Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
4 2015 ONEUROPE een duidelijke missie SJAAK LEGERSTEE geeft nog n wijze les POLYURETHAAN in klompen en op zn Italiaans DE RANK schuimt OP STEINWORPAFSTAND afvullen en drummen BICEPS voor zeevrachtverladers HENK LEEGWATER pleit voor meer innovatie minder bureaucratie WERELDHAVENDAGEN en DAG VAN DE CHEMIE . kom NAZOMEREN bij Huntsman Colofon SPREEKBUIS is het personeels- en relatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplage van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Spreekbuis informeert oud-medewer- kers en relaties over de bedrijfsvoering en aanverwante onderwerpen. Hoofdredactie Birgit Ros Eindredactie en cordinatie Wendy de Vos Redactie Ton van der Gaag Ren den Heeten Hans Houps Ans Impens Monique van Rossum Fotografie Huntsman Holland tenzij anders vermeld De redactie streeft ernaar de juiste informatie te verschaffen maar er kan geen garantie voor correctheid of vol- ledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld. Kopij Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer Draag deze dan vr 23 september 2015 aan via de redactie. Redactieadres Huntsman Holland B.V. Redactie Spreekbuis Merseyweg 10 3197 KG Botlek- Rotterdam Postbus 1020 3180 AA Rozenburg Tel 0181 292152 communicatiehuntsman.com Twitter huntsmannl Vormgeving en productie LNO drukkerij Zierikzee Spreekbuis wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier Deze uitgave van de Spreekbuis vindt u ook op www.huntsmanspreekbuis.nl 2 Huntsman Holland - onderdeel van Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voor de polyurethaanindustrie. Gedetailleerde informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert en activiteiten in Rotterdam is te vinden op www.huntsman.com 2 oen Sjaak 38 jaar geleden als 24-jarige na zijn studie scheikundige technologie aan de Technische Universiteit Delft solliciteerde bij ICI dacht hij nog niet veel na over de toekomst De basisgedachte was er staan daar negen fabrieken op dat terrein daar is vast wel wat te doen voor mij. Die gedachte heeft zich wel bewezen want Sjaak heeft sindsdien heel wat fabrieken geanalyseerd verbeterd aangestuurd en op- gestart. Hij begon als Process Engineer op de MDI 1-fabriek ging door naar de Polyethyleen- fabriek waar hij Assistent Plant Manager werd stuurde als Plant Manager de Diakon- en Maranylfabriek en vervolgens de MDI 1-fabriek aan. Uiteindelijk werd Sjaak Technical Manager van de PU-sectie wat inhield dat hij verant- woordelijk was voor het laboratorium MDI 1- de Polyolen- en de Variantsfabriek. De tijd als Technical Manager was een geweldige tijd. Ik heb me toen echt in de Polyolenfabriek en haar processen kunnen verdiepen en we heb- ben in die tijd heel veel verbeteringen doorge- voerd die nu nog steeds stand houden. Commissioning expert Sjaak is nog Technical Manager als de bouw van de MDI 2-fabriek aangekondigd wordt. Met al zijn kennis en ervaring wordt Sjaak gevraagd om te helpen met het concept proces ontwerp. Al snel blijkt dat heel veel tijd te vragen en wordt Sjaak geheel voor de bouw van de MDI 2-fabriek ingezet. Hij houdt zich onder andere bezig met de werving en training van personeel en uiteindelijk ook de commis- sioning. Als de MDI 2-fabriek in bedrijf wordt genomen wordt Sjaak Plant Manager en later Alle puzzelstukjes moeten passen Sjaak Legerstee Commissioning Manager bij Huntsman is van de oude stempel zoals hij dat zelf zegt. Hij blijft net zo lang zoeken naar de wortel van het probleem tot alle resultaten van zijn zoektocht de theorie bevestigen. In de nazomer van 2015 gaat Sjaak na 38 jaar ICI Huntsman met pensioen. Daarmee verlaat er niet alleen een toegewijde collega maar ook een schat aan kennis en ervaring ons bedrijf. T Voorpagina Tijdens proefjes voor Groep 7 van De Rank toont Analytical Chemist Jasper Heusdens dat sommige materialen blijven plakken in het flesje als je het omdraait. Spreekbuis augustus 2015 3 3 Production Manager. Sjaaks gedrevenheid brengt hem helemaal naar Shanghai waar hij ook zijn steentje bijdraagt aan de bouw van de MDI-fabriek aldaar. In Shanghai heb ik zelf weer zoveel van het