Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Colofon SPREEKBUIS is het personeels- en relatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplage van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Spreekbuis informeert oud-medewer- kers en relaties over de bedrijfsvoering en aanverwante onderwerpen. Hoofdredactie Birgit Ros Eindredactie en cordinatie Wendy de Vos Redactie Ton van der Gaag Ren den Heeten Hans Houps Ans Impens Monique van Rossum Fotografie Huntsman Holland tenzij anders vermeld De redactie streeft ernaar de juiste informatie te verschaffen maar er kan geen garantie voor correctheid of vol- ledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld. Kopij Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer Draag deze dan vr 23 september 2015 aan via de redactie. Redactieadres Huntsman Holland B.V. Redactie Spreekbuis Merseyweg 10 3197 KG Botlek- Rotterdam Postbus 1020 3180 AA Rozenburg Tel 0181 292152 communicatiehuntsman.com Twitter huntsmannl Vormgeving en productie LNO drukkerij Zierikzee Spreekbuis wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier Deze uitgave van de Spreekbuis vindt u ook op www.huntsmanspreekbuis.nl 2 Huntsman Holland - onderdeel van Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voor de polyurethaanindustrie. Gedetailleerde informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert en activiteiten in Rotterdam is te vinden op www.huntsman.com 2 oen Sjaak 38 jaar geleden als 24-jarige na zijn studie scheikundige technologie aan de Technische Universiteit Delft solliciteerde bij ICI dacht hij nog niet veel na over de toekomst De basisgedachte was er staan daar negen fabrieken op dat terrein daar is vast wel wat te doen voor mij. Die gedachte heeft zich wel bewezen want Sjaak heeft sindsdien heel wat fabrieken geanalyseerd verbeterd aangestuurd en op- gestart. Hij begon als Process Engineer op de MDI 1-fabriek ging door naar de Polyethyleen- fabriek waar hij Assistent Plant Manager werd stuurde als Plant Manager de Diakon- en Maranylfabriek en vervolgens de MDI 1-fabriek aan. Uiteindelijk werd Sjaak Technical Manager van de PU-sectie wat inhield dat hij verant- woordelijk was voor het laboratorium MDI 1- de Polyolen- en de Variantsfabriek. De tijd als Technical Manager was een geweldige tijd. Ik heb me toen echt in de Polyolenfabriek en haar processen kunnen verdiepen en we heb- ben in die tijd heel veel verbeteringen doorge- voerd die nu nog steeds stand houden. Commissioning expert Sjaak is nog Technical Manager als de bouw van de MDI 2-fabriek aangekondigd wordt. Met al zijn kennis en ervaring wordt Sjaak gevraagd om te helpen met het concept proces ontwerp. Al snel blijkt dat heel veel tijd te vragen en wordt Sjaak geheel voor de bouw van de MDI 2-fabriek ingezet. Hij houdt zich onder andere bezig met de werving en training van personeel en uiteindelijk ook de commis- sioning. Als de MDI 2-fabriek in bedrijf wordt genomen wordt Sjaak Plant Manager en later Alle puzzelstukjes moeten passen Sjaak Legerstee Commissioning Manager bij Huntsman is van de oude stempel zoals hij dat zelf zegt. Hij blijft net zo lang zoeken naar de wortel van het probleem tot alle resultaten van zijn zoektocht de theorie bevestigen. In de nazomer van 2015 gaat Sjaak na 38 jaar ICI Huntsman met pensioen. Daarmee verlaat er niet alleen een toegewijde collega maar ook een schat aan kennis en ervaring ons bedrijf. T Voorpagina Tijdens proefjes voor Groep 7 van De Rank toont Analytical Chemist Jasper Heusdens dat sommige materialen blijven plakken in het flesje als je het omdraait.