SPREEKBUIS oktober 2018 SPREEKBUIS oktober 2018 16 17 Wijnhaven 107 Borrel De financiële afdeling midden jaren 70. Staand: Richard Santhagen, Ad van Immerseel, Henk Boeye, Han Keyl, Arend Hartog, Hans Wolffers, Jacob van Steenselen, Peter van den Handel, Bas Nederlof, Ton den Hoed, Henk Visser, Jim Kloos, Henk Duvigneau en Jacques Suijkerbuijk. Voorover gebogen: Rien Janssens. Gehurkt: Jan Brouwer, Ad Rouwenhorst, Tineke Stam, Jeanette Ravesteyn, Jacques Nieuwstraten, Joop Bruijstens, Ria van Dinter en Joop Taat. Het BICEPS netwerk maakt een vuist voor duurzaamheid Naast het delen van succesvolle praktijkvoorbeelden nemen alle bedrijven een actieve rol in een dialoog tussen verladers, reders en vervoerders om scheepvaart te verduurzamen. Ter illustratie: ongeveer 90% van alle producten wordt aange- voerd over het water. De zeventien grootste containerschepen stoten samen net zoveel zwaveloxiden uit als alle auto’s die wereldwijd rondrijden. De belangrijkste focus van deze samenwerking is het creëren van meer momentum voor opschaling van verbeteringen alsmede meer samen- werking in de keten als het gaat om duurzame initiatieven in de scheep- vaart. Delen, leren en gezamenlijke inspan- ningen zijn belangrijke succesfactoren om grotere en snellere impact te kunnen hebben, speciaal in supply chain en logistiek. Het BICEPS- netwerk vertegenwoordigt een significant deel in de vraag naar scheepvaart, hetgeen een stimulans kan geven in de juiste richting. De uitdaging voor de scheepvaart- sector is het bereiken van duurzamere en effectievere operaties. De sector heeft te maken met hoge emissies van zwavel en CO2 . De sector heeft al goede initiatieven genomen, en er zijn mooie voorbeelden van rederijen en vervoerders die significante CO2 - reducties hebben gerealiseerd, zowel in processen als toegepaste technolo- gieën. Met deze succesvolle praktijkvoor- beelden willen alle partijen in de sector zich verder duurzaam ontwik- kelen, en schone technologieën implementeren op een grotere schaal. Op 18 oktober was Huntsman Holland gastheer onder begeleiding van Johan Wittekoek (Purchasing Manager Transport & Warehousing EAME) van de Workshop ‘Next steps towards clean fuels: scale-up alternative fuels’. Tijdens een interactieve sessie met zo’n 35 gasten, waaronder vertegen- woordigers van grote rederijen, verladers, het Havenbedrijf en Shell werd er nagedacht hoe in de toe- komst de overstap gemaakt kan worden naar het gebruik van LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) of andere alternatieve brandstoffen ter vervan- ging van de huidige fossiele brand- stoffen. Dit zal leiden tot een signifi- cante reductie van de zwavel- en CO2 uitstoot. Een aantal grote zeevrachtverladers zijn samen gaan werken om bij te dragen aan een duurzame scheepvaart. Deze verladers (waaronder AB InBev, AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Farm Frites, Huntsman) ontwikkelen een gezamenlijke en eenduidige duurzame aanpak in de inkoop- en selectieprocessen van hun zeevracht. In dat jaar ontstond het idee een jaarlijkse borrel te houden in de maand december en we begonnen om de hoek van ons kantoor bij Dimples. Enige tijd later in het nieuwe gebouw aan de achterkant van het ICI-pand aan de Wijnhaven. De laatste jaren houden we deze borrel in het restaurant van het Maritiem Museum. Het aantal aanwezigen is in deze 25 jaar aanzienlijk terug- gelopen door natuurlijk verloop, maar nog altijd wordt de borrel goed bezocht en zelfs door onze oud-collega’s vanuit het Belgische en uit alle windstreken van Nederland. Het mooist zijn de verhalen die zich herhalen op iedere bijeenkomst en dat geeft toch wel duidelijk aan dat men een leuke tijd heeft gehad in de jaren voor 1993. Een tijd waar heden ten dagen een organisatie jaloers op zou zijn. Steeds meer van onze oud-collega’s gaan, of zijn inmiddels al enkele jaren met pensioen, maar toch zijn er nog steeds collega’s die er nog hard voor moeten werken en het nog enkele jaren moeten volhouden. Maar ook zij laten, indien het werk het toelaat, hun gezicht zien. Dit jaar hebben we een speciale editie van het 25-jarig jubileum gehouden bij een van de nazaten van ICI namelijk Syngenta Floripro Services in de Lier en voor degene die dit hebben bijgewoond, kan ik rustig stellen dat dit bijzonder was en bovenal een succes, mede door toedoen van een gelikte organisatie van de sponsor van deze gelegenheid. 14 december dit jaar belooft wel apart te worden, omdat dit de officiële 25e keer zal worden en deze wordt weer door Gottfried Gelaudemans georganiseerd. Wij hopen op een grote opkomst met enkele nieuwe, oude gezichten. Peter van den Handel Vijfentwintig jaar geleden was de demerger en werd ICI afgesplitst in Zeneca BV met zijn specialties (Agrochemical, Pharmaceuticals en Special Chemie/Dyestuffs) en ICI behield de bulkchemicaliën, zoals Polyurethanes, Propathene en Melinex. BICEPS = Boosting Initiatives for Collaborative Emission-reduction with the Power of Shippers