ingewikkelde MDI-proces geleerd. Want we praten er vaak luchtig over maar het maken van MDI is geen sinecure. Een kleine verandering kan hele grote gevol- gen hebben in het proces en voor de fabriek. Daarom zoek ik graag door tot de onderste steen boven is. Heel veel learnings die wij in Shanghai hebben opgedaan hebben we in de MDI 2-fabriek toe kunnen passen. Inmid- dels is hij d commissioning expert binnen Huntsman. Zowel project Keystone als project Capstone zijn onder Sjaaks leiding in bedrijf genomen en in Shanghai zouden ze eigenlijk nog wel even van zijn expertise gebruik willen maken. Maar Sjaak kiest nu voor zijn privleven. Verbeteren doe je samen Sjaak heeft zijn post-Huntsmandagen mentaal al ingevuld met sporten reizen tango dansen aandacht voor de kleinkinderen het schrij- ven van zijn biografie en vrijwilligerswerk voor Stichting Olijf. Deze patintenvereniging voor vrouwen met gynaecologische kanker zocht een penningmeester en zo stapt Sjaak van een mannenwereld in een vrouwenwereld waar hij de enige man is. Soms moet je nieuwe ramen opengooien en dat heb ik bij deze gedaan. Sjaak zit vol wijsheden en zo op de valreep wil hij nog wel wat van die wijsheid delen voor de toekomst. Ik heb de fabrieken leren kennen op basis van luisteren kijken analyseren en testen. Je moet de fabriek aanvoelen en leren kennen. Ik moest luisteren naar de ervaringen van de mannen in het veld. We hebben dus nu een voorsprong op het gebied van informatie vanuit en over de fabriek maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om te blijven denken en analyseren op basis van ervaringen. Je lost problemen in de fabriek alleen op als je met alle disciplines samenwerkt productie maintenance en proces engineering. Ons proces is z complex dat je problemen of aanpassin- gen vanuit alle disciplines moet belichten om het op te kunnen lossen of om processen te verbeteren. Maak gebruik van de kennis en kunde van die mensen die de fabriek bedienen en onderhouden. We zijn n geheel en bestaan bij de gratie van veilige n draaiende fabrieken. En bovenal zorg dat je lol houdt in het werk. Wij hebben soms zware tijden gehad maar we bleven altijd lachen. Gedeelde smart is halve smart. 4 Bedrijvig terrein Op haventerrein 5210 is het een en al bedrijvigheid. Er wordt gewerkt en gebouwd aan een mooie toekomst aan innovatieve duurzame projecten aan verbeteringen op de site aan nieuwe fabrieken en aan mooie oplossingen voor onze klanten. Kijk met ons mee. Big Blenders gebouw Op 3 juli is het Big Blenders en Storage gebouw officieel geopend door Gwendolien Fonck European Supply Chain Director Max van der Meer European Operations Director en Donn Leunissen Downstream Production Manager. Op een stralende zomerdag openden zij met een druk op de knop de nieuwe fabriek die rigid polyolen produceert voor onze Downstream klanten. Een officile groepsfoto met de genodigden mocht niet ontbreken. Dag klinkers hallo asfalt In verband met bovenmatige slijtage van de klin- kers op weg W-20 zijn in juni op een deel van het terrein de klinkers vervangen door prachtig glad asfalt. Hiertoe is besloten omdat er veel vracht- verkeer overheen rijdt. In de toekomst zullen minder reparaties aan de weg nodig zijn. Op Steinworpafstand Op steenworpafstand van bedrijventerrein 5210 wordt een nieuwe faciliteit gebouwd voor het afvullen en opslaan van onze producten. Aan de Seinehaven aan de Theemsweg aan de overkant van het Huntsman Rotterdam terrein ter hoogte van de MDI 2-fabriek en het Logistiek Service Centre 5210 wordt een gloednieuwe moderne gentegreerde faciliteit gebouwd waar de C. Steinweg Group per 1 januari 2016 het afvul- len van drums en de opslag van onze producten en enkele externe producten zal gaan verzor- gen. Steinweg heeft een lange historie en heeft daarin veel kennis opgebouwd in opslag en waardevermeerderende logistiek Value Added Logistics. Het bedrijf werd opgericht in 1847 en is actief op meer dan honderd sites terminals en entrepots in Amerika Afrika Europa het Midden- Oosten en Azi. Voor Huntsman is dit project van strategisch belang. Er zal 120.000 ton product per jaar worden verwerkt op n locatie. De nieuwe