SPREEKBUIS oktober 2018 SPREEKBUIS oktober 2018 6 7 Marco Pronk 12:00 uur Ben ik weer aanwezig bij de vergunningenbalie voor het uitgeven van nieuwe vergunningen, het beantwoorden van vragen en het innemen van vergunningen. Tussendoor lunch ik. 12:30 uur In de voorbereiding van de turnaround word ik geholpen door twee vanuit onderhoud ingehuurde operators, Marcel van der Jagt en Peter Borsboom. Zij zijn druk bezig met het maken van stappenplannen, lektesten en sluitbrieven. We bespreken deze documenten waarna ze in ‘Roser’ worden verwerkt. Middels dit softwareprogramma wordt de werk- voorbereiding gedaan door de diverse aannemers. 15:30 uur Ik ben weer bij de vergunningenbalie aanwezig voor de inname van de vergunningen. Rond 16:00 uur zijn de mees- te vergunningen weer ingenomen en worden de nog lopen- de klussen overgedragen aan de middagdienst. Tevens worden de klussen voor de volgende dag doorgeno- men. De middag-en/of nachtdienst verzorgt het zetten van LOTO’s, zodat de klussen de volgende ochtend ook daadwerkelijk kunnen starten. Na het overdragen van de vergunningen, voeg ik op mijn werkplek nog informatie toe aan de terugkoppeling van het OMT (Operations Maintenance Team) in het infoboek van de Upstream-afdeling. 16:30 uur Ik stap ik weer op de fiets en ga lekker naar huis. 06:40 uur Ik kom aan bij de MDI 2-fabriek. Onder het genot van een bakkie koffie start ik met het doornemen van de wachtver- slagen. Zo ben ik op de hoogte van wat er speelt in de Upstream-fabrieken. In verband met vakanties binnen het team, neem ik de uitgiftes van de vergunnningen voor mijn rekening. 07:00 uur Start de vergunninguitgifte voor de Upstream-fabrieken vanaf MDI-2 tot 09:00 uur. Buiten de openingstijden ben ik via de portofoon beschikbaar voor spoedgevallen (Quick Response Team) en maak onderdeel uit van het Quick Response Team (QRT). Vandaag zijn er QRT-klussen waar de vergunningen voor aangemaakt en uitgegeven moeten worden en is er meer tijd nodig in verband met laswerkzaamheden in een tank. 10:30 uur Op mijn mijn werkplek in het FB-gebouw, werk ik aan de voorbereiding van de turnaround (TA) van MDI 1 die later dit jaar zal plaatsvinden. Ik ben vanuit productie het aanspreek- punt voor het TA-team, werk mee aan de uiteindelijke planning en ben onder andere verantwoordelijk voor de stop/start-instructies en voor de Lock Out en Tag Out- procedures (LOTO). In de LOTO beschrijf je hoe je een fabriek, unit of installatie moet veiligstellen. De LOTO- instructies voor een TA kunnen erg groot en complex zijn, omdat je beschrijft hoe je een hele fabriek veilig moet stellen. De toe- en afvoeren van de complete unit worden dan gesloten zodat er bijvoorbeeld geen gevaarlijke stoffen meer in de fabriek zijn. 05:30 uur De wekker gaat. 06:00 uur Rond zes uur laat ik mijn honden uit. Ik woon in Spijkenisse Noord tegenover het Hartelpark, waar ik graag een wandeling maak met de honden. 06:15 uur Ik stap op de fiets. In 2009 ben ik van de MDI 1-fabriek naar de MDI 2-fabriek overgeplaatst en kwam ik bij Willem Lans in de ploeg. Sinds die tijd fietsen we samen naar het werk. We hebben een periode niet samen kunnen fietsen toen Willem de dagdienst inging als trainingscoördinator. Sinds december 2015 werk ik echter ook in dagdienst en fietsen we elke dag weer samen naar het werk. Mijn naam is Marco Pronk, ik ben in 1995 in dienst gekomen als operator. Ik ben begonnen op de voormalige PET-fabriek en daarna werkzaam geweest op de Polyolenfabriek, MDI 1 en MDI 2. Momenteel werk ik in dagdienst en houd ik mij voornamelijk bezig met turnarounds. De dag van...