b'SPREEKBUIS oktober 2019 SPREEKBUIS oktober 2019Ter land, ter zee en in de lucht Crystallizergaat onze Vrijdag 6 september was een drukke dag op de5 skyline veranderenDownstream-fabrieken. Niet alleen ontvingen wij er de bezoekers van de wereldhavendagen, maar in alle vroegte werd ook tank T-93 (T-6107) uit de Variants-fabriek gehesen. De tank was buiten gebruik gesteld en het gemis ervan heeft productie meermaals verstoord. Om deze verstoringen te verhelpen werd de nieuwe tank begin oktober afgeleverd en geplaatst op een nieuw asfaltzandbed. Het hijsen van de tank uit de fabriek leverde prachtige plaatjes op! Niet alleen tank T-93 werd vervangen. Een opslagtank voorCrystallizer 5 gaat onze skyline veranderen.Volgend jaar bouwen wij bij de MDI 1-fabriek een DADPM kwam onlangs per boot aan in de Brittanihaven.nieuwe crystallizer, Crystallizer 5. Met deze investering is 19,8 miljoen euro gemoeid. De nieuwe Deze tank krijgt een mooi plekje in de MDI 1-fabriek, waar deze tank V-216 zal vervangen. De tank is vanuitcrystallizer vervangt de huidige twee MDI 1-crystallizers die na 40 dienstjaren met pensioen mogen. Geertruidenberg over water naar Huntsman vervoerd, gelost, en in afwachting van definitieve plaatsing bij hetDe nieuwe crystallizer (Cx5) wordt 50 meter hoog en is kantoor van de Variants geparkeerd. Met een GoPro werdvergelijkbaar met Crystallizer 1 en 2 van de MDI 2-fabriek. de aankomst vastgelegd en dat leverde een uniek kijkje opDe basis van de installaties is hetzelfde, de state-of-the-art de tank op.techniek van de nieuwe crystallizer is aangepast aan de huidige standaarden. Cx5 wordt gebouwd nabij het Big De komst van de nieuwe tanks dragen bij aan de stabiliteitBlendersgebouw en verandert met zijn hoogte de skyline en betrouwbaarheid van de fabrieken, zodat we nog betervan ons terrein. Met deze installatie kunnen we meer hoog-aan de wensen van de klanten kunnen voldoen.waardig product aan de Downstream-fabrieken leveren waarmee we tegemoetkomen aan de behoeften van onze klanten. De vervanging van Tank V-216 is over het water aangekomen.Tank T-93 hangt hoog en droog aan de takel van de kraan. Werkzaamheden gestartFoto is gemaakt door Mammoet.De nieuwe crystallizer is naar verwachting eind volgend jaar gereed, maar de eerste werkzaamheden zijn al gestart voor modificaties aan de MDI 1-fabriek. Begin 2020 zullen we de eerste werkzaamheden echt gaan zien, dan wordt er geheid, in de loop van dat jaar zal onze skyline langzaam veranderen. Virtual Reality Voor het ontwerp van de fabriek is een 3D-model ontwik-keld. Door middel van Virtual Reality (VR) is het nu zelfs mogelijk om door het ontwerp te lopen en afsluiters te bedienen. Hiermee is het mogelijk om te zien of het ontwerp qua ergonomie in orde is of dat er aanpassingen nodig zijn. Met de engineers is al een VR-sessie gehouden, met de operators wordt deze ingepland. Zij moeten immers de installatie bedienen en kunnen zo zien waar ze over ruim een jaar mee werken. 14 15'