faci- liteit zal onder andere voorzien worden van een verwarmde loods en een vriesloods waar puur MDI wordt opgeslagen. Nu zijn deze nog op twee verschillende locaties gevestigd. De Stein- weglocatie wordt voorzien van geautomatiseerde communicatieprocessen en machines om de werkzaamheden zo efficint mogelijk te maken. Op haar oude dag wordt onze Grand Old Lady de MDI 1-fabriek voorzien van een nieuw automatisch sprinklersysteem zodat ze ook voldoet aan de extra eisen van onze brand- verzekeraar FM Global. Zij kan dan mee met de nieuwe fabrieken Keystone en Capstone die beide al voorzien zijn van eenzelfde instal- latie. Twee Deluge Valve huisjes worden geplaatst van waaruit de installatie voorzien wordt van bluswater. Elke vloer van de fabriek is onderverdeeld in meerdere groepen elke opslagtank met brandbare vloeistof heeft zijn eigen sprinklerinstallatie en de nabijgelegen pijpenbruggen worden voorzien van een sprinkler- koelinstallatie. Het ontwerp is gemaakt door FM Global in samenwerking met European Fire Protection Consultancy en de uitvoering is in handen van Cegelec Fire Solutions. De oplevering wordt verwacht in oktober 2015. Grand Old Lady krijgt nieuw sprinklersysteem Spreekbuis augustus 2015 5 ls je de columns van Henk in vakblad Petrochem leest valt zijn drijfveer voor veiligheid in de industrie op. Hij neemt geen blad voor de mond en hij gaat de discussie graag aan. In een van zijn columns bespreekt hij zero incidenten en de mogelijkheid of onmogelijkheid daarvan. Apparatuur kan dus falen en daarmee krijgen we per definitie nooit absolute veiligheid. Toch is het goed om te streven naar nul. Henk Mijn drijfveer De wereld beter maken op het gebied van veiligheid procestechnologie en operations en het liefst binnen alle geledingen van bedrijven van controlekamer tot op managementniveau. Ik wil graag verbeteren op de toko passen kunnen andere mensen beter. En veiligheid is een van die gebieden waarop we nog veel kunnen verbeteren. Ik draag daaraan graag mijn steentje bij. Op mijn manier. Kijk verder Voortgang boek je alleen als je over grenzen heen kijkt zo vindt Henk. Senseo was er nooit gekomen als Philips niet buiten haar eigen kaders en grenzen had gekeken en de samenwerking was aangegaan met koffiebrander Douwe Egberts. En zo zijn er legio voorbeelden. De grote kracht van de westerse wereld is in mijn ogen dat wij over de grenzen kunnen kijken. We durven het en we doen het. Wat ons vaak wel tegenhoudt is de almaar groter groei- ende drang om alles in regelgeving en procedures vast te leggen en te structureren. En in Nederland moeten wij uitkijken dat ons zo succesvolle poldermodel niet tegen ons gaat werken. We polderen onszelf nog de markt uit. We zouden wat kunnen leren van het Amerikaanse gezegde Dont ask for permission but for forgive- ness. Soms moet je een risico nemen. Dat gaat vaak makkelijker bij kleine bedrijven dan bij grote. Daar ligt door hirarchie en vaak bureaucratie een rem op innovatie. Belangrijke innovaties worden vaak gedaan door kleinere bedrijven of kleine business units van grote bedrijven. Let maar eens op. Procedures en eigen initiatief Henk is wars van bureaucratie gruwelt eigenlijk van de boek- houders-mentaliteit die bij veel bedrijven heerst. Moeten we nu echt ieder detail tot op de komma vastleggen De vraag is of je wel alles vast knt leggen. Je kunt niet alles voorzien. Daarnaast zorgt het ervoor dat het systeem of de procedure overheerst in plaats van hetgeen waar het echt om draait. Maar hoe rijmt dat dan met Henks visie op veiligheid Want veiligheid ligt naast dat het in je cultuur moet zijn ingebed veelal vastgelegd in diezelfde procedures en in uitgebreide regelgeving. En dat is niet voor niets. Je wilt het kunnen beheersen en controleren. Henk Dat is inderdaad een interessant gegeven. Mensen zijn geen computers ze zullen zelf nadenken en zullen zelf beslissingen nemen. Dat kan goed uitpak- ken of goed fout. Dat laatste wil je niet daarom zijn er procedures en is er regelgeving. Je moet ergens op terug kunnen vallen. Dat wil echter niet zeggen dat je daarmee niet meer hoeft na te denken en dat je altijd klakkeloos moet doen