SPREEKBUIS oktober 2018 SPREEKBUIS oktober 2018 12 13 Dierentuin Blijdorp vormde op 26 april het decor voor de startdag van het HPO-programma. De dierenwereld als metafoor om op een inspirerende, actieve en out-of-the-box-wijze kennis te maken met de succesfactoren van duurzaam beter presterende teams en organisaties. De weergoden waren ons gelukkig gunstig gestemd en de Huntsman-groepen vormden een mooi contrast met hordes vakantievierende kinderen. Kennismaken met de kenmerken van HPO-organisaties, teamwerk en plezier waren de doelen van de dag. Doelen die, zo bleek, duidelijk behaald zijn. meer werkplezier. Dit sluit ook aan op mijn eigen ervaringen bij andere organisaties die een vergelijkbare ontwikkeling doormaken. Inzet en omdenken Het intensieve, diepgaande en vooral ook praktische pro- gramma dat aansluit op de dagelijkse praktijk is een ontdek- kingsreis uitgespreid over anderhalf jaar. Het traject bestaat uit een persoonlijkheidsanalyse DISC (Dominant, Influencing, Steady, Compliant), 360 graden feedback, persoonlijke coaching, trainingen, het maken van opdrach- ten, lezen van boeken en het schrijven van verslagen. Hierdoor raken de deelnemers gaandeweg steeds meer vertrouwd met de kenmerken en de betekenis daarvan voor hun rol. Inzichten en handvatten om zichzelf in de leidingge- vende rol en in het verlengde daarvan hun medewerkers te ontwikkelen met als resultaat een HPO-cultuur. Een cultuur waarin (persoonlijk) leiderschap, eigenaarschap, teamwerk, commitment, ontwikkeling en open communicatie de ‘drivers’ zijn van aansprekende resultaten. Een Wij-cultuur met aandacht voor het Ik, om gezamenlijk duurzaam te ontwikkelen. Dit vraagt niet alleen inzet en omdenken van de deelnemers, maar ook van het manage- ment dat vanuit een coachende en faciliterende houding een zeer belangrijke rol vervult in dit ontwikkeltraject. Nauwe samenwerking Reden ook waarom de inhoud van de trainingen en de tussenopdrachten in nauwe samenwerking met een werk- groep, bestaande uit leidinggevenden van de deelnemers. Door deze manier van werken worden deze leidinggevenden ook meegenomen in het HPO-denken. Per thema komt de werkgroep bij elkaar om het kader en Huntsman-specifieke inbreng te bespreken. Met de groep worden ervaringen gedeeld en het proces gevolgd. Inmiddels hebben de twee HPO-groepen, bestaande uit een mix van Shift Supervisors en Maintenance Teamleaders, de eerste training rondom het thema ‘Kwaliteit van leiderschap’ gevolgd, zijn de persoonlijkheidsprofielen individueel besproken en heeft iedereen zijn persoonlijke ontwikkel- doelen geformuleerd. De beweging is ingezet! Leon Blom “Beweging en zingeving zijn voor mij belangrijke drijf- veren. Bewustzijn, weten wie je bent, waar je voor staat, niet alleen als mens, maar ook als team en organisatie. Vertrouwen op eigen kracht, het nemen van verantwoor- delijkheid in verbondenheid met de omgeving, met als focus het realiseren van persoonlijke en organisatiedoe- len. Dat genereert energie en (werk)plezier.” Miranda Aleman “De invloed die de direct leidinggevende heeft op zijn team is enorm groot. Door deze groep te ondersteunen met dit HPO-traject zullen we een positief effect zien op de hele organisatie.” HPO Van ik, naar wij, naar excelleren HPO staat voor High Performance Organisations. Onderzocht is waarom sommige bedrijven, ongeacht grootte of branche, het structureel beter doen dan vergelijk- bare organisaties. Dat leverde vijf organisatiekenmerken op die deze bedrijven gemeenschappelijk hebben: 1. Hoge kwaliteit van leiderschap 2. Hoge kwaliteit van medewerkers 3. Een open en actiegerichte organisatiecultuur 4. Een lange termijn oriëntatie en strategie 5. Een mentaliteit van continue verandering en verbetering Bouwstenen Deze kenmerken vormen de bouwstenen voor het Huntsman HPO-programma. Hoofddoel is het ons eigen maken van het HPO-gedachtengoed en dit in te zetten voor persoonlijke, leiderschap- en teamontwikkeling. Een ontwikkelreis die sterk de menskant raakt en daarmee de cultuur van de organisatie. Uiteindelijk, zo blijkt uit het onderzoek, resulteert dit in hogere (interne) klantgerichtheid, tevredenheid van medewerkers, hogere opbrengst en, heel belangrijk,