Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Colofon SPREEKBUIS is het personeels- en relatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplage van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Spreekbuis informeert oud-medewer- kers en relaties over de bedrijfsvoering en aanverwante onderwerpen. Hoofdredactie Birgit Ros Eindredactie en cordinatie Wendy de Vos Redactie Ton van der Gaag Ren den Heeten Hans Houps Ans Impens Monique van Rossum Fotografie Huntsman Holland tenzij anders vermeld De redactie streeft ernaar de juiste informatie te verschaffen maar er kan geen garantie voor correctheid of vol- ledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld. Kopij Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer Draag deze dan vr 18 november 2015 aan via de redactie. Redactieadres Huntsman Holland B.V. Redactie Spreekbuis Merseyweg 10 3197 KG Botlek- Rotterdam Postbus 1020 3180 AA Rozenburg Tel 0181 292152 communicatiehuntsman.com Twitter huntsmannl Vormgeving en productie LNO drukkerij Zierikzee Spreekbuis wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier Deze uitgave van de Spreekbuis vindt u ook op www.huntsmanspreekbuis.nl 2 Huntsman Holland - onderdeel van Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voor de polyurethaanindustrie. Gedetailleerde informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert en activiteiten in Rotterdam is te vinden op www.huntsman.com Samenwerking zit in de genen Op 1 augustus 2015 was Roland la Riviere 45 jaar in dienst bij Huntsman. Ooit begonnen met vakantiewerk bij ICI is het handige ventje dat goed was in techniek en als de beste bromfietsen kon opvoeren doorgegroeid naar Maintenance Improvement Manager. Vijfenveertig jaar in dienst het is nogal wat. En volgens Roland is dat niet een kwestie van blijven zitten maar van kansen aangrijpen. oland kwam vers van de MULO en wist eigenlijk niet goed wat hij wilde gaan doen. Na zijn vakantiewerk werd hem aangeboden om bij ICI in dienst te treden en de bedrijfsopleiding tot monteur Instru- mentatie te volgen. Roland greep die mogelijkheid aan in twee jaar werd hij opgeleid en rouleerde hij over de vele fabrieken die op het terrein gevestigd waren. Roland Na die bedrijfsopleiding ben ik niet stil blijven zitten. Ik heb avondstudies gevolgd om door te kunnen groeien ik heb op veel verschillende fabrieken gewerkt en ben onder andere werkvoorbereider EI Jobleader EI Inspector en Planning Contracting Manager geweest. Teveel om op te noemen. In 1988 werd ik gevraagd om me bezig te gaan houden met de ombouw van de Propatheen de huidige Ducor fabriek. Schietloodjes De ombouw van de Propatheen-fabriek is voor Roland een gouden tijd. Ik zei tegen mijn vrouw Nou je ziet me even een half jaar niet want we gaan een fabriek ombouwen. Het was een gigantische klus maar wel heel erg leuk. Ik zie mij nog samen met Max van der Meer die destijds Construction Manager was op een zaterdagavond met schietloodjes extruders uitlijnen omdat de tekeningen verschrikkelijk slecht waren. Voor de planning van de ombouw werd op aanraden van Roland voor het eerst de computer gebruikt. Roland had dat er- gens gezien en dacht Dat moeten wij ook gaan doen. Roland gaat op cursus en maakt zich de software eigen en na het project wordt Roland vrijgemaakt om opleiding en training te geven in scheduling. Het plannen past goed bij Roland die ervan houdt om structuur aan te brengen maar ook om processen te optimaliseren. Het leidt uitein- delijk tot zijn huidige functie als Maintenance Improvement Manager. R