wat de procedure zegt. Want er zijn zaken die je niet kunt voorzien en dus niet in een procedure kunt Veiligheid als drijfveer Henk Leegwater is consultant columnist voor Petrochem voormalig hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en was ooit Plant Manager bij DSM. Hij is een gepassioneerd piloot en een gedreven man met hart voor theorie n praktijk. Wij spraken met hem over de trainingssimulator bij Huntsman zijn drive for safety en zijn pleidooi voor meer innovatie en minder bureaucratie. vatten. In dat geval moet je het lef hebben dat ter discussie te stellen en eventuele beslissingen neem je dan niet alleen maar in overleg. Afwijken van een procedure doe je alleen in overleg met de juiste mensen met de juiste kennis en bevoegdheid. Trainen verhoogt de veiligheid Henk heeft zijn eigen zweefvliegtuig en maakt graag de vergelijking tussen de luchtvaart en de procesindustrie. De trainingssimulator die bij Huntsman in gebruik is is door zijn bedrijf OTS ontwikkeld. Henk gelooft in de kracht van de simulator omdat hij ziet dat het in de luchtvaart ook werkt. Je kunt trainen op situaties die niet zo vaak voorkomen zonder dat je hiervoor inbreuk hoeft te maken op de werkzaamheden of ruimte van de controlekamer. Je gaat immers ook niet oefenen in een vliegtuig vol passagiers dus dat doe je ook niet in een controlekamer in bedrijf. De simulator voorziet in een behoefte en ik weet zeker dat als je de simulator goed inzet de operators als er wat gebeurt weten wat ze moeten doen. Omdat ze het eerder getraind hebben. Het biedt zekerheid en het komt de veiligheid ten goede. En daarmee zijn we weer terug bij mijn drijfveer veiligheid. A Henk Leegwater combineert graag theorie en praktijk 6 Roadshow ONEurope Rotterdam July 21 2015 Our ONEurope roadshow pre-event began in a very relaxing place the Havana Beach Club in Rockanje. The atmosphere gave us the opportunity to meet and talk to our Rotterdam colleagues. Colleagues who have been loyal to Huntsman over the years as well as a lot of new faces. It was a great foundation to encourage good energy and spirit for our roadshow the next day. The roadshow was introduced by our ELT colleague and site director Max van der Meer who was very grateful and so am I that so many of our Rotterdam team members were present at the event. Despite the a combination of difficult operational issues and the summer holidays we were absolutely delighted that about 100 people were curious to learn about how I visualize the future. The future is now As with all previous roadshows across Europe I explained why PU Europe needs to change. I said that I will lead by example and gave an insight on our market share and how urgent the requirement for us to stay ahead of the competition is. The competitions market share has been growing which means in turn that our market share has been decreasing in the recent past. Steen Weien Hansen Vice President Polyurethanes Europe EAMEI Having investigated the market thoroughly the ELT and I came to the conclusion that PU Europe needs to unfreeze both strategically and through improving our ways of working. Strategically our future focus will be to increase the MDI Di-iso split providing higher value growth for the business while emphasizing our downstream activities. I went on to say that if we all understand the urge to change and we have a common goal we can come together as ONEurope. We need to trust each other and be disciplined in our day to day work. The workshops provided us with interesting results and led by Sylvana Storey Change Manager the groups were challenged to take ownership for the next step of our ONEurope change journey. To summarize I felt enormous energy at the Rotterdam roadshow. Rotterdam associates showed me that they are ready to increase their asset reliability and in turn the service levels will be adjusted. No us and them cultures anymore. There are no Manufacturing or Sales silos in PU Europe. We are ONEurope. Column We are ONEurope Spreekbuis augustus 2015 7 From Good to Great Ik ben er trots op dat wij als Huntsman Holland binnen en buiten Huntsman bekend staan als gedreven. We boeken