgt. Het klimaat verandert. Jongeren gaan de straat op om maatregelen te eisen van de wereldleiders. Wij kunnen eveneens een steentje bijdragen aan de verandering. Op 18 augustus werden we opgeschrikt door een lek aan een leiding van een van onze zoutzuur-Niet alleen met onze producten die door hun isolerende eigenschappen een bijdrage leveren aanopslagtanks. Gelukkig reageerden de collegas die op dat moment aan het werk waren zeereen duurzame samenleving of door onze installaties effectiever te maken. Elke werkdag reizen wijadequaat. In goede samenwerking met de hulpdiensten werd het lek snel gedicht door deallemaal naar Huntsman. Dat kan zijn met de auto, de fiets, het openbaar vervoer of lopend.brandweer en bleken er geen gevolgen voor onze collegas en voor de omgeving. Op dit moment wordt zowel intern als onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de lekkage, zodat we de oorzaak 19 september 2019 hebben we omgedoopt tot mobility day. Op deze dag vroegen we aandacht voor de impact die onservan kunnen achterhalen en we hieruit lering kunnen trekken.woon-werk verkeer heeft op het milieu.We vroegen collegas om ten minste een keer gedurende de daaropvolgendemaand op een alternatieve, minder belastende manier naar het werk te reizen. de besturing van de fabriek geeft.Hoeveel CO2 stoot jij uit? *We zijn gestart op onze MDI 2-fabriek *30 km woon werk verkeer per dagen gaan dit model nu verder ontwikke-len voor de MDI 1-fabriek.Advanced Analytics zal ons in de 0.00 kg CO 2 toekomst steeds meer gaan helpenom onze fabrieken efficint en veiligte besturen. Door veiligheid voorop te stellen in0.17 kg CO 2 de keuzes die we maken, nu en in de toekomst, is onzedoelstelling: Zero Harm (nul ongelukken), binnen handbereik.0.84 kg CO 2 Kal A. Khogali Ik ben dankbaar voor de snelheid enveiligheid. Veiligheid begint ook bij de kundigheid waarmee de dienstdoendekeuzes die wij maken, bijvoorbeeld de ploeg heeft gehandeld. Dit getuigt vankeuze om onszelf meer tijd en ruimte te 5.70 kg CO 2 professionaliteit en veiligheidsbewust- geven om werkprocessen aan te zijn. Ze wisten wat hen te doen stondpassen en te verbeteren. en hebben ernaar gehandeld. DergelijkWerkprocessen die we door middel gedrag draagt bij aan een goedevan een continu verbeterproces evalu-veiligheidsprestatie.eren en hier lering uit trekken. Dit leidt 7.60 kg CO 2 Zowel de jaarlijkse als de 12-maandensoms tot moeilijke keuzes, maar die keuzes bieden ons de ruimte om de durende OSHA Recordable Injurylessen uit de evaluatie goed door te Rates voldoen op dit moment aan devoeren, met een nog betrouwbaardere Wat kun je zelf doen?gestelde doelstelling. Dat is mooi, maaren stabiele fabriek als gevolg.Wat kun jij zelf doen voor het klimaat:we moeten ons bewust blijven vanMaak je huis energiezuiniger en wek bijvoorbeeld energie op mogelijke risicos en hiernaar handelen.Zon betrouwbare en stabiele installatie door middel van zonnepanelen;Daarom lanceert het EHS team opdraagt op haar beurt bij aan de veilig- Pak vaker de fiets of de trein;korte termijn een aantal nieuwe initia- heid. Dit jaar hebben we een voorspel- Vier je vakantie minder ver, en vermijd vliegreizen;tieven en legt het PU Leadership Teamlend computermodel gentroduceerdEet lokaal voedsel en probeer voedselverspilling te voorkomen;met de aanstelling van John Shipmandat op basis van gegevens van hetGebruik je verwarming en apparaten zo efficint mogelijk.als Polyurethanes Upstream EHSverleden berekent of de fabriek opti-Business Partner extra nadruk opmaal draait en setpoint adviezen voor 4 5'