successen op het gebied van persoonlijke- en procesveiligheid en op productiviteit. Om deze reputatie hoog te houden en om te zorgen dat Huntsman in Rotterdam wil blijven investeren moeten wij het productiepotentieel van de fabrieken verbeteren. Kort geleden is het internationale adviesbureau McKinsey gevraagd om advies te geven over hoe wij als Huntsman Holland meer waarde kunnen creren voor onze organisatie. Samen met McKinsey werken wij nu bij de Upstream-afdeling aan maat- regelen en werkwijzen die ons moeten gaan helpen om de fabrieken en de mensen optimaal te laten presteren. Dit project heet From Good to Great. Dit verbeteringstraject past prima in de ONEurope visie. Op 21 juli waren mijn collegas van het European Leadership Team in Rotterdam om deze visie en het doel daarvan aan het Max van der Meer Algemeen directeur Rotterdamteam te presenteren. In deze roadshow waar ik ondanks de vakantieperiode meer dan honderd collegas mocht verwelkomen kwam onze Vice President Europe Steen Weien Hansen met een duidelijke en heldere boodschap. Het moet anders De wereld om ons heen verandert in een rap tempo en we moeten onze producten services n PRODUCTIE daarop aanpassen. Als n team met hetzelfde doel en dezelfde waarden. Met Ambitie Samenwerking Klantgerichtheid Ontwikkeling van mens Innovatie en Discipline gaan we vooruit. De trein is gaan rijden en het is voor Rotterdam van cruciaal belang om op die trein te stappen. The future is now. Column The Storey of change 8 lompen worden sinds jaar en dag geassocieerd met de Nederlandse identiteit en blijven zeer populair in Nederland zowel voor werk en als vrijetijdsschoeisel. Gerla is gevolueerd van de traditionele Nederlandse houten klomp naar een hedendaagse versie die bestaat uit een houten voetbed polyurethaan zool en leren bovenkant. Gerla onderzocht hoe het comfort verbeterd kon worden. Een laag gewicht goede grip schokdemping en antislip-eigenschappen gecombineerd met duurzaamheid en visuele aantrekkingskracht waren de belangrijkste eisen. Gerla was vooral genteresseerd in hoe het gebruik van verschillende materialen polyether-gebaseerde systemen in het bijzonder de slijtvastheid en waterbestendig- heid zouden kunnen verbeteren. Naast het uitgebreide portfolio van Huntsman wilde Gerla ook gebruikmaken van de technische ondersteuning bij het ontwikkelingscentrum in Everberg BE alsmede van de mogelijkheid om product- prestaties te testen. Op maat gemaakt De oplossing is een op maat gemaakt volledig geformuleerd polyether polyurethaanproduct. Met een lagere dichtheid dan Gerlas bestaande materialen voor zolen en een hogere mechanische stabiliteit tijdens de fabricage. Het materiaal biedt zeer goede vloei-eigenschappen bij spuitgieten. Hierdoor kan de vorming van een naadloze zool zonder luchtbellen gerea- liseerd worden die direct aan het houten deel van de klomp bevestigd kan worden zonder gebruik van een hechtmiddel. Na in-house testen beheerd door Huntsman heeft Gerla de oplossing in productie genomen wat direct leidde tot een aantal voordelen zoals de mogelijkheid tot het produceren van lichtere meer comfortabele klompen en het verbeteren van de productiviteit door het verminderen van afval tijdens het productieproces. Huntsman en Gerla voelen het op de klompen aan De in Nederland gevestigde schoeiselproducent Gerla Products wilde het comfort en de prestaties van haar Nederlandse klompen op diverse punten verbeteren en riep de hulp in van Huntsman Polyurethanes. Verfrissende aanpak Joost Pijnenburg Managing Director bij Gerla Met een geliefde klassieker zoals de Nederlandse klomp was het een uitdaging om innovatieve nieuwe materialen te introduceren terwijl we het erfgoed en de traditie van de schoen handhaven. Huntsman deed veel meer dan alleen het aanbevelen van een nieuw product voor de zool. Ze had een verfrissende bena- dering die grondig en diepgaand was en gaf ons daarmee de gelegenheid om alle mogelijkheden te onderzoeken om onze klompen te verbeteren. De mogelijkheden om bij Huntsman diverse materialen te testen gaf ons het volste vertrouwen dat de keuzes die in het laboratorium werden bewezen ook in een full-scale productie-omgeving zouden slagen. Dit stelde ons in staat om een beter product sneller en met minimale risicos op de markt te brengen. Gerla produceert 600 paar klompen per dag met Huntsman Polyurethanes producten in de zolen. In aanvulling op klom- pen produceert Gerla ook verschillende soorten schoeisel voor andere markten onder andere veiligheids- en werkschoenen. Het bedrijf heeft onlangs Neskrid overgenomen een gespe- cialiseerde fabrikant van orthopedische veiligheidsschoenen. Als onderdeel van haar wens tot continue verbetering is Gerla op zoek naar manieren om verbeteringen aan te brengen in haar bredere assortiment van schoenen. Huntsman is hierbij de innovatiepartner van hun keuze. Gerla vierde in 2004 haar 100-jarig bestaan. De vernieuwde versies van de Nederlandse klassieker hebben een trouwe klantenkring waaronder de Nederlandse koninklijke familie. K Huntsman verwerft polyurethaan el Huntsman Corporation heeft eind juni aangekondigd dat het de overname heeft voltooid van Tecnoelastomeri gevestigd in Modena Itali. Een fabri- kant en marketeer van hot-cast elasto- meersystemen en -machines op basis van methyleen difenyldiisocyanaat MDI. De omzet van Tecnoelastomeri was in 2014 ongeveer 12 miljoen dollar. Spreekbuis augustus 2015 9 e uitdaging voor de scheepvaartsector is het bereiken van duurzamere en effectievere operaties. De sector heeft te maken met hoge emissies van zwavel en koolstofdioxide CO2 en heeft al goede initiatieven genomen. Er zijn mooie voorbeel- den van rederijen en vervoerders die significante CO2 -reducties hebben gerealiseerd. De bedrijven van het BICEPS-netwerk zullen actief participeren door concrete stappen te zetten in hun zeevrachtoperaties. Er worden selectieprocedures toegepast die de duurzaam- heidsprestaties van rederijen meewegen en vervoerders stimuleren tot het reduceren van negatieve impact. Onderdeel van deze gezamenlijke aanpak is de bepaling van CO2 - reductiedoelstellingen op basis van een CO2 -nulmeting gezamenlijk met een uniforme set van eisen voor het beoorde- len van duurzame prestaties van rederijen en vervoerders in de scheepvaart. Dit zal leiden tot het stroomlijnen van de wensen en eisen van verladers aan rederijen en vervoerders. Hiernaast zullen de netwerkpartijen samenwerken met de scheepvaartsector om andere partijen in de sector te overtuigen deel te nemen aan duurzame initiatieven in de gehele sector en keten zoals beloningsmechanismen van havens toepassen van schone technologien en hergebruik of recycling van oude schepen. Johan Wittekoek Purchasing Manager Transport and Ware- housing Logistiek en transport zijn kritische onderdelen van onze wereldwijde business. Het zijn onmisbare schakels voor het ontvangen van grondstoffen en het leveren van hoogwaardig kwalitatieve producten aan onze klanten. Huntsman optimali- seert dit proces continu om de impact op omgeving en het milieu te beperken. We zijn verheugd om samen te werken met leveranciers dienstverleners en producenten om de ongewenste effecten van zeevrachtlogistiek op onze omgeving te verminderen. Zeevrachtverladers tonen hun BICEPS Vijf grote zeevrachtverladers werken samen om bij te dragen aan een duurzame scheepvaart. AB InBev AkzoNobel DSM Friesland- Campina en Huntsman ontwikkelen een gezamenlijke en eenduidige duurzame aanpak in hun inkoop- en selectieprocessen van rederijen en vervoerders van hun oceaan- en zeevracht. D Het BICEPS Boosting Initiatives for Collaborative Emission- reduction with the Power of Shippers netwerk versterkt samenwerking duurzame zeevracht. an elastomeerfabrikant Tecnoelastomeri Hot-cast polyurethanen worden veel toegepast in Downstream applicaties zoals stootkussens beklede transportbanden tandwielen rollen en wielen. Deze producten worden gebruikt in de automobiel- spoorweg- olie en gas- mijnbouw- en staalindustrie. Huntsman levert voor deze toepassingen al jaren MDI. Tecnoelastomeri verkoopt haar gevarieerde productlijn wereldwijd onder een aantal bekende merknamen waaronder Tecnoelastomeri techniek urethaanelastomeren Tecnothane polyurethaan systemen Rithane specialiteit polyurethaan systemen CASTECH polyurethaan machines en Linthane specialiteit thermoplasti- sche urethanen TPUs. In een reactie op de overname zei Tony Hankins president Polyurethanes divisie van Huntsman We zijn zeer verheugd over de overname van Tecnoelastomeri. De toevoeging van het zeer ervaren team aan onze polyurethaanorgani- satie versterkt ons aandeel in de groeiende Downstream hot-cast elastomeermarkt aan- zienlijk. In de afgelopen jaren hebben we onze Downstream-mogelijkheden uitgebreid naar wereldwijd meer dan 25 vestigingen. Deze investeringen weerspiegelen ons vertrouwen in de groeivooruitzichten van op MDI-gebaseerde urethanen op de lange termijn. 10 Al eenentwintig jaar lang bezoekt groep 7 van De Rank jaarlijks ons bedrijf en hopen wij ze enthousiast te maken voor een toekomst in de chemie. Na de ontvangst door en een presentatie van Erwin Reitzema Laboratorium Analyser Engineer was het tijd voor het bezoek aan het QC-laboratorium en de MDI 2-fabriek. Een deel van de groep ging op weg naar de fabriek waar Iris Meijer secretaresse Upstream en Danny Baris Buitenoperator Upstream hen mee- namen in de wereld van MDI-productie. Vooral het dragen van de ademlucht- bepakking maakt altijd veel indruk. En dit jaar mocht er een leerling zelfs het bijbehorende masker op. Nou ben je net Darth Vader Op schoolreis naar Huntsman Op 3 juni in de ochtend arriveerden de kinderen van groep 7 van onze adoptieschool PCBS De Rank in Rozenburg voor het jaarlijkse traditionele bezoek aan ons terrein. Samen met Juf Veronica en twee moeders ter begeleiding. Het is geen schoolreisje maar voor de 22 kinderen van groep 7 voelt het wel een beetje zo. Er wordt lang uitgekeken naar het bezoek aan de fabriek en het maken van de schuim- beker. Moeten we dan echt zon gekke jas en handschoenen aan De andere groep ging samen met Jasper Heusdens Analytical Chemist en Roy Nirandjan Senior Allround Laborant in het waterlaboratorium pH-testen uitvoeren of met Marja Woensdregt QC Specialist en Jacques van der Berg Senior Allround La- borant schuimbekers maken voor velen het hoogtepunt van het bezoek aan Hunts- man. Na een korte pauze en groepswissel was het alweer tijd voor de groepsfoto en de lunch in het bedrijfsrestaurant. De fotos spreken voor zich Spreekbuis augustus 2015 11 Personalia Wilt u in verband met het goed kunnen verrichten van betalingen en uitvoeren van personeelsregelingen wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdig doorgeven aan de afdeling Human Resources door middel van het invullen van het mutatieformulier Wijziging Personeelsgegevens. Dit formulier is terug te vinden op de HR Rotterdam pagina op de Huntsman Hub. In dienst UP STREAM Uit dienst Martin Janssen Benoemingen Marc Blindenbach van Global Supply Chain Performance Manager naar Program Manager MDF Peter Muller van Sr. MDI Manufacturing Chemist naar MDI Manufacturing Chemist Expert Engracia Stella van Assistant Cost Analyst naar Cost Analyst RMG OP SECONDMENT NAAR ROTTERDAM ASSC Overleden 1807 De heer J. van Nugteren geboren op 4 juni 1942 21-07 De heer A. Hartensveld geboren op 3 juni 1945 Het is niet meer mogelijk om de laatste functie te vermelden. Gepensioneerden dag Huntsman Sinterklaasfeest OKT NOV 8 25 Save the date Marco van der Bok Pieter van den Berg Jeffrey van der Brugge Cindy Nuttall Niels van IJsselmuide Ramon Scheffer Nu ik het werk weer langzaam aan het hervatten ben wil ik al mijn collegas van het Accounting Shared Service Center de directie de afdeling HR de Ondernemingsraad en vele andere collegas bedanken voor alle bloemen kaarten e-mailberichten smsjes telefoontjes en bezoekjes die ik tijdens mijn ziekte het afgelopen jaar heb mogen ontvangen. Het geeft een goed gevoel dat er aan je gedacht en met je meegeleefd wordt in mindere tijden. Ik waardeer dit zeer Esther Bot Jubilarissen 10 jaar 01-09 Michiel Vlietland 01-09 Anja van Gelder 01-10 Andrew van der Kroft 20 jaar 01-09 Edwin Nuijten 25 jaar 01-09 Frans van Delft 17-09 Arend Jan Zeeuw 30 jaar 01-09 Dick van Schaik 01-09 Hans Schellekens 01-10 Jan van Goolen 45 jaar 01-08 Roland la Rivire 21-09 Trudy Lugtenburg 26-10 Jappie van Dijk Huwelijk 03-08 Theo Voerman en Lucie Jansen Geboren 13-07 Finn zoon van Jordy en Ilonka Forman Zaterdag 26 september. De Dag van de Chemie en Huntsman Rotterdam zet de poort open. Huntsman Rotterdam is the place to be. Wij werken met passie aan het produceren van polyurethaan. Huntsman levert niet alleen producten voor duurzame toepassingen maar we zijn gepassioneerd over de mogelijkheden van de Rotterdamse haven onze omgeving de mensen en de techniek Hard werken aan een veilige en betrouwbare site dat is onze passie en dat willen wij graag laten zien. Met kinderactivitei- ten proefjes demos en informatie-stands over Huntsman de producten en processen het onderhoud de aan- nemers en de logistieke keten houden we u graag bezig. Allemaal opgesteld in de ontvangsthal van Plant One Rotterdam. Om je verder te verdiepen zijn rondleidingen naar de volgende locaties mogelijk Upstream MDI 2 Downstream en PAT Process Analyser Team en er is een algemene rondleiding over het terrein. We ontvangen je in de grote hal van Plant One. Plant One is gevestigd vlakbij de parkeerplaats en heeft een grote loods voor onafhankelijke innovatieopstellin- gen en opleidingen. Verdeeld in vier themas maak je kennis met Huntsman Rotterdam. FEEL Voel de passie Voel de chemie kinderen vanaf vier jaar kunnen meedoen in het kids lab met proefjes van Stichting C3 en voor iets oudere kinderen en volwassenen is het mogelijk om onze PU-produc- ten te laten reageren. Beleef de chemie in een laboratorium en op grotere schaal in een proefopstelling waarbij Huntsman de fabriek van de toekomst test. Voel ook eens aan onze PU-matrassen en andere schuimtoepassingen van hard naar zacht. MOVE Begeef je op hoogte en klim naar beneden via een abseil-constructie van huisaannemer BIS. De indrukwekkend grote kranen van Mammoet en mobiele stofzuigers van Mourik daar kan je niet omheen. Cofely geleidt alle elektra en de firma RES laat zien hoe ze alle draaiende delen in de Huntsmaninstallaties onderhouden. Spring op ons luchtkus- sen en rijd een testrondje in een echte BMW i3 mede gemaakt van Huntsman PU. De kleintjes kunnen rijden in mini-karts en natuurlijk brengen we je met een bus naar onze Upstream- en Downstream- fabrieken of naar onze detectiecentrum waar- mee we ruiken welke stoffen er wel of niet uit onze installaties komen SAVE We zijn zuinig zuinig op elkaar en zuinig op onze omgeving. Leer hoe de producten van Huntsman energie besparen. En met welke projecten is Huntsman bezig om met minder energie hetzelfde rendement uit de fabriek te halen. We delen grond- en hulpstoffen met andere bedrijven. Evides zorgt voor ons en uw water hoe Dat vertellen ze u graag. We zijn het centrum van de Rotterdamse chemie omdat we zuinig zijn op onze toekomst. EAT Probeer naast het frietje en de andere lekkernijen die we voor u klaarmaken ook eens onze groente. Groente gepot en geteeld op substraat van polyurethaan. Ja Het polyurethaan afkomstig van Huntsman. FEELEAT MOVESAVE Nazomeren 4 5 en 6 september. Wereldhavendagen. Twee rondleidingen naar Huntsman Rotterdam op zaterdag. Inschrijven via www.wereldhavendagen.nl 21 tot 25 september. Internationale Huntsman EHS Manufacturing conferentie in Hilton Rotterdam. Programma en informatie is te vinden in The Hub. Zaterdag 26 september. Dag van de Chemie. Met kinderactiviteiten proefjes demos en informatie-stands over Huntsman de producten en processen. Rondleidingen naar de volgende locaties zijn mogelijk Upstream MDI 2 Downstream en PAT Process Analyser Team en er is een algemene rondleiding over het terrein. Meer informatie en inschrijven via www.ziedechemie.nl Maandagavond 28 september. De Klankbordgroep Rozenburg komt op bezoek bij Huntsman Rotterdam. Het PAT de MDI 2-fabriek en het laboratorium zetten graag de deur open voor de buren. www.klankbordgroeprozenburg.nl De nazomer van 2015 staat bol van de activiteiten bij Huntsman Rotterdam en maakt het the place to be. Wij werken met veel passie aan het produceren van polyurethaan. We leveren niet alleen duurzame pro- ducten maar zijn gepassioneerd over de mogelijk- heden van de Rotterdamse haven onze omgeving de mensen en de techniek Werken aan een veilige en betrouwbare site dat is